DoldaSkolan.se

"De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, knappt märkbar, så vaksam, så sammankopplad, så komplett, så genomträngande, att de inte nör tala högre än de andas då de tala fördömande om den"

U.S. President Woodrow Wilson (1856-1924)

"Somliga tror till och med att att vi är del i en hemlig sammanslutning som arbetar mot USA's intressen, och karakteriserar min familj och mig som 'internationalister' och att vi konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur, en enhetlig värld så att säga.
Ifall detta är anklagelsen, då står jag skyldig, och jag är stolt över det."

David Rockefeller (1915-2017)

"Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen."

David Rockefeller talar på FNs företagskonferens 1994.

David Rockefeller (1915-2017)

"den riktiga sanningen är den, som du och jag vet, att finanselement inom de stora maktstrukturerna har ägt den amerikanska regeringen sedan Andrew Jacksons tid [president 1829-1837]."

U.S. President Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945)

"Om kongressen har fått rätten att genom konstitutionen själva trycka upp pengar, vilket har givits dem, då skall inte detta delegeras till andra individer eller företag."

U.S. President Andrew Jackson (1829-1837)

"Regeringen ska skapa, ge ut och cirkulera alla pengar och krediter som behövs för att tillgodose regeringens finansieringskraft samt konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer skulle skattebetalarna bli besparade enorma summor ränta. Pengar skulle sluta att vara mästaren och istället bli tjänaren åt mänskligheten."

U.S. President Abraham Lincoln (1861-1865)

"Det är väl att befolkningen inte förstår vårt bank- och pennings-system, för ifall de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen nästa dag."

U.S. Industrialist Henry Ford (1863-1947)

Vår värld
• Les Brigandes
Les Brigandes, som betyder tjuvarna, är en kvinnlig popgrupp som kritiserar allt som är sjukt i samhällets toppskikt. Namnet är en hyllning till upprorsmännen i Vendée som kämpade för sin frihet från satanisterna som utförde den franska revolutionen 1789.
Av Nils, 2023-02-01

• Apokalypsens fyra ryttare
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.
Av Nils, 2022-09-18

• Världen en datorsimulering
Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!
Av Nils, 2019-06-21

• Jakten på den djupa sanningen
Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok Fem liv ihågkomna (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt.
Av Nils, 2019-06-21

Urtidshistoria
• Darwin - Allt du vet är fel
Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.
Av Nils, 2018-04-11

• Märkligt avancerad forntida teknologi
Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden.
Av Nils, 2018-04-11


Artikel-kommentar av
Nils
Det finns mycket intressanta iaktagelser om världen. Men sanningen verkar vara otroligt komplex.

Jakten på den djupa sanningen om livet och världen

Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera UFO-rapporter samt Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok "fem liv ihågkomna" (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt. Det verkar också vara många utomjordliga intressen men även maktcentra bland oss människor som har sina egna agendor.

Reinkarnation

Att det finns en andlig värld är nästan uppenbart eftersom det finns så många vittnesmål om detta världen över.

Delores Cannon, och förut med hjälp av hennes make, har specialiserat sig på att hypnotisera människor och att ta dem bakåt i tiden, och intervjua dem där! De har lyckats med att i fallet "Anita" gå tillbaks fem liv, ända till hennes skapelse, men även att gå framåt in i framtiden.

Av bokens intervjuer med Anita då hon är i själsstadiet mellan hennes reinkarnerade liv, framgår det att detta solsystem har en skapare som även skapat oss själar och låter oss utvecklas och lära oss här på Jorden. Själen skapas först god och med stort vetande och testas sedan här genom reinkarnation.

Efter döden, mellan liven, talar en "röst" till själarna och de följer dess vilja. Då hjälper de andra människor och tittar på andras liv. Ifall ett tidigare liv varit svårt får man vila extra länge för att sedan sättas in i en ny kropp, vanligen precis innan dess födsel.

