DoldaSkolan.se

"De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, knappt märkbar, så vaksam, så sammankopplad, så komplett, så genomträngande, att de inte nör tala högre än de andas då de tala fördömande om den"

U.S. President Woodrow Wilson (1856-1924)

"Somliga tror till och med att att vi är del i en hemlig sammanslutning som arbetar mot USA's intressen, och karakteriserar min familj och mig som 'internationalister' och att vi konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur, en enhetlig värld så att säga.
Ifall detta är anklagelsen, då står jag skyldig, och jag är stolt över det."

David Rockefeller (1915-2017)

"Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen."

David Rockefeller talar på FNs företagskonferens 1994.

David Rockefeller (1915-2017)

"den riktiga sanningen är den, som du och jag vet, att finanselement inom de stora maktstrukturerna har ägt den amerikanska regeringen sedan Andrew Jacksons tid [president 1829-1837]."

U.S. President Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945)

"Om kongressen har fått rätten att genom konstitutionen själva trycka upp pengar, vilket har givits dem, då skall inte detta delegeras till andra individer eller företag."

U.S. President Andrew Jackson (1829-1837)

"Regeringen ska skapa, ge ut och cirkulera alla pengar och krediter som behövs för att tillgodose regeringens finansieringskraft samt konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer skulle skattebetalarna bli besparade enorma summor ränta. Pengar skulle sluta att vara mästaren och istället bli tjänaren åt mänskligheten."

U.S. President Abraham Lincoln (1861-1865)

"Det är väl att befolkningen inte förstår vårt bank- och pennings-system, för ifall de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen nästa dag."

U.S. Industrialist Henry Ford (1863-1947)

Vår värld
• Les Brigandes
Les Brigandes, som betyder tjuvarna, är en kvinnlig popgrupp som kritiserar allt som är sjukt i samhällets toppskikt. Namnet är en hyllning till upprorsmännen i Vendée som kämpade för sin frihet från satanisterna som utförde den franska revolutionen 1789.
Av Nils, 2023-02-01

• Apokalypsens fyra ryttare
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.
Av Nils, 2022-09-18

• Världen en datorsimulering
Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!
Av Nils, 2019-06-21

• Jakten på den djupa sanningen
Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok Fem liv ihågkomna (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt.
Av Nils, 2019-06-21

Urtidshistoria
• Darwin - Allt du vet är fel
Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.
Av Nils, 2018-04-11

• Märkligt avancerad forntida teknologi
Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden.
Av Nils, 2018-04-11


Artikel-kommentar av
Nils
Darwins teori stämmer inte på makro-nivån utan bara på mikro-nivån. Den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.

Darwin - Allt du vet är fel


Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken är ett extremt stort problem. Även den kambriska explosionen är ett mysterium.

Lloyd Pye visar mycket tydligt att andra varelser från andra planeter har varit här och planterat och modifierat livet här.

De har även skapat människan med delvis sitt eget DNA! Det han förespråkade var en teori mellan Darwinismen och Kreationismen. Bevisen och teorierna han lade fram är så attraktiva att de förmodligen ledde till hans för tidiga död i cancer.


Livets uppkomst

Figur 2: Är Darwins evolutionsteori verkligen korrekt?

Vår planet började bli stabil för 4,5 miljarder (BYA) år sedan. Första miljarden år bestod den mest av lava som bombarderades av meteoriter. Men otroligt nog uppstode det första livet redan för 4 miljarder år sedan, i form av prokaryot-bakterier (encelliga bakterier utan cellkärna).

Konstigt nog är dessa extremt tåliga och överlever nästan var som helst. De uppstod under extremt svåra förhållanden men är samtidigt otroligt komplicerade, mycket mer avancerade än den första cellen t ex. Men hör och häpna. Det var inte bara denna bakterien som uppstod. Utan det uppstod 2 olika typer av prokaryot-bakterier! Det är alltså väldigt tydligt, enligt Pye, att de inte utvecklades här utan kom hit via meterioriter eller blev inplanterade.

Sedan kom eukaryot-bakterierna. De uppstod också så fort klimatet var tillräckligt bra för dem – precis som prokaryot-bakterierna. De utvecklades alltså inte från något enklare, utan bara uppstod, de också.

Figur 3: Livets utveckling i BYA = Miljarder år sedan

För 600 miljoner år sedan uppstod flercelliga livsformer, man vet inte hur de såg ut. Sedan kom den helt otroliga kambriska explosionen 530 miljoner år sedan där livsformer uppstod på relativt kort tid. Efter mindre än 30 miljoner år fanns över hela världen djur tillhörande de grupper vi är vana vid. Det fanns bland annat många maskar av olika slag, bläckfiskar, kräftdjur, trilobiter och våra förfäder - små ålliknande käklösa ryggsträngsdjur.

