DoldaSkolan.se

"De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, knappt märkbar, så vaksam, så sammankopplad, så komplett, så genomträngande, att de inte nör tala högre än de andas då de tala fördömande om den"

U.S. President Woodrow Wilson (1856-1924)

"Somliga tror till och med att att vi är del i en hemlig sammanslutning som arbetar mot USA's intressen, och karakteriserar min familj och mig som 'internationalister' och att vi konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur, en enhetlig värld så att säga.
Ifall detta är anklagelsen, då står jag skyldig, och jag är stolt över det."

David Rockefeller (1915-2017)

"Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen."

David Rockefeller talar på FNs företagskonferens 1994.

David Rockefeller (1915-2017)

"den riktiga sanningen är den, som du och jag vet, att finanselement inom de stora maktstrukturerna har ägt den amerikanska regeringen sedan Andrew Jacksons tid [president 1829-1837]."

U.S. President Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945)

"Om kongressen har fått rätten att genom konstitutionen själva trycka upp pengar, vilket har givits dem, då skall inte detta delegeras till andra individer eller företag."

U.S. President Andrew Jackson (1829-1837)

"Regeringen ska skapa, ge ut och cirkulera alla pengar och krediter som behövs för att tillgodose regeringens finansieringskraft samt konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer skulle skattebetalarna bli besparade enorma summor ränta. Pengar skulle sluta att vara mästaren och istället bli tjänaren åt mänskligheten."

U.S. President Abraham Lincoln (1861-1865)

"Det är väl att befolkningen inte förstår vårt bank- och pennings-system, för ifall de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen nästa dag."

U.S. Industrialist Henry Ford (1863-1947)

Maktens historia
Makten brott
• Napoleon mot Rothschild
Napoleons goda kamp för Frankrike och dess folk i början av 1800-talet har grovt förvanskats! Hade Napoleon lyckats med att regera Frankrike och influera de europeiska affärerna, hade Rothschilds Nya Världs-Ordnings-kommunism blivit dödad i sin linda. Så vore även den judiska farsoten med penga-belåning, vilken fortfarande förslavar Europa och USA.
Av Nils, 2019-12-29


• Var Hitler en Rothschild?
I denna artikel avslöjas Hitlers band till Rothschild-familjen. Den förklarar att den ytterst onda makteliten finansierar båda sidor i alla konflikter och styr mänskligheten genom att söndra och härska.
Av David Icke, 2003-08-17


Maktens ursprung
• Khazariska Maffian
Den Khazariska maffian verkar vara roten till otroligt mycket ont här i världen. En ytterst verklig, rasistisk och satanistisk maffia som hotar samtliga människor på planeten.
Av Nils, 2017-12-29

• Bill Cooper
Här kan du lyssna på Bill Coopers gigantiska arkiv. Han var en fantastisk grävade journalist med bakgrund inom militären. Han hade en egen radioshow och skrev en mycket populär bok, Behold a Pale Horse. Han älskade den amerikanska konstitutionen och var en nagel i ögat på den djupa staten. Han avslöjade många djupa konspirationer och är mycket trovärdig. Han föddes 6 Maj 1943 och mördades av civilklädda poliser framför hans hus, vid midnatt 6 November 2001.
Av Nils, 2021-01-06

• Jim Marrs illuminati
Några månader innan hans död avslöjar topp-författaren Jim Marrs fullkomligt illuminatiordern. Det blev, kanske inte förvånande, hans sista bok. Den vågar lysa upp maktens hemliga och mörka lögner med otaliga citat och referenser. Boken är en fantastisk sammanfattande grundbult för framtiden.
Av Nils, 2021-05-14

• Mystery Babylon
Mystery Babylon är den urgamla religionen som fortfarande styr vårt samhälle i bakgrunden. Religionen är utformad för att med hemliga nätverk förslava mänskligheten genom socialism och satanism. Den hatar Jesus eftersom man anser att kristendomen har förvanskat denna ursprungliga religion.
Av Nils, 2021-01-17


