DoldaSkolan.se

"De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, knappt märkbar, så vaksam, så sammankopplad, så komplett, så genomträngande, att de inte nör tala högre än de andas då de tala fördömande om den"

U.S. President Woodrow Wilson (1856-1924)

"Somliga tror till och med att att vi är del i en hemlig sammanslutning som arbetar mot USA's intressen, och karakteriserar min familj och mig som 'internationalister' och att vi konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur, en enhetlig värld så att säga.
Ifall detta är anklagelsen, då står jag skyldig, och jag är stolt över det."

David Rockefeller (1915-2017)

"Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen."

David Rockefeller talar på FNs företagskonferens 1994.

David Rockefeller (1915-2017)

"den riktiga sanningen är den, som du och jag vet, att finanselement inom de stora maktstrukturerna har ägt den amerikanska regeringen sedan Andrew Jacksons tid [president 1829-1837]."

U.S. President Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945)

"Om kongressen har fått rätten att genom konstitutionen själva trycka upp pengar, vilket har givits dem, då skall inte detta delegeras till andra individer eller företag."

U.S. President Andrew Jackson (1829-1837)

"Regeringen ska skapa, ge ut och cirkulera alla pengar och krediter som behövs för att tillgodose regeringens finansieringskraft samt konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer skulle skattebetalarna bli besparade enorma summor ränta. Pengar skulle sluta att vara mästaren och istället bli tjänaren åt mänskligheten."

U.S. President Abraham Lincoln (1861-1865)

"Det är väl att befolkningen inte förstår vårt bank- och pennings-system, för ifall de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen nästa dag."

U.S. Industrialist Henry Ford (1863-1947)

Vår värld
• Les Brigandes
Les Brigandes, som betyder tjuvarna, är en kvinnlig popgrupp som kritiserar allt som är sjukt i samhällets toppskikt. Namnet är en hyllning till upprorsmännen i Vendée som kämpade för sin frihet från satanisterna som utförde den franska revolutionen 1789.
Av Nils, 2023-02-01

• Apokalypsens fyra ryttare
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.
Av Nils, 2022-09-18

• Världen en datorsimulering
Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!
Av Nils, 2019-06-21

• Jakten på den djupa sanningen
Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok Fem liv ihågkomna (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt.
Av Nils, 2019-06-21

Urtidshistoria
• Darwin - Allt du vet är fel
Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.
Av Nils, 2018-04-11

• Märkligt avancerad forntida teknologi
Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden.
Av Nils, 2018-04-11


Artikel-kommentar av
Nils
Vår värld verkar vara mycket intelligent skapad. Att materia ej finns förrän du tittar på den och att information raderas då den ej längre behövs är tecken på att den sparar på resurser.

Världen är förmodligen en datorsimulering

Teslas VD Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!

Vittnesmål om en andlig verklighet

Otroligt många människor världen över vittnar om att de upplevt en annan "andlig" verklighet. Kanske är detta fantasier som hjärnan själv skapat, men det är viktigt att ha detta fenomen i åtanke eftersom en stor del av vår verklighetsuppfattning bygger på just vittnesmål från andra. Hur kommer det sig att dessa "fantasier" liknar varandra så mycket? När man tar många vittnesmål och sammanställer dessa visar de på en underlig men logisk andevärld. Dessa vittnesmål verkar inte så långt ifrån varandra som de borde vara ifall det rör sig om fantasier.

Filosofiska bevis från filosofen Nick Boström

Nick lägger fram 3 möjligheter där han hävdar att en av dem måste vara sann:

  1. Nästan alla civilisationer med vår tekniska nivå kommer att utrota sig själva innan de når tillräcklig teknisk mognad.
  2. Civilisationer mer tekniskt avancerade än vår förlorar intresset för datorsimuleringar.
  3. Vi lever nästan helt säkert i en datorsimulering.

Om man antar att vår teknologi fortsätter utvecklas så kommer vi någon gång i framtiden kunna skapa simuleringar (datorspel t ex) som är så avancerade att man inte kan veta ifall man är i spelet eller i verkligheten; speciellt då man kanske fötts i spelet och levt hela sitt liv där!

Ifall man i framtiden kommer skapa miljarder olika datorsimuleringar på flera planeter i hela universum. Hur vet vi då att vi inte är i någon av dessa simuleringar istället för i den riktiga världen?

Fyra fysikaliska experiment

Enligt fysikern Bill Campbell är vår värd en datorsimulering för våra sinnen, ett TV-spel där vi alla är rollspelare i samma spel.

Dubbelspalts-experimentet

Figur 1: Dubbel-spalts-experimentet ger olika resultat ifall nogon tittar (mäter) eller ej.

Detta fysikaliska experiment utfördes redan så tidigt som 1909 av G. I. Taylor och det har förbryllat forskarna sedan dess. De stora tänkarna Niels Bohr och Albert Einstein diskuterade detta livligt utan att hitta en rimlig förklaring. Anledningen att de inte kunde hitta någon förklaring var, enligt mig, att de inte viste vad en dator eller datorsimulering var för något. Man kan inte förstå att man är i ett dator-spel om man aldrig hört talas om en dator!