Denna snabba utveckling under kambrium brukar kallas den kambriska explosionen. Man kunde vänta sig att de första flercelliga djuren skulle vara mycket enkla cellklumpar, men redan de äldsta man känner till var mycket komplicerade varelser, som liknar sina senare släktingar. Åter igen hade liv bara uppstått och inte ens Darwinister låtsas att denna händelse går att förklara med deras teori.

Darwins iaktagelser

Det Darwin såg var var tecken på mikro-evolution. Makro-evolution finns det däremot inte bevis för. Det man kan se är att arter kan modifiera sig själva så att det passar bättre in. Näbben hos fåglar kan bli längre, kortare eller tjockare. Därför kan man tro att många år av mikro-evolution kan leda till större förändringar, dvs makroevolution. Men det finns det alltså inget belägg för, trots att, man har letat i över 150 år. Det är inte konstigt att man trodde på makro-teorin eftersom att den är väldigt logisk, men Darwin sa själv att ifall man inte kan hitta övergångsdjuren emellan arterna så måste teorin vara fel. Och den är fel på grund av att dessa felande länkar ej har hittats.

Verkligheten är inte enligt Darwin

Det som visat sig gälla i verkligheten är istället att livet drivs av katastrofer och massutdöenden. 5 stora massutdöenden har skett och flera mindre. De större tar bort mellan 50 - 90 % av allt liv och det tar vanligtvis tusen till någon miljon år för att nytt liv ska ta fart igen. Enligt Lloyd Pye kan man inte påvisa Darwins teori efter dessa massutdöenden eftersom att nya livsformer bara verka ”uppstå”. Det finns inget tecket på graduell utveckling utan livet bara uppstår eller levereras hit och det är precis det Pye menar. Livet har inplanterats här, det har inte utvecklat sig själv.

Människans utveckling

För 20 miljoner år sedan flera människoapor som gick upprätt, men detta förnekas. Man har hittat att det för 3,5 miljoner år sedan fanns det upprättgående människoapor (Laetoli tracks i Tansania, 1978). Det betyder att människan måste ha brutit sig ut i en egen utvecklingsgren för 5 till 8 miljoner år sedan.

Det underliga man kan se från fotavtrycken är att dessa apor gick bättre an vad vi går idag. Men kan också se att att de är mycket kraftigare byggda än vad vi är (t ex Lucy) med mycket tjockare benstomme. Med man säger är att vi kommer från dessa, medan det är mycket troligare att vi utvecklats parallellt. Men detta förnekar man eftersom alla apor som kan gå upprätt måste vara för-människor.

Alla för-männsikoapor har för långa armar. Har mycket kraftigare benstomme, ingen panna utan kraftiga beniga ögonbryn. Man kan också se att deras bröstkorg är V-formade medan våran är oval. Vetenskapen måste kalla dessa för-människor för att få det att gå ihop med Darwins teori. Men man har inte hittat någon felande länk. Man har faktiskt inte hittat ett enda människoben i den förhistoriska människo-ap-historien. De kan inte hitta några för det finns nämligen ingen felande länk!

Vad hände med männoskoaporna?

Som förklarats ovan utvecklades vi inte från människoaporna (felande länken finns ju inte) utan vi utvecklades parallellt. Men var har dessa människoapor tagit vägen? Svaret är att de fortfarande lever undanträngda. De lever där människor aldrig går. Lloyd Pye menar att vi bara tror att vi härskar över hela jorden, men faktum är att 50 % av landområderna är helt och hållet utanför människors insyn.

Man har fotograferat/sparat ungefär 10 000 st fotavtryck från dessa människoapor i nutid. Men vetenskapen menar att samtliga av dessa är förfalskningar.

Figur 4: Till vänster: Neandertalare. Till höger: Laetoli.

Jämför man fotavtrycken från neandertalaren 30 000 år sedan och Laetoli-avtrycken för 3,5 miljoner år sedan ser man ingen skillnad!

Människans ursprung

Pye baserar mycket av teorin om människans ursprung på kraniet av en människohybrid han har undersökt samt historiska dokument ifrån Sumerien översatta av Sacharia Zitchen. Zitchens teori kan läsas i boken The 12th Planet och utredningarna av kraniet kan läsas i boken Starchild skull av Lloyd Pye.

Människan skapad som slav till utomjordingar

Enligt Pye behövde utomjordingarna slavar till att utföra deras arbete. De skapade oss för ca 225 000 år sedan och vi har levt vidare på planeten medan utomjordingarna har lämnat.

