DoldaSkolan.se

"De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, knappt märkbar, så vaksam, så sammankopplad, så komplett, så genomträngande, att de inte nör tala högre än de andas då de tala fördömande om den"

U.S. President Woodrow Wilson (1856-1924)

"Somliga tror till och med att att vi är del i en hemlig sammanslutning som arbetar mot USA's intressen, och karakteriserar min familj och mig som 'internationalister' och att vi konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur, en enhetlig värld så att säga.
Ifall detta är anklagelsen, då står jag skyldig, och jag är stolt över det."

David Rockefeller (1915-2017)

"Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen."

David Rockefeller talar på FNs företagskonferens 1994.

David Rockefeller (1915-2017)

"den riktiga sanningen är den, som du och jag vet, att finanselement inom de stora maktstrukturerna har ägt den amerikanska regeringen sedan Andrew Jacksons tid [president 1829-1837]."

U.S. President Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945)

"Om kongressen har fått rätten att genom konstitutionen själva trycka upp pengar, vilket har givits dem, då skall inte detta delegeras till andra individer eller företag."

U.S. President Andrew Jackson (1829-1837)

"Regeringen ska skapa, ge ut och cirkulera alla pengar och krediter som behövs för att tillgodose regeringens finansieringskraft samt konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer skulle skattebetalarna bli besparade enorma summor ränta. Pengar skulle sluta att vara mästaren och istället bli tjänaren åt mänskligheten."

U.S. President Abraham Lincoln (1861-1865)

"Det är väl att befolkningen inte förstår vårt bank- och pennings-system, för ifall de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen nästa dag."

U.S. Industrialist Henry Ford (1863-1947)

Vår värld
• Les Brigandes
Les Brigandes, som betyder tjuvarna, är en kvinnlig popgrupp som kritiserar allt som är sjukt i samhällets toppskikt. Namnet är en hyllning till upprorsmännen i Vendée som kämpade för sin frihet från satanisterna som utförde den franska revolutionen 1789.
Av Nils, 2023-02-01

• Apokalypsens fyra ryttare
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.
Av Nils, 2022-09-18

• Världen en datorsimulering
Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!
Av Nils, 2019-06-21

• Jakten på den djupa sanningen
Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok Fem liv ihågkomna (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt.
Av Nils, 2019-06-21

Urtidshistoria
• Darwin - Allt du vet är fel
Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.
Av Nils, 2018-04-11

• Märkligt avancerad forntida teknologi
Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden.
Av Nils, 2018-04-11


Artikel-kommentar av
Nils
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.

Illuminati följer bibelns profetior när man implementerar världsdiktaturen

De som styr denna planet kallas Illuminati och vill förslava och kraftigt reducera jordens befolkning med något de kallar för den nya världsordningen, NWO, som innebär en totalitär kommunistisk diktatur med grepp över hela jorden.

Illuminati följer bibeln och det apokalyptiska slut som beskrivs där. Kanske för att frambringa ”slutet” så snart som möjligt. Kanske styrs hela maktpyramiden med påståendet att världshändelserna följer profetian i bibeln, och det är därför den måste följas!


Den industriella revolutionens fyra stadier. Inget speciellt vetenskapligt bakom detta, utan verkar vara mer en anpassning till att den fjärde delen av utvecklingen ska vara nu (för att passa profetian).


Klaus Schwab
Klaus Schwab som leder World Economic Forum (WEF) talar om den fjärde industriella revolutionen och ”the great reset”, den stora omställningen. Man vill förändra människan genom transhumanism och använder den falska ”pandemin” som katalysator. Man vill införa en ny digital valuta, kraftigt reducerad befolkningsmängd och total kontroll där allt styrs av en kommunistisk världsdiktatur. Se länkar för mer information:

Apokalypsens fyra ryttare

I denna artikel försöker jag visa att det som händer nu, stämmer väl överens med profetian om apokalypsens fyra ryttare. Dessa 4 hästar går hand i hand med Klaus Schwabs globala omställning.

Jag grundar denna artikel speciellt på 2 personers uttalanden:


Uppenbarelseboken kapitel 6:1-8 – Apokalypsens fyra ryttare

Kapitel 6 börjar med att lammet (Jesus) i himlen bryter de sju låsen (sigill) på skriftrullen som han fått från guds högra hand.