Enligt boken är skaparen av oss människor besviken på sin familj (oss) men har mycket tålamod. Vårt nästa liv väljs så att vi ska kunna lära oss effektivast. Kanske om man varit elak och förtryckt andra får man i sitt nästa liv vara den som blir förtryckt. Man kommer få leva många liv på Jorden som beskrivs som helvetet (!).

Anita (A) verkar personligheten av den person man intervjuar i hennes förflutna och hon svarar på frågor ställda av hypnotisören (H). I exemplet nedan är hon själen, innan hon kommit till Jorden (p177):

H: Vårt solsystem är del av många solsystem eller hur?

A: Oh, ja. Du lär dig snabbt. Detta är ett.

H: Har Gud ... eh ... alla solsystem?

A: Nej, nej.

H: Bara detta solsystem?

A: Detta solsystem är hans och han har andra, men inte alla.

H: Inte alla?

A: Nej, han kontrollerar så mycket, det mänskliga sinnet, även mitt sinne, har han sagt. Inte ens nu kan jag greppa hans stora magnifikhet.

H: Så, i andra solsystem finns förmodligen andra gudar, finns förmodligen andra människor också, som här på Jorden.

A: Vår Gud skapade människorna, men jag är väldigt säker på att de andra gudarna kunde skapa andra människor i deras form/likhet under acceptabla förhållanden. Du måste förstå att Jorden är unik eftersom Jorden kräver en speciell typ av människa, en speciell typ av själ. Varje planet har sitt egna liv och vad den behöver.

Hypnotisören kunde även gå in i framtiden och förutspå den. T ex förutspådde man att Nixon skulle bli president, även då alla trodde att Robert Kennedy skulle vinna klart. Att han skulle mördas visste man ju inte då.

Anita berättade även att JFK mördades med kulor från flera håll, vilket går emot den officiella förklaringen men som senare visat sig vara sant.

Anita berättar även om UFO'n som hälsar på från vårt närmaste solsystem. Hon berättar att de är goda och inte påverkar det som händer här, de bara undersöker. Hon berättar att de är av en typ av liv som kan ta anta flera olika livsformers utseende. De kan se ut som människor på Jorden och prata med oss utan att vi märker skillnad. De har för länge sedan gått igenom utmaningarna som vi har nu på Jorden, redan för tusentals år sedan.

Vår värld

Vårt universum verkar vara skapat av en mycket intelligent makt. Det verkar som att en andlig verklighet mycket lik denna verklighet finns parallellt med vårt universum.

Hur och varför Gud finns och hur han skapades ifrån första början är nog mycket svårt att förstå eftersom vår verklighet inte behöver likna den första verkligheten det minsta. Inte ens tid eller rumsdimensionerna behöver ju vara som i vår verklighet.

Människan, förmodligen djur men kanske även växter har en själ, även om dessa själar kan vara mycket olika varandra. När en människa dör släpps själen fri, men styrs och vägleds av Guden över vårt solsystem. Vi verkar vara skapade själar som lever liv i denna verklighet, så som spelare tillsammans med många andra spelare i samma datorspel.

Att skapa en simuleringsmiljö så som vår värld har förmodligen ett syfte. Förmodligen borde samma problem och utmaningar finnas i andevärlden som finns här. Förmodligen kan de som styr simuleringen påverka den och även interagera med oss spelare. Förmodligen är vi här för att uppleva och lära oss.

Kanske skapade man vår simuleringsmiljö för att testa hur komplexa sammansättningar av personliga egenskaper fungerar. Kanske kan man inte uppnå lärande-syftet i den riktiga andevärlden. Kanske är vi fångar här eftersom vi inte passar in eller begår brott i andevärlden. Kanske är vi nyskapade och behöver lära oss om livet innan vi kan bli mogna och medlemmar av den riktiga världen.