I experimentet skickar man en partikel (t ex en foton eller atomkärna) genom en dubbelspalt (en platta med 2 extremt täta springor i). Partikeln kan antingen krocka med plattan (detta bortser vi ifrån för enkelhets skull), eller gå igenom någon av spalterna, men det visar sig att den också kan gå igenom båda samtidigt!

Det visar sig också att ifall man tittar på partikeln går den bara igenom en av spalterna, men om man inte tittar går den igenom båda. Det senare fallet visar sig genom att ett vågmönster uppstår på mottagarplåten och i det fall man tittar på partikeln uppträder ett tvåspalts-mönster.

Mer information om detta experiment finner du t ex här:

https://www.youtube.com/watch?v=A9tKncAdlHQ

Resultatet av experimentet visar att partiklarna inte finns, utan är sannolikhetsvågor. Det vill säga att hela vår värld fungerar så att om ingen tittar på den finns den ej, men då man tittar kollapsar sannolikhetsvågorna till partiklar.

Det samma gäller för ett datorspel. Du, med din spelgubbe ser bara det som finns på skärmen (den du tittar på? Den datorvärld som finns utanför skärmen finns inte för att har inte räknat ut hur den ska se ut. Detta är väldigt typiskt för ett datorspel eftersom datorn måste hushålla med sina resurser och spara kraft. Därför räknar datorn endast ut hur världen ser ut där du tittar på den.

Försenad utradering (delayed erasure)

Detta är ytterligare en iakttagelse som kan visas med dubbelspaltsexperimentet. Denna gång låter vi en dator registrera vilken spalt partikeln går igenom. När datorn registrerar detta ser man inget vågmönster på skärmen, man ser ett partikelmönster. Men skulle man, efter att experimentet utförts, utan att titta på skärmen, radera informationen på datorn för att sedan titta på skärmen, skulle den förunderligt nog visa ett vågmönster.

Detta fenomen är typiskt för ett datorspel. Information som inte behövs längre kan (och bör) raderas. Ifall viss information behövs räknar datorn fram den igen. Det är bara så länge vår dator vet igenom vilken spalt som partikeln gick som vår värld behöver hålla reda på hur vågmönstret ser ut.

Informationshastighets-gräns

I vår värld kan ingen "nyttig" information färdas snabbare än ljuset. Detta är typiskt för ett datorspel då hastigheten för spelets simulerade partiklar måste begränsas på grund av datorns begränsade prestanda.

Super-positions-principens information går snabbare än ljuset

En partikel kan vara i två tillstånd samtidigt och det fenomenet kallas superposition. Det är först då man titta på den som den får sitt tillstånd. I detta experiment använder man sammankopplade partiklar (entangled) som är sammankopplade sedan de skapats. I experimentet väljs partiklarna så att de alltid har motsatta egenskaper. Ifall den ena är (-) måste den andra vara (+). I experimentet sänder man ut dessa partiklar med ett långt avstånd från varandra. Då man undersöker (tittar) på den ena vet man att den andra måste ha det andra motsatta tillståndet. Det besynnerliga är att man kan visa att informationen som överförs från den ena partikeln till den andra, då man tittar på partiklarna och de måste bestämma sig för att vara olika, går snabbare än ljuset. Detta bryter dock inte mot informationsbegränsningen ljusets hastighet eftersom informationen inte är "nyttig".

Att informationen i detta experiment går snabbare än ljuset är även det typiskt för ett datorspel. Datorn registrerar ena partikelns tillstånd och tittar man på den andra vet datorn vilket tillstånd den partikeln måste ha. Informationen har här alltså färdats igenom simuleringsdatorn och ej igenom den simulerade världen där hastighetsbegränsningen finns.

Slutsats

Vår värld verkar vara mycket intelligent skapad. Att materia ej finns förrän du tittar på den och att information raderas då den ej längre behövs är tecken på att vår världs-simulering verkligen sparar på resurserna. Hade datorn verkligen simulerat alla partiklarna hade det verkligen varit ett enormt resursslöseri. Men detta "resurs-slöseri" hade varit en nödvändighet ifall liver har kunnat uppstå slumpmässigt. Då måste man ju verkligen simulera allt för att det ska kunna skapas nyttiga byggstenar slumpmässigt. Bara då världens byggstenar (t ex DNA och andra nödvändiga byggstenar). Bara då världens byggstenar redan är intelligent skapade kan man klara sig utan partiklar och bara visa den när någon tittar.Les Brigandes, som betyder tjuvarna, är en kvinnlig popgrupp som kritiserar allt som är sjukt i samhällets toppskikt. Namnet är en hyllning till upprorsmännen i Vendée som kämpade för sin frihet från satanisterna som utförde den franska revolutionen 1789.
Av Nils, 2023-02-01
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.
Av Nils, 2022-09-18
Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden.
Av Nils, 2018-04-11
Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.
Av Nils, 2018-04-11
Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!
Av Nils, 2019-06-21
Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok Fem liv ihågkomna (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt.
Av Nils, 2019-06-21