Genetiska defekter

När man skapade människorna gjorde man många fel. Men det gjorde inget för man gjorde en slav och man hade nog inte den tiden man hade behövt för att göra det riktigt. Där av alla våra genetiska defekter. Vi har över 4000 genetiska defekter! Om vi nu härstammar fråm apor och gorillor borde ju de ha alla fel som vi har, men det har de inte. De har albinoism och några andra men inte många.

Alla vilda djur och växter har väldigt få genetiska defekter. En anledning är ju att man gör sig av med dåliga avkommor i djurvärlden. Men det lustigaste av allt är att vi har genetiska defekter som gör att man aldrig blir vuxen! Hur kan en sådan defekt komma in i genpolen? Den enda möjligheten, enligt Pye, är ifall den fanns där ifrån början, då man skapade människan. Och den enda möjligheten för så många defekter att finnas är att de kommer ifrån då man kapade och kopierade vårt DNA.

Utmaningar då människan skapades

Utomjordingarna var förmodligen inte välanpassade till Jorden. Så därför tog de , enl Sitchen, DNA från en redan välanpassad människoapa. Där de ville att vi skulle ha andra färdigheter så som tal och andra tankeförmågor tog de DNA från dem själva.

Ett stort problem var att de själva hade 46 kormosomer men människoapan hade 48 kromosomer. Men de löste detta genom att slå samman kromosom 2 och 3 från apan till kromosom 2 hos människan. Detta kan man se på bilden nedan. Det är därför vi människor är ensamma om att ha 46 kromosomer bland ap-djuren!

Figur 5: Kromosomer jämförda mellan apa och människa. I kolumn 2 ser man hur det männskliga DNA't ser ut som apornas andra och tredje kromosom ihopslagen.

Kraniet starchild skull

Omkring 1930 hittade en mexikansk kvinna ett kranium i en grotta i Mexico. Kraniet kom senare till Lloyd Pye och det kunde kol14-dateras till 900 år gammalt. Det är stor skillnad mellan kraniet och en människas.

Figur 6: Till vänster: Startchild-kranium. Till höger: Normalt människokranium.

Från officiellt håll försöker man förklara detta med missbildnings-teorier. Några av skillnaderna är listade nedan:

 1. Ytan på starchild-kraniet har mycket färre ”små-kratrar” när man undersöker det med mikroskåp.
 2. Starchild-kraniet är mycket lättare.
 3. Starchild-kraniet är mycket tunnare.
 4. Starchild-kraniet är mycket hårdare.
 5. Starchild-kraniet har inga bihålor.
 6. Starchild-kraniet har större hjärnvolym.
 7. Ögonhålorna är mycket grunda på starchild-kraniet.
 8. Starchild-kraniet är armerat med ”kål-trådar”.
 9. Starchild-kraniet är lika litet som ett barns motsvarande 1200 cm2, en vuxen människa har ca 1400 cm2, men detta kraniet har hela 1600 cm2 i hjärnvolym.
 10. Starchild-kraniet har mycket svagare tuggmuskelatur.
 11. Starchild-kraniet har flera reservtänder i käken.
 12. Starchild-kraniet har större inre öron.
 13. Starchild-kraniet har röda avlagringar som inte kan finnas hos människor.

Med alla dessa stora skillnader är det mycket tydlig att det inte är från en människa. Det är heller inget barn och verkar inte vara missbildat.

Slutsats

Livet har inte utvecklats stegvis. Darwins makroe-evolutionsteori håller inte. Livet har kommti till vår planet portionsvis. Människans felande länk finns inte och neandertalarna lever fortfarande vid sidan av oss. Vi människor har tydligen blivit skapade och har inte utvecklats av oss själva från från några för-människoapor.


Figur 7: Såhär skulle varelsen men starchild-kraniet kunnat se ut.

Lär dig mer

Figur 8: Lloyd Pye's senaste bok. Sammansatt och publicerad efter hans död i cancer.
Lloyd Pyes senaste bok: Everything You Know Is STILL Wrong (2017)
Lloyd Pyes hemsida: www.LLoydPye.com
Lloyd Pyes youtube föreläsning: An Evening With Lloyd Pye
Lloyd Pyes youtube föreläsning: Everything You Know Is Wrong

Les Brigandes, som betyder tjuvarna, är en kvinnlig popgrupp som kritiserar allt som är sjukt i samhällets toppskikt. Namnet är en hyllning till upprorsmännen i Vendée som kämpade för sin frihet från satanisterna som utförde den franska revolutionen 1789.
Av Nils, 2023-02-01
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.
Av Nils, 2022-09-18
Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden.
Av Nils, 2018-04-11
Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.
Av Nils, 2018-04-11
Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!
Av Nils, 2019-06-21
Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok Fem liv ihågkomna (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt.
Av Nils, 2019-06-21