Maktens ideologi
• Frimuraren
Många frimurare har blivit totalt grundlurade. De är med i en organisation där de inte vet vem som styr eller vad agendan är. Frimureriet fungerar som ett filtreringssystem för att hjälpa de sjukaste och mest kontrollerbara människorna till höga positioner i vårt samhälle.
Av Nils, 2023-03-19

• Protokollen
En av världens mest läsvärda böcker! Den mycket sjuka och onda satanistiska makt som för länge sedan infiltrerat och tagit över de ledande rörelserna bland judar, kristna och muslimer avslöjas här. Detta dokument är satanisternas egen plan för att förslava världen.
Författare: Okänd, Slutet av 1800-talet

• Leonard Cohens texter förklarade
Det är förbluffande hur mycket som Leonard Cohen avslöjar om makteliten och dess agenda. Eftersom maktelitens värld är okänd hos många kommer jag först berätta kort om hemligheterna kring hur världen, de som styr och dess hemska plan för framtiden ser ut. Sedan kommer jag sakligt gå igenom några sång-texter och förklara dess redan faktiskt ganska tydliga budskap.
Av Nils, 2018-06-04


Artikel-kommentar av
Nils
En mycket intressant teori. Teorin innehåller dock osäkerheter.

Den Khazariska maffian

Vad du kan lära dig på den här sidan är enormt viktigt. Läs, lyssna och begrunda. Du kommer få klarhet i en otroligt väl dold agenda som bara för några år sedan var mycket svåråtkomlig. Den Khazariska maffian verkar vara roten till otroligt mycket ont här i världen. En ytterst verklig, rasistisk och satanistisk maffia som hotar samtliga människor på planeten. Den är också väldigt väl dold och mäktig. Kanske är den den enskilt mäktigaste organisationen i världen.


Figur 1: Holländs visselblåsare angående maktens förfaranden.

Observera att detta inte är en teori emot det judiska folket utan en uppmaning till alla människor på planeten, kanske särskilt de judiska, att vakna upp och stå upp och övervinna detta otroligt onda!


Figur 2: Här låg Khazarien ca 700 år e.Kr.

Jag vill tillägga att jag misstänker att denna högst verkliga maffias ursprung verkar vara mer komplext än att bara komma från Khazarien. Den har förmodligen starka band till satans synagoga som också Jesus nämner i Bibeln. Kanske är det den som Khazarerna tog efter, men detta vet jag för lite om i nuläget.

Jag ställer mig också frågande till att man använde kärnvapenladdningar då man förstörde tvillingtornen den 11 september. Jag vill hävda att det AE911Truth.org visar med all önskvärd tydlighet är att man använde sig av nanotermit och tajmade laddningar. Att det var ett insiderjobb är dock solklart. Tydligt är också att zionisterna och mossad ligger bakom.


Lyssna på ljudfiler

Nedan kan du ladda ner mp3-filer angående den khazariska maffian. Bränn dem gärna på en CDR-skiva för att dela med dig av eller som du kan lyssna på i bilen.

Ladda ner alla MP3-filerna i en zip-fil: TheKhazarianMafia.zip (622 MB).

Du kan även ladda ner det dokument du läser just nu som en pdf-fil: Den Khazariska maffian.pdf

Nedan kan du ladda ner mp3-filerna var för sig:

A Honest Jew - An honest Israeli Jew tells the Real Truth about Israel.mp3

B Urgent Benjamin Fulford message about NWO plan for WW3 (2012).mp3

C ISIS Explained by Ken O'Keefe (ZionistWatch).mp3

D Aaron Russo Speaks Out Against Evil Jewish Plans To Enslave Mankind.mp3

E Jimmy Carter unveils truth about Israel.mp3

F1 David Duke about jews behind bolshevism (Argentina TV).mp3

F2 David Duke Full interview p1 Adrian Salbuchi Argentina TV.mp3

F3 David Duke Full interview p2 Adrian Salbuchi Argentina TV.mp3

G Ken O Keefe 2016 - From the Olive Grove.mp3

H USS Liberty Dead In The Water (BBC Documentary 2002).mp3

I The Creature from Jekyll Island - G Edward Griffin - 70 minute live presentation about the FED.mp3

