DoldaSkolan.se

"De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, knappt märkbar, så vaksam, så sammankopplad, så komplett, så genomträngande, att de inte nör tala högre än de andas då de tala fördömande om den"

U.S. President Woodrow Wilson (1856-1924)

"Somliga tror till och med att att vi är del i en hemlig sammanslutning som arbetar mot USA's intressen, och karakteriserar min familj och mig som 'internationalister' och att vi konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur, en enhetlig värld så att säga.
Ifall detta är anklagelsen, då står jag skyldig, och jag är stolt över det."

David Rockefeller (1915-2017)

"Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen."

David Rockefeller talar på FNs företagskonferens 1994.

David Rockefeller (1915-2017)

"den riktiga sanningen är den, som du och jag vet, att finanselement inom de stora maktstrukturerna har ägt den amerikanska regeringen sedan Andrew Jacksons tid [president 1829-1837]."

U.S. President Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945)

"Om kongressen har fått rätten att genom konstitutionen själva trycka upp pengar, vilket har givits dem, då skall inte detta delegeras till andra individer eller företag."

U.S. President Andrew Jackson (1829-1837)

"Regeringen ska skapa, ge ut och cirkulera alla pengar och krediter som behövs för att tillgodose regeringens finansieringskraft samt konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer skulle skattebetalarna bli besparade enorma summor ränta. Pengar skulle sluta att vara mästaren och istället bli tjänaren åt mänskligheten."

U.S. President Abraham Lincoln (1861-1865)

"Det är väl att befolkningen inte förstår vårt bank- och pennings-system, för ifall de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen nästa dag."

U.S. Industrialist Henry Ford (1863-1947)

Vår värld
• Les Brigandes
Les Brigandes, som betyder tjuvarna, är en kvinnlig popgrupp som kritiserar allt som är sjukt i samhällets toppskikt. Namnet är en hyllning till upprorsmännen i Vendée som kämpade för sin frihet från satanisterna som utförde den franska revolutionen 1789.
Av Nils, 2023-02-01

• Apokalypsens fyra ryttare
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.
Av Nils, 2022-09-18

• Världen en datorsimulering
Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!
Av Nils, 2019-06-21

• Jakten på den djupa sanningen
Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok Fem liv ihågkomna (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt.
Av Nils, 2019-06-21

Urtidshistoria
• Darwin - Allt du vet är fel
Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.
Av Nils, 2018-04-11

• Märkligt avancerad forntida teknologi
Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden.
Av Nils, 2018-04-11


Artikel-kommentar av
Nils
Man döljer sanningen på grund av att den skulle i sin tur avslöja ännu fler lögner som man lärt oss. Var kom denna teknoligi ifrån och vad gjorde att den försvann?

Märkligt avancerad forntida teknologi

Figur 1: Mur utanför Cusco, Peru.

Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden. Man döljer sanningen på grund av att den skulle i sin tur avslöja ännu fler lögner som man lärt oss. Var kom denna teknoligi ifrån och vad gjorde att den försvann?

Se till exempel figur 1 som visar en mur vid Cusco i Peru. Stenarna passar varandra så perfekt och verkar nästan onödigt kantiga. Konstruktionen är på grund av vinklarna väldigt jordbävningssäker.

Sumererna

Figur 2: Människorna får plogen från gudarna.

Sumererna var ett mycket avancerat folk som levde i Sumer mellan 4500 – 1900 f.Kr. De hade allt som behövdes för en avancerad civilisation. Vägar, skolor, domstolar, checkar, skriftspråk. Deras sätt att kopiera skrift var att göra små rullar med texten ingraverad på spegelvänt. Dessa så kallade cylinder seals rullade man ut på lera för att göra flera kopior. Figur 2 visar ett avtryck från ett cylinder seal som visar hur människorna fick den nya typen av plog av gudarna. Notera att guden är mycket längre än människorna. Se också stjärnan med himlakropparna ritad runt omkring. Sumererna är den älsta avancerade civilisationen man hittat. Hur kunde detta folk bara uppstå från ingenting, ha allt detta, för att sedan försvinna?