Kap. Svensk bibel (SB) Engelsk bibel (KJV)
6:1 Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen. Och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: ˮKom!ˮ And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see.
Min tolk-ning Det skulle kunna vara mänskligheten själv (med Jesus som ombud) som är orsaken till att skriftrullen öppnas.
6:2 Lyssna, jag såg en vit häst och han som satt på den hade en båge. En segerkrans gavs åt honom och han drog ut från seger till seger. And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.
Min tolk-ning Denna häst introducerar vilddjurets märke. Vit kan förknippas med läkekonst och pilarna som bågen skjuter med kan vara vaccinsprutan. Enligt ”new patriot” är den grekiska översättningen av båge = ”bow” = ”toxon” som betyder gift! Kanske är detta medvetet felöversatt eftersom den hemliga maktens specialitet har alltid varit förgiftning. Vidare är ”Crown” ett annat namn för Corona!
6:3 När Lammet bröt det andra sigillet hörde jag det andra väsendet säga: ˮKom!ˮ And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see.
6:4 Och ut kom en annan häst, en eldröd. Han som satt på den fick befallning att ta freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Ett stort svärd gavs åt honom. And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given unto him a great sword.
Min tolk-ning En röd häst står för krig och död. Att ta freden från jorden betyder världskrig. Röd kan stå för blod men även för Ryssland. (Rysslands arme kallas ju även för den röda armén. Delen av ”Ryssland” söder om Vit-Ryssland kallades förr Röda Ryssland och det är Ukraina idag.)
6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet hörde jag det tredje väsendet säga: ˮKom!ˮ Och lyssna, jag såg en svart häst och han som satt på den höll en våg i handen. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.
Min tolk-ning Detta har med svält och ransonering av mat att göra. Förberedelserna för matkollapsen pågår för fullt just nu. Man dödar boskap och förstör matlager.
6:6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena: ˮEtt kilo vete för en dagslön, och tre kilo korn för en dagslön. Men oljan och vinet får du inte skada.ˮ And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou hurt not the oil and the wine.
Min tolk-ning Det verkar också finnas ett klass-samhälle där de rika ska ha vinet och oljan.
6:7 När Lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag det fjärde väsendets röst säga: ˮKom!ˮ And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see.
6:8 Och lyssna, jag såg en gulblek häst. Ryttaren hette Döden, och dödsriket följde honom. Åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, till att döda med svärd och med svält och med sjukdom och genom jordens vilda djur. And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.
Min tolk-ning Hästen är enligt ”new patriot” grön-blek, eftersom grekiskans ”kloros” betyder klorofyll-grön! Jag anser också att det inte rör sig om en fjärdedel av jordens yta utan om den färde tidsepoken på jorden, dvs den som Klaus Schwab kallar för den fjärde industriella revolutionen. Kanske har den gröna färgen att göra med den falska gröna miljö-rörelsen som härjar just nu på jorden? Under denna fjärde del av jorden kommer de 4 hästarna ha makten. Kanske är ordet "death" felöversatt i KJV-Bibeln och kanske alla andra eftersom att döda med död låter fel. Kanske är det döda med gift som det ska vara, eftersom första hästens båge kan översättas till gift, enligt "New patriot".

Planen att döda och kontrollera

Anledningen till att Illuminati försöker införa den nya världsordningen, NWO, är att de vill behålla makten för all framtid. Ifall en världsdiktatur instiftas med dagens (dolda) teknologi, kommer den aldrig kunna brytas.

När nu de styrande fått tillfället att injicera precis vad man vill i nästan hela jordens befolkning, vad skulle man injicera då?

Det får inte vara något som dödar direkt och det bör vara något som attackerar på så många olika sätt som möjligt, och i framtiden. Vaccinen bör vara mycket olika varandra trots att de heter lika dant och kommer från samma tillverkare. Här är några exempel på vad kan tänkas finnas i de många olika typer av vaccin som ges mot Corona:

 1. Alzheimers om några år: Nano-partiklar i aluminium verkar kunna orsaka detta.
 2. Cancer om några år.
 3. Hjärtinfarkt om några år: Grafenhydroxid eller liknande grafen-strukturer skär sönder blodådrorna inifrån och bidrar till att hjärtat får arbeta hårdare.
 4. Lipid-nanopartiklar som innesluter en mängd farliga sjukdomar och som kan utlösas av 5G-högfrekventa elektromagnetiska vågor.
 5. Sterilitet.
 6. Ändring av människans DNA så att man kan patentera henne. Hon kommer nu inte längre klassas som människa och heller inte skyddas av de mänskliga rättigheterna.
 7. Borttagandet av specifika gener som skapar Zombies vid viss högfrekvent stimulering (5G).
 8. Det finns idag sätt för den djupa staten att hacka människors hjärnor, precis som det är beskrivet i bibeln hur Gud talade till människor genom uppenbarelser. Samtliga seriösa underrättelsetjänster besitter denna teknologi idag. Man kan förmodligen forma enskilda människors åsikter, tankar och känslor som man önskar. Förmodligen innehåller sprutan denna teknolog i någon form.