J Will 911 truth annihilate Israel.mp3

K00a The protocols - Introduction by Dr George T Stallings.mp3

K00b The protocols - Beginning of book by Small Maynard and Co.mp3

K00c The protocols - Introduction by Small Maynard and Co.mp3

K00d The protocols - Summay of the protocols by Small M Co.mp3

K01 The protocols - P1 of 24, The Basic Doctrine.mp3

K02 The protocols - P2 of 24, Economic Wars.mp3

K03 The protocols - P3 of 24, Methods of Conquest.mp3

K04 The protocols - P4 of 24, Materialism Replace Religion.mp3

K05 The protocols - P5 of 24, Despotism and Modern Progress.mp3

K06 The protocols - P6 of 24, Take-Over Technique.mp3

K07 The protocols - P7 of 24, World-Wide Wars.mp3

K08 The protocols - P8 of 24, Provisional Government.mp3

K09 The protocols - P9 of 24, Re-education.mp3

K10 The protocols - P10 of 24, Preparing for Power.mp3

K11 The protocols - P11 of 24, The Totalitarian State.mp3

K12 The protocols - P12 of 24, Control of the Press.mp3

K13 The protocols - P13 of 24, Distractions.mp3

K14 The protocols - P14 of 24, Assault on Religion.mp3

K15 The protocols - P15 of 24, Ruthless Suppression.mp3

K16 The protocols - P16 of 24, Brainwashing.mp3

K17 The protocols - P17 of 24, Abuse of Authority.mp3

K18 The protocols - P18 of 24, Arrest of Opponents.mp3

K19 The protocols - P19 of 24, Rulers and People.mp3

K20 The protocols - P20 of 24, Financial Programme.mp3

K21 The protocols - P21 of 24, Loans and Credit.mp3

K22 The protocols - P22 of 24, Power of Gold.mp3

K23 The protocols - P23 of 24, Instilling Obedience.mp3

K24 The protocols - P24 of 24, Qualities of the Ruler.mp3

K25 The protocols - End comments of protocols.mp3

K26 The protocols - Addendum Dr George T Stallings.mp3

K27 The protocols - Translator Victor E Marsden.mp3

K28 The protocols - Introduction Victor E Marsden.mp3

K29 The protocols - Letter of 1489 in Rothschild paper 1889.mp3

K30 The protocols - Marsden predicted Russian downfalll.mp3

K31 The protocols - Recommendations.mp3

K32 The protocols - Letter from Lord Siddenham.mp3

K33 The protocols - Conclusions.mp3

K34 The protocols - Protocol from 1860.mp3

K35 The protocols - Protocol from 1919.mp3

K36 The protocols - Statement from 1943.mp3

L Dr Kevin MacDonald don't believe the Khazar Theory.mp3

M Khazarian Mafia, Black Nobility, World Domination - Preston James.mp3

N The Khazarian Rothschild History.mp3

O1 Synagogue of Satan - Full documentary 1878-2006 by A C Hitchcock.mp3

O2 Synagogue of Satan - Full documentary 1878-2006 by A C Hitchcock.mp3

O3 Synagogue of Satan - Full documentary 1878-2006 by A C Hitchcock.mp3

O4 Synagogue of Satan - Full documentary 1878-2006 by A C Hitchcock.mp3

O5 Synagogue of Satan - Full documentary 1878-2006 by A C Hitchcock.mp3

O6 Synagogue of Satan - Full documentary 1878-2006 by A C Hitchcock.mp3

P1 Khazarian Supremacy.mp3

P2 Khazarian Supremacy.mp3

Q1 The Holocaust - Ole Dammegard.mp3

Q2 The Holocaust - Ole Dammegard.mp3

Q3 The Holocaust - Ole Dammegard.mp3

Q4 The Holocaust - Ole Dammegard.mp3

R The Cruellest Hoax, Israel's Fake History - The David Icke Videocast.mp3

S David Duke exposes The Global Zionist Takeover on Alex Jones.mp3


Läs mer

A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties

Ytterligare ett mycket viktigt och intressant dokument heter "A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties by Odid Yinon". Givetvis hävdar zionisterna att dokumentet är förfalskat men det sjuka är att man kan se många likheter med vad som hänt i verkligheten jämfört med idéerna i denna plan.