Här på jorden finns ondska. Vi vet hur makteliten i vår värld, i brist på bättre ord, är fullkomligt sinnessjuka. Man utför krig och plågar människor. Man har gigantiska nätverk av pedofili och satanism som ritualmördar barn. Vad är syftet med att tillåta detta enorma lidande när man så enkelt kunnat stoppa det? Varför ger man mänskligheten själv uppgiften att reda ut våra problem?

Förmodligen finns det en tanke bakom detta. Kanske vill man visa för oss hur dåliga vi är och att vi därför inte passar in i den riktiga ande-världen (himlen?). Kanske vill man skapa liknande problem i vår simulerade värld som det finns risk för i den riktiga världen? Kanske behöver vi lära oss att hantera och besegra ondska för att utan risk kunna leva i den goda himlen?

Att tala med andar

Följande artikel är baserad på information jag fått från mycket ärliga källor om deras egna erfarenheter och jag försöker dra mina egna slutsatser av informationen jag fått.

Det finns människor som får andlig kontakt; antingen via droger så som ayahuasca, eller på dagtid då de både kan höra och se andevarelser utan droger. En del människor kan få kontakt i vårt drömliknande tillstånd, då vi sover eller precis ska vakna.

Det finns tecken på att vissa resursstarka organisationer i vårt samhälle idag, så som underrättelsetjänster har sådan teknologi så att de kan tala direkt in i människors huvuden. Detta gör att rösterna, bilderna eller filmerna som ses i drömmar eller i vaket tillstånd, kan komma från minst tre källor:

  1. Hemlighetsfulla resursstarka element i vårt eget samhälle
  2. Andevarelser i andevärlden
  3. Utomjordingar

Då man samtalar med någon i en dröm, verkar man inte kunna ljuga, i alla fall inte eftertänksamt. Den analyserande och kritiska delen av hjärnan verkar bortkopplad och man är totalt ärlig.

I drömstadiet kan man förmodligen bli undersökt och testad med hjälp av drömmar och det är ju väldigt ofta man inte kommer ihåg drömmarna. Möjligtvis kan de som spela upp drömmarna i människors huvuden också väcka dem, så att människan kan komma ihåg dem.

Hypnos är ett märkligt fenomen. Varför fungerar hypnos över huvud taget? Hur kommer det sig att man så enkelt kan gå in i en människas huvud och både ge instruktioner, som senare omedvetet utförs. Kanske kan man också få svar på frågor som patienten helst inte velat berätta. Kan det vara så att man kan göra detta även i drömstadiet? Det hade i så fall varit ett ypperligt kontrollmedel ifall vi människor vore konstruerade som slavar. Vi behöver ju inte vara slavar nu, men det skulle kunnat vara en tanke då vi skapades. Kan hypnos vara en metod som människan själv lyckats utveckla för att komma åt dessa hemliga kontrollmekanismer?

Är hypnos och drömmar tecken på att någon är intresserad av att följa och även påverka vår utveckling? Är livet en skola - en skyddad miljö där vi kan lära oss och utvecklas under andras kontroll och bevakning?

Jorden som ett gigantiskt experimentland

Kanske kan utomjordiska industrikomplex köpa in sig på jorden och utföra egna experiment. Kanske är vissa människor ägda av vissa maktcentra och andra människor av andra varelser med andra avsikter? Vi kanske inte endast är här på jorden för att utvecklas andligt. Högre stående varelser kanske använder denna planet som ett gigantiskt genetiskt experimentland?Les Brigandes, som betyder tjuvarna, är en kvinnlig popgrupp som kritiserar allt som är sjukt i samhällets toppskikt. Namnet är en hyllning till upprorsmännen i Vendée som kämpade för sin frihet från satanisterna som utförde den franska revolutionen 1789.
Av Nils, 2023-02-01
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.
Av Nils, 2022-09-18
Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden.
Av Nils, 2018-04-11
Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.
Av Nils, 2018-04-11
Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!
Av Nils, 2019-06-21
Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok Fem liv ihågkomna (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt.
Av Nils, 2019-06-21