Slutsats – Ett möjligt scenario

 1. Den vita hästen: Med ett giftigt läkemedelsvapen (sprutan) erövras välden av den som bär på en Corona (Covid-19). Första sigillet är alltså uppfyllt. Detta är också vilddjurets märke och du kommer inte kunna köpa eller sälja utan det.
 2. Den röda hästen: För att kunna skapa förutsättning för svält, ytterligare tvångsvaccineringar och kontroll, behövs krig. Redan nu kan man se flera konflikthärdar redo att blossa upp på flera ställen i världen.
 3. Den svarta hästen: Man ser på många ställen idag hur svält förbereds. Djur slaktas i mängder och matlager töms och förstörs.
 4. Den grön-bleka hästen: Mänskligheten har kommit i trans av den gröna agendan. För att döda så många som möjligt har man försvagat dem med vaccinet och kommer även utnyttja svält. När mänskligheten är som svagast kommer man aktivera vaccinerna eller sprida ny sjukdomar och gifter. När man gjort detta kommer det bli ett helvete över hela världen och till och med de vilda djuren kommer attackera och äta människor!

Det som kommer efter

Det femte sigillet bekräftar att Gud kommer döma dem som dödat de som var hans.

I det sjätte sigillet blir solen blir svart och månen röd och människorna försöker gömma sig under stenar från guds vrede.

Beskrivningen av Guds vrede tilltar ju längre in i profetian man läser.


Ytterligare tankar

Illuminati som för tillfället styr denna värld verkar vilja bevisa för Gud att människorna inte förtjänar att leva på denna planet. De visar öppet vad som komma skall och kanske anser de att det är människornas eget fel som låter det hända.


Satanisten Beyoncé

Beyoncé on the Red horse Beyoncé on the Pale horse
Beyoncé med röd häst på omslaget av tidningen Vogue Beyoncé med blek häst på omslaget av hennes senaste album Renaissance med premiär den 29 Juli 2022

Musikvideo från 1991 som avslöjar planen

Länk till videon på engelska på youtube.com.


Video som avslöjar ytterligare planer med vaccinationen;
Les Brigandes, som betyder tjuvarna, är en kvinnlig popgrupp som kritiserar allt som är sjukt i samhällets toppskikt. Namnet är en hyllning till upprorsmännen i Vendée som kämpade för sin frihet från satanisterna som utförde den franska revolutionen 1789.
Av Nils, 2023-02-01
Hur de som styr världen följer den bibliska profetian om de fyra apokalyptiska ryttarna.
Av Nils, 2022-09-18
Den forntida civilisationen var mycket äldre och mycket mer avancerade än vad vi fått lära oss i skolan. Det är uppenbart med bevisen nedan att teknologin har varit mycket hög långt tillbaks i tiden.
Av Nils, 2018-04-11
Lloyd Pye (1946-2013) var en forskare, författare och föreläsare som drev en mycket intressant teori om hur männskligheten blivit till. Han visar mycket tydligt att Darwins teori inte stämmer och att den felande länken och t ex den kambriska explosionen är extremt stora problem.
Av Nils, 2018-04-11
Elon Musk uttryckte 2016 att sannolikheten för att vår värld inte skulle vara konstruerad från en annan, har en sannolikhet av 1 på flera miljarder. Det finns otaliga vittnesmål där människor upplevt en andevärld, men det finns också filosofiska resonemang och fysikaliska experiment som starkt indikerar på att vår värld är en skapelse ur en annan!
Av Nils, 2019-06-21
Det verkar som att vi är skapade som andliga varelser och vår värld konstruerats för att lära oss genom reinkarnation. Genom att studera Delores Cannon på youtube och speciellt efter att ha läst hennes bok Fem liv ihågkomna (Five lives remembered) har jag funnit detta väldigt troligt.
Av Nils, 2019-06-21