Ladda ner dokumentet på engelska här: The Zionist Plan for the Middle East.pdf

Protocols of the Meetings of the Zionist Men of Wisdom även kallat
The Protocols of the Learned Elders of Zion

Andra liknande och mycket grymma planer avslöjas även i dokumentet The Protocols of the Learned Elders of Zion.pdf vilken även finns som ljudfil ovan. President Henry Ford lär ha tryckt upp 500 000 exemplar av dokumentet. Även tryckeriet Small Maynard and Company har givit ut en version och även den inkluderar extra analyser av texten. Den boken (från 1920) kan laddas ner här The Protocols and World Revolution.pdf

Dokumentet finns även här på svenska (Översättaren till svenska har förmodligen gjort sitt bästa men jag skulle rekommendera att man läser protokollet på engelska för att få fram den finare nyanseringen av ordens betydelse): Sions-vises-protokoll.pdf


Uppdatering till "Den dolda historien om den otroligt onda khazariska maffian"

Nedan följer ett förord och senare en översättning från en artikel på vetetanstoday.com skriven av Preston James (Ph.D) och Mike Harris den 8 Mars, 2015. Länk till ursprungsartikeln.

Figur 3: Massmedias vinkling på konflikten i Gaza.
Gardinen dras nu tillbaka för att till fullo exponera den khazariska maffian och dess onda plan att infiltrera och tyrannisera hela världen och utrota alla abrahamitiska religioner och endast tillåta deras babyloniska talmudism även känd som luciferianism, satanism eller antik Baal-dyrkan.

Obs: Historien om Khazarien, specifikt den khazariska maffian (KM), har förvandlats till världens största organiserade brotts-syndikat genom att bruka sin penga-magi och den har nästan helt suddats ut från historieböckerna.

Den nutida khazariska maffian vet att den inte kan fungera eller existera utan extrem sekretess och därför har den spenderat mycket pengar för att radera ut sin historia från historieböckerna för att förhindra världens medborgare från att lära sig om dess "ondska utan dess like", som ger denna "världens största organiserade brottslighetsorganisation" energi. Författarna till denna artikel har gjort sitt bästa för att återuppliva denna förlorade, hemliga historia om khazarerna och deras stora internationella organiserade brotts-syndikat, bäst kallat för den Khazariska maffian (KM) samt göra denna historia tillgänglig för världen via internet, vilket är den nya Gutenbergs press.

Det har varit mycket svårt att rekonstruera denna dolda historiska hemlighet, så ursäkta eventuella smärre felaktigheter eller felaktigheter som är oavsiktliga och detta beror på svårigheten att gräva ut den sanna historien om Khazarien och dess maffia. Vi har gjort det bästa vi har kunnat för att rekonstruera den.

Det var Mike Harris som lade pusslet och gjorde själva upptäckten och närvaron av den khazariska maffians hemliga historia och blods-ed att hämnas på Ryssland för att de hjälpte amerikanerna att vinna frihets- och inbördeskriget och deras blods-ed av hämnd mot Amerika och amerikanerna för att de vann detta krig och upprätthöll unionen.

Vid den syriska konferensen om bekämpande av terrorism och religiös extremism den 1 december 2014, i sitt inledningsanförande, avslöjade VeteransToday.com utgivningschef Gordon Duff offentligt för första gången någonsin att världsterrorismen är skapelsen av ett stort internationellt organiserat brotts-syndikat förknippat med Israel. Detta avslöjande sände chockvågor vid konferensen och nästan direkt runt om i världen, och nästan varje världsledare fick rapporter om Gordon Duffs historiska avslöjande samma dag, en del inom några minuter. Och chockvågorna från detta historiska tal i Damaskus fortsätter att eka över hela världen, även till denna dag.