De stora svarta stenlådorna vid Serapeum of Saqqara

Figur 3: En av de 25 stora stenboxarna vid Serapeum of Saqqara i Egypten.

20 mil söder om de stora pyramiderna i Giza, nära Memphis i Egypten, hittade man (år 1850) 25 st svarta stenboxar i ett tunnelsystem. Man tror att begravningsplatsen byggdes ungefär för 3300 år sedan av Ramses II och man tror att det var en begravningsplats för Apis tjurar.

Figur 4: Hur kunde man frakta dessa boxar i tunnelsystemet? Boxarna väger ju upp till 70 ton (utan lock).Den finns inte mycket plats i tunneln för människor eller utrustning.
Boxarna väger omkring 50-100 ton var och har ett tillhörande lock konstruerat från samma stenblock som lådan. De är gjorda med högsta precision i granit – en mycket hård sten. De hittades tomma och därför är deras användningsområde ett mysterium. Det är också ett mysterium hur man kunnat flytta boxarna till dess plats i tunnelsystemet eftersom tunneln endast är ca 60 cm bredare än boxarna och man kan uppskatta att det behövdes 2000 man för att flytta denna enorma vikt.
Figur 5: Boxarnas ytor är mycket plana och vinklarna är mycket precisa.
Man vet inte heller hur man har kunnat se nere i tunnlarna eftersom det inte finns några kolrester ifrån facklor t ex. Stenen till boxarna togs från Aswan-stenbrottet hela 1000 km (!) därifrån.

Ytorna på vissa boxar har extremt hög kvalitet och är ytterst plana och nästan spegelblanka. Enligt Brian Foerester är ytan uppskattade till att vara 2/10000 tum och hörnen är mycket nära exakt 90 grader.

Fästningsmurarna Sacsayhuamán

Figur 6: Fästningsmuren Sacsayhuamán utanför Cusco, Peru.

Figur 7: Mur någonstans utanför Cusco, Peru.
Dessa murar utanför Cusco i Peru är sammansatta med mycket hög precision. Byggarna verkar inte ha bekymrat sig nämvärt för de konstiga formerna. Det verkar till och med som att man har gjutit stenarna på plats! Det verkar som om man har tagit mjuka stenar, skurit till dem och satt ihop dem till en mur. Under härdningsprocessen har stenarnas yta buktat ut sig samtidigt som dess ytor har anpassat sig till varandra.

På vissa stenar ser man knoppar som kanske var ett sätt för tillverkarna att få ut överflödig gjutmassa medan övriga stenen trycktes in av en formvägg. Kanske tryckte man in extra gjutmassa på dessa ställen för att få stenen att flyta ut i hörnen. Detta kanske man främst gjorde nedertill eftersom ovansidan inte behövde flyta ut så mycket eftersom stenen ovanför flöt ut i ojämnheterna där istället.

Figur 8: Stor sten med flera trappstegsformationer utanför Cusco, Peru.
Figur 9: Stor sten med flera trappstegsformationer och urskopningar utanför Cusco, Peru.
Figur 10: Mur-stenarna verkar ha blivit urskopade från större stenblock.

Figur 11: Trappa upp och ner?
Byggnadskonstruktion med trappa verkar vara upp och ned. Vad har kunnat spräckt det ursprungliga stenblocket och tippat det upp och ned?


I Egypten

Cheops-pyramiden

Figur 12: Keopspyramiden i Gisa

Den officiella historiebeskrivningen säger att den 138 m höga Cheops-pyramiden byggdes under 4:e dynastin, omkring 2620–2580 f. Kr. under en 20-årsperiod. Pyramiden består av ca 2,3 miljoner stenblock som vardera väger ca 2,5 ton.

