DoldaSkolan.se

"De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, knappt märkbar, så vaksam, så sammankopplad, så komplett, så genomträngande, att de inte nör tala högre än de andas då de tala fördömande om den"

U.S. President Woodrow Wilson (1856-1924)

"Somliga tror till och med att att vi är del i en hemlig sammanslutning som arbetar mot USA's intressen, och karakteriserar min familj och mig som 'internationalister' och att vi konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur, en enhetlig värld så att säga.
Ifall detta är anklagelsen, då står jag skyldig, och jag är stolt över det."

David Rockefeller (1915-2017)

"Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen."

David Rockefeller talar på FNs företagskonferens 1994.

David Rockefeller (1915-2017)

"den riktiga sanningen är den, som du och jag vet, att finanselement inom de stora maktstrukturerna har ägt den amerikanska regeringen sedan Andrew Jacksons tid [president 1829-1837]."

U.S. President Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945)

"Om kongressen har fått rätten att genom konstitutionen själva trycka upp pengar, vilket har givits dem, då skall inte detta delegeras till andra individer eller företag."

U.S. President Andrew Jackson (1829-1837)

"Regeringen ska skapa, ge ut och cirkulera alla pengar och krediter som behövs för att tillgodose regeringens finansieringskraft samt konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer skulle skattebetalarna bli besparade enorma summor ränta. Pengar skulle sluta att vara mästaren och istället bli tjänaren åt mänskligheten."

U.S. President Abraham Lincoln (1861-1865)

"Det är väl att befolkningen inte förstår vårt bank- och pennings-system, för ifall de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen nästa dag."

U.S. Industrialist Henry Ford (1863-1947)

Medicin
Vår mun
• Rotfyllningar är mord
Mycket tyder på att rotfyllningar kan ligga bakom många olika typer av ohälsa t ex bröstcancer och hjärtsjukdomar. Delvis vill makten att vi ska vara dumma och svaga, men de vill också tjäna pengar. Hur stor tror ni inte hjärt- och cancer-industrin är idag?
Av Nils, 2018-06-04

• Covid-19 är en Bluff!
Corona viruset Covid-19 började sin spridning December 2019, i Wuhan, Kina. När man undersöker det vetenskapliga arbetet kring viruset och dödstalen är det katastrofalt uselt gjort. Efter att ha gjort efterforskningar i några veckor anser jag att viruset är en bluff. Man vill införa mer kontroll, injicera ett dödligt virus med nanoteknologi, bygga ut 5G, krascha ekonomin och bygga sin efterlängtade globala fascistiska/kommunistiska världsdiktatur (NWO).
Av Nils, 2020-04-13 till 2021-02-14

• Bettskenan gjorde mig sjuk
Plastförgiftning har blivit ett hett ämne de senaste åren. Tandläkarindustrin verkar åter igen vara insyltade. Att ge en bettskena i plast till någon som gnisslar tänder är ju som att mata personen med gift!
Av Nils, 2019-06-21

• Kemisk attack mot mänskligheten avslöjad
Dr Clymer avslöjar i sin bok Your Health and Sanity in the Age of Treason, giftiga tillsatser i livsmedel och fluor med dokumentation vilken majoriteten är allmänt erkända vetenskapliga studier som kan verifieras många gånger om. Vad som gör denna bok unik är det faktum att dr Clymer var den första som påpekade uttalande av eliten som indikerade att dessa gifter var medvetet utsläppta!
Vaken.se, 2019-06-18

• Fluor är ett cellgift
En vetenskapligt skriven artikel som visar att fluor är ett cellgift. Du ska använda fluorfri tandkräm och fluorfritt dricksvatten!
Av Ph. D. Jan Sällström, 2003


Artikel-kommentar av
Nils
Ytterligare en förgiftnings-skandal inom tandläkarvården.

Bettskenan gjorde mig sjuk

Plastförgiftning har blivit ett hett ämne de senaste åren. Tandläkarindustrin verkar åter igen vara insyltade. Vi vet ju att både rotfyllningar och amalgamfyllningar kraftigt kan försämra människors hälsa och ändå har man utfört dem utan den minsta eftertanke! Jag gnisslar personligen tänder och märkte att min hälsa försämrades avsevärt då jag började med bettskena. Hur dum tillåter man sig att bli då man som tandläkare använder lagningar och bettskenor i plast på en patient som gnisslar tänder?

Plast försämrar din hälsa på olika sätt

På sidan www.functionalmedicineuniversity.com säger de attandelen mjukgörare är över 10 000 till 1 000 000 gånger högre i våra kroppar än någon annan toxin som har hittats i EPA-studier (Environmental Protection Agency i USA) och de nämner 7 olika sätt som plast skadar kroppen [Rogers S, Detoxify or Die, Prestige Publishing, 2002]:

  1. Ftalater skadar kemi av fettsyror viktigast, fettsyran, DHA (docosahexaensyra). Detta är den grundläggande kemi som krävs för att göra varje cellfoder eller membran. Dessa fettsyror utgör grunden för hjärnhälsa, inklusive minne och återkallelse.
  2. Ftalater kan skapa en zinkbrist som kommer att äventyra metabolismen av vitaminerna A och B-6. Detta kan i sin tur leda till tillstånd som matsmältningsbesvär, depression, hjärtsjukdomar, cancer, diabetes och ökad åldrande. Som en snabb sidotal kan kombinationen av lågt zink och lågt DHA leda till kronisk inflammation. Medicinsk litteratur har tydligt identifierat kronisk inflammation som en av de vanligaste underliggande patologierna hos de flesta sjukdomar som leder till autoimmuna sjukdomar (reumatoid artrit, MS) mot cancer och hjärtsjukdomar.
  3. Ftalater har visat sig vara ansvariga för att skada bukspottkörteln som leder till diabetes, insulinresistens och metaboliskt syndrom X.
  4. Ftalater har visat sig sänka sulfatering. Det betyder att du inte längre kan avgifta som du borde. Detta kan i sin tur leda till en hel del hälsoproblem.
  5. Ftalater skadar hormonfunktionen, särskilt sköldkörtel och testosteron.
  6. Ftalater kan förgifta de peroxisomer som behövs för kontroll av kolesterolets kemi. De kan orsaka högt kolesterol samtidigt som kolesterolhalten bildas av hjärnans "glada hormoner" (neurotransmittorer).
  7. Ftalater kan skada kroppens förmåga att göra katalas. Katalas är absolut nödvändigt för att förtära väteperoxiden som cancerceller gör för att de ska kunna metastasera eller sprida sig vild genom kroppen. Brist på katalas är en orsak till att många cancerformer i korthet verkar vara eftergivna efter behandling, bara för att återuppstå månader eller år senare med dödliga konsekvenser.

Varför du inte kan lita på tandläkarna

Amalgam

Amalgam besår till hälften av det mycket giftiga ämnet kvicksilver. I västvärlden började det användas i mitten av 1800-talet och förbjöds 2009 i Sverige. Att man kan inbilla sig att man kan laga tänder med detta utan att det läcker ut i kroppen är ofattbart. Givetvis fanns förståelsen för detta redan vid införandet men att manipulera tandläkare verkar vara enkelt redan vid den tiden.

Det finns mycket strikta regler på hur kvicksilver-avfall får hanteras och förvaras. Det verkar som att den enda lagliga platsen att förvara detta otroligt giftiga ämne är i din mun!

Rotfyllningar

Mycket tyder på att rotfyllningar kan ligga bakom många olika typer av ohälsa t ex bröstcancer och hjärtsjukdomar. Detta avslöjades av Dr. Price i hans bok om rootfyllningar redan 1922 men ändå används detta utan den minsta eftertanke även idag. Läs mer i artikeln på denna hemsidan: Rotfyllningar är mord.

Kontrollen över tandläkarna

Då man läser boken The Toxic Tooth: How a root canal could be making you sick, av Robert Kulacz och MD JD Levy förstår man hur kontrollerade tandläkarna egentligen är. De investerar mycket tid och pengar på sin utbildning och många har byggt upp en egen klinik. Ifall de fråntas sin läkarlegitimation krossas hela deras försörjning och karriär. Det är på grund av denna kontroll många tandläkare inte har möjligheten eller vågar kritisera allmänt vedertagna metoder.

Min bettskena gjorde mig sjuk

Jag har flera plastlagningar i mina tänder och fick år 2017 även en bettskena eftersom jag gnisslade tänder. Eftersom jag regelbundet tränar judo märkte jag hur jag inte kunde träna som förut. Jag blev ofta sjuk med förkylningssymptom och kunde nästan inte träna under ett helt år. Efter ett år testade jag att byta ut bettskenan till en hemmagjord bettskena av björk-trä. Efter tre veckor var jag frisk igen och kanske till och med friskare eftersom bettskenan i trä även förhindrar onödigt gnagande på mina plastlagningar.

Uppenbarligen leder tandgnissling på en bettskena i plast till att man får i sig plastresterna under natten. Att man är så dum att man introducerar detta till sina patienter låter som amalgam-idiotin har hittat en ny väg.

Corona viruset Covid-19 började sin spridning December 2019, i Wuhan, Kina. När man undersöker det vetenskapliga arbetet kring viruset och dödstalen är det katastrofalt uselt gjort. Efter att ha gjort efterforskningar i några veckor anser jag att viruset är en bluff. Man vill införa mer kontroll, injicera ett dödligt virus med nanoteknologi, bygga ut 5G, krascha ekonomin och bygga sin efterlängtade globala fascistiska/kommunistiska världsdiktatur (NWO).
Av Nils, 2020-04-13 till 2021-02-14
Mycket tyder på att rotfyllningar kan ligga bakom många olika typer av ohälsa t ex bröstcancer och hjärtsjukdomar. Delvis vill makten att vi ska vara dumma och svaga, men de vill också tjäna pengar. Hur stor tror ni inte hjärt- och cancer-industrin är idag?
Av Nils, 2018-06-04
Plastförgiftning har blivit ett hett ämne de senaste åren. Tandläkarindustrin verkar åter igen vara insyltade. Att ge en bettskena i plast till någon som gnisslar tänder är ju som att mata personen med gift!
Av Nils, 2019-06-21
Dr Clymer avslöjar i sin bok Your Health and Sanity in the Age of Treason, giftiga tillsatser i livsmedel och fluor med dokumentation vilken majoriteten är allmänt erkända vetenskapliga studier som kan verifieras många gånger om. Vad som gör denna bok unik är det faktum att dr Clymer var den första som påpekade uttalande av eliten som indikerade att dessa gifter var medvetet utsläppta!
Vaken.se, 2019-06-18
En vetenskapligt skriven artikel som visar att fluor är ett cellgift. Du ska använda fluorfri tandkräm och fluorfritt dricksvatten!
Av Ph. D. Jan Sällström, 2003