Vi vet nu att den khazariska maffian utkämpar ett hemligt krig mot Amerika och amerikanerna genom användning av falsk-flagg-terrorism (i Gladio-stil), och via de olagliga Federal Reserve Systemen, IRS, FBI, FEMA, Homeland Security och TSA. Vi vet med säkerhet att det var den khazariska maffian som var ansvarig för driftsättningen av inside-jobbet, Gladio-stil, falsk-flagg-attacken mot Amerika den 11 september 2001, liksom bombningen av Murrah Building den 19 april 1995.


Den dolda historien om den otroligt onda khazariska maffian

Skriven av Preston James (Ph.D) och Mike Harris den 8 Mars, 2015.

100-800 e Kr - ett otroligt ont samhället dyker upp i Khazarien

Khazarien utvecklas till en nation som styrs av en ond kung, som använde gammal babylonisk svartkonst, i hans närmaste krets styrde ockulta oligarker. Under denna tid blev Khazarien känt av omgivande länder som tjuvar, mördare och vägbanditer som stjal identiteterna från de resenärer som de mördade som normal yrkespraxis och livsstil.

800 e Kr - Ett ultimatum levereras av Ryssland och andra omgivande nationer

Ledarna för de omgivande länderna, särskilt Ryssland, hade haft så många år av klagomål från medborgarna och som grupp levererade ett ultimatum till den khazariska kungen. De skickade en kommuniké till den khazariska kungen med budskapet att han måste välja en av de tre abrahamitiska religionerna för sitt folk, och göra den till hans officiella statsreligion och kräva att alla khazariska medborgare utövar den, och socialicera alla khazariska barn att utöva den tron.

Den Khazariska kungen fick ett val mellan islam, kristendom och judendom. Den khazariska kungen valde judendomen, och lovade att hålla sig inom de krav som fastställdes av den omgivande konfederation av nationer som leddes av den ryska tsaren. Trots sin överenskommelse och löfte fortsatte den khazariska kungen och hans inre cirkel av oligarker att utöva gammal babylonisk svart-magi, även känd som hemlig satanism. Denna hemliga satanism innefattade ockulta ceremonier med barnoffer, där man efter att "blödit ut dem" dricker deras blod och äter deras hjärtan.

Den djupa mörka hemligheten med de ockulta ceremonierna var att de alla var baserade på den antika Baal-dyrkan, även känd som dyrkan av ugglan. För att lura konfederation av nationer ledda av Ryssland som övervakade Khazarien sammanfogade den khazariska kungen dessa luciferiska svart-magi-konsterna med judendomen och skapade en hemlig satanistisk hybrid-religion, känd som babylonisk talmudism. Detta gjordes till den nationella religionen i Khazarien och hade samma onda kraftkälla som Khazarien var känd för tidigare.

Tyvärr fortsatte Khazarien på sin onda väg genom att råna och mörda dem från omgivande länder som reste genom Kazarien. Khazariska rånare försökte ofta ta identiteten från dessa besökare de mördade, och blev mästare i förklädnader och falska identiteter - en praxis som de har fortsatt med ända till denna dag, tillsammans med sina ockulta barn-offer-ceremonier, som faktiskt är antik Baal-dyrkan.

1200 e Kr - Ryssland och de omgivande länderna har fått nog och vidtar åtgärder

1200 e Kr ledde ryssarna en grupp av nationer kring Khazarien och invaderade landet, i syfte att stoppa Khazariens brott mot dess folk, som inkluderade kidnappningen av deras små barn och spädbarn till sina blodsoffer-ceremonier till Baal. Den Khazariska kungen och hans inre cirkel av brottslingar och mördare kom att kallas den khazariska maffian (KM) av grannländerna.