Det skulle ju innebära, om man arbetade dygnet runt, att man lade en sten var femte minut (20 år x 365 dagar x 24 timmar x 60 min / 2300000 stenar = 4.6 minuter per sten). Är detta rimligt?

Sfinxen i Giza

Figur 13: Sfinxen i Gisa

Den officiella historiebeskrivningen säger Sfinxen byggdes omkring 2500 f.Kr. En sak som verkar tala emot detta är att det finns tecken på kraftig vatten-erosion.


Figur 14: Tydliga tecken på kraftig vatten-erosion.

Figur 15: Längre tid av vattenflöde ger erosion. Förmodligen behövs tusentals år.
Bergväggen kring sfinxen måste ha huggts ut i samband med att man startade uthuggningen av sfinxen. Bergväggen visar tecken på kraftig vatten-erosion. Eftersom Egypten inte har haft mycket regn på lång tid måste erosionen härstamma från tidigare dagar. Mellan 20 000 – 11 000 år sedan var Sahara mer utbrett än idag (Se källa) och klimatet var torrt. Men mellan 10 500 – 7 300 år sedan kom monsurnregn in och Sahara var beboeligt. Jag hävdar därför att sfinxen är minst så gammal.

Huvudet har inte alls samma erosion som resten av kroppen och eftersom det verkar för litet har det förmodligen gjorts om. Hur det såg ut innan är ju mycket svårt att säga men kanske var det en vakthund (en utdöd ras kallad anubis) och inget lejon.


Figur 16: Kanske var Sfinxen en vakthund?

Borrhål

Det kanske främsta bevisen är de borrhål som kan hittas i stenarna. Det är utomordentligt tydligt att det rör sig om en avancerad borrmaskin. Bilderna får tala för sig själva.

Figur 17: Borrhål, Egypten
Figur 18: Borrhål, Egypten
Figur 19: Borrhål, Egypten
Figur 20: Borrhål, Egypten
Figur 21: Moderna borr. Var det liknande borr som användes i Egypten?

Sågspringor

Även sågmärken syns i många av stenarna. Bilderna får även här tala för sig själva.

Figur 22: Sågmärke, Egypten
Figur 23: Sågmärke, Egypten
Figur 24: Sågmärke, Egypten
Figur 25: Sågmärke, Egypten
Figur 26: Sågmärke, Egypten

Lär dig mer!

Mycket av bilderna ovan kommer från eldsjälar som inte accepterar den allmänna förklaringen utan försöker förmedla till andra människor att något inte står rätt till. En av dessa är Brien Foeresten som förtjänar en stor eloge. Nedan finns länkar till hans hemsidor och videoföreläsningar.

Brien Foerester

Brien Foerestes huvud-hemsida: www.hiddenincatours.com

Brien Foerestes på youtube: https://www.youtube.com/user/brienfoerster

Bright Insight

En yngre kille som också har många bra videoinslag kallar sig för Bright Insight och hans videor kan hittas nedan.

Jimmy på youtube: Bright Insight

Jimmy på patreon.com: https://www.patreon.com/BrightInsight

Andra länkar

Andra länkar till intressanta teorier och personer kan ses nedan.

Robert M. Schoch angående vattenerosionen på sfinxen

Robert Temple angående att sfinxen kanske var en hund

David Billington om underligheterna med sfinxen


Les Brigandes, som betyder tjuvarna, är en kvinnlig popgrupp som kritiserar allt som är sjukt i samhällets toppskikt. Namnet är en hyllning till upprorsmännen i Vendée som kämpade för sin frihet från satanisterna som utförde den franska revolutionen 1789.
Av Nils, 2023-02-01
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.
Av Nils, 2022-09-18
Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden.
Av Nils, 2018-04-11
Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.
Av Nils, 2018-04-11
Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!
Av Nils, 2019-06-21
Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok Fem liv ihågkomna (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt.
Av Nils, 2019-06-21