De khazariska ledarna hade ett väl utvecklat spionnätverk genom vilket de erhöll förvarning och flydde från Kazarien till europeiska nationer i väster, med sin enorma förmögenhet i guld och silver. De låg sedan lågt och omgrupperade, samtidigt som de antog nya identiteter. I hemlighet, fortsatte de sina satanistiska barn-blod och offerritualer, och litade på Baal att ge dem hela världen och alla dess rikedomar, eftersom de hävdade att han hade lovat dem det, så länge de fortsatte att blöda ut och offra barn och spädbarn för honom.

Den khazariska kungen och hans domstols-maffia förbereder evig hämnd mot ryssarna och de omgivande nationerna som invaderade Kazarien och körde dem från makten.

Den khazariska maffian invaderar England efter hundratals år av utvisning

Figur 4: David Icke angående Khazarien.

För att åstadkomma deras invasion, anlitade de Oliver Cromwell att mörda kung Karl I, och göra England säkert för bankaffärer igen. Detta startade de engelska inbördeskrigen som rasade under nästan ett decennium, vilket resulterade i furstemord av den kungliga familjen och hundratals ur den äkta engelska adeln. Detta var så "City of London" inrättades som bank-huvudstad i Europa och var också början till det brittiska imperiet.

Den khazariska maffian (KM) beslutar att infiltrera och ta över alla världsbanker genom användandet av babylonisk svart-magi, även känt som babylonisk penga-magi eller den hemliga konsten att göra pengar från ingenting men också använda kraften av fördärvligt ocker för att ackumulera ränta.

KM använde sin enorma förmögenhet att skapa ett nytt system för bankaffärer, baserat på hemlig babylonisk svart-magi/penga-magi som de påstod ha lärt sig från de onda andarna av Baal, i utbyte mot sina många barnoffer till honom.

Denna babyloniska penga-magi involverade ersättandet av guld- och silver-hantering med pappers-certifikat, vilket erbjöd resenärerna att resa med sina pengar i en form som tillåter enkelt utbyte ifall de förlorar certifikaten eller får pengarna stulna.

Det är intressant att notera att de problem som startades av Khazarien också fick en lösning tillhandahållet av dem. Så småningom infiltrerade den khazariska kungen och hans lilla omgivande krets Tyskland med en grupp som valde namnet "Bauers av Tyskland" för att representera dem och fortsätta sitt Baal-drivna system av ondska. Bauerna av den röda skölden, som representerade deras hemliga blodbaserade barn uppoffringar, bytte namn till Rothschild (även kallat "barn av berget, Satan").

Rothschild som främsta män för den khazariska maffian (KM) infiltrerar och kapar det brittiska banksystemet och sedan kapas hela den engelska nationen

Bauer/Rothschild hade fem söner som infiltrerade och tog över det Europeiska banksystemen och City of Londons centrala banksystem genom olika sluga hemliga operationer, inkluderande bland annat den falska rapporteringen om Napoleons vinst över britterna, när de i verkligen hade förlorat. Detta tillät Rothschilds att använda bedrägeri och illusion för att stjäla den engelska adelns rikedom, som hade gjort företagsinvesteringar med City of Londons bankinstutitioner.

Figur 5: Har du hört talas om Rothschild?

Rothschilds lät inrätta ett privat Fiat banksystem som specialiserat sig på att göra falska pengar från ingenting, vilket utövar fördärvligt ocker på det brittiska folket, med hjälp av det som borde ha varit deras egna pengar.

Detta var den babyloniska svart-konsten penga-magi; de hävdade för personer med insyn att denna teknik och hemliga penga-makt gavs till dem av Baal, på grund av deras frekventa barn ut-blödnings och uppoffrings-ritualer till honom.

När de hade infiltrerat och kapat det brittiska banksystemet, korsade de deras släkt med brittiska kungligheter, infiltrerade och tog över hela England och alla dess stora institutioner. Vissa experter tror att Rothschilds utförde etnisk (genetisk) rensning av de kungliga familjemedlemmarna genom att i hemlighet iscensätta olagliga och otuktiga parningar med egna khazariska män i syfte att ersätta de kungliga med sina egna tron-aspiranter.

Den khazariska maffian (KM) utövar en internationell insats för att utrota kungarna som styr genom den gudomliga rätten av Gud den allsmäktiga

Eftersom KM påstår sig ha ett personlig partnerskap med Baal (också kallad djävulen, lucifer och satan) på grund av deras offer till honom. De avskyr alla kungar som styr under ledning av Gud den allsmäktiga, eftersom de flesta känner ett ansvar att se till sitt eget folk och skydda dem från infiltratörer och förrädiska "fiender innanför portarna".

På 1600-talet, mördade KM de brittiska kungligheterna och ersatte dem med sina egna förfalskningar. På 1700-talet mördade KM de franska kungligheterna. Precis innan första världskriget mördade de den österrikiska ärkehertigen Ferdinand för att starta första världskriget. 1917 rustade de sin KM-armé, bolsjevikerna, och infiltrerade och kapade Ryssland, mördade tsaren och hans familj i kallt blod, bajonetterade hans favorit-dotter genom bröstet och stal allt ryskt guld, silver och konstskatter. Precis innan andra världskriget, mördade de de österrikiska och tyska kungligheterna.Sedan gjorde de sig av med de kinesiska kungligheterna och avsatte den japanska härskaren.

Den khazariska maffians intensiva hat mot alla som bekände tro på någon gud, annan än deras gud Baal har motiverat dem att mörda kungar och kungligheter, och se till att de aldrig kan regera. De har gjort samma sak med amerikanska presidenter - kört avancerade hemliga operationer för att avsätta dem.

Om det inte fungerar låter KM mörda dem, som de gjorde med McKinley, Lincoln och JFK. KM vill eliminera starka härskare eller förtroendevalda som vågar stå emot deras babyloniska penga-magi-makt eller deras hemliga makt som vunnits från deras användning av deras mänskliga kompromiss-nätverk.

Rothschilds skapar den internationella narkotikasmugglingen på uppdrag av KM

Rothschilds har sedan dess i hemlighet styrt det brittiska imperiet och tillverkat en ond plan för att återställa de enorma mängder guld och silver britterna hade betalat till Kina för dess höga kvalitet av siden och kryddor som inte fanns någon annanstans i världen.

Rothschilds hade fått reda på, genom sitt internationella spionnätverk, det turkiska opiumet och dess vanebildande egenskaper. De sjösatte en hemlig operation för att köpa turkiskt opium och sälja den i Kina, vilken infekterade miljontals människor med en dålig opiumvana som förde tillbaka guld och silver i till Rothschilds kassakistor, men inte till det brittiska folket.

Opium-missbruket som skapats av Rothschilds opiumförsäljning till Kina sårade Kina så mycket att Kina gick till krig vid två tillfällen för att stoppa det. Dessa krig var kända som Boxer revolten eller opiumkrigen.

Pengarna Rothschilds fick från försäljningen av opium var så stora att de blev mer beroende av dessa lättförtjänta pengar än vad opium-missbrukarna var av opiumet självt.

Rothschilds var finansieringskällan bakom inrättandet av de amerikanska kolonierna. Genom att införliva Hudson Bay Company och andra handelsföretag utnyttjade man den nya amerikanska imperie-världen. Det var Rothschilds som beordrade massutrotningen och folkmordet på ursprungsbefolkningen i Nordamerika för att möjliggöra utnyttjandet av de enorma naturresurserna på kontinenten.

Rothschilds följde även samma affärsmall i Karibien och i den asiatiska subkontinenten Indien, vilket resulterade i mord på miljontals oskyldiga människor.

Rothschilds startar den internationella slavhandeln, ett företag som ser på de kidnappade människorna som djur - en uppfattning som khazarerna skulle ha för alla människor i världen som inte var en del av deras onda cirkel, som vissa kallade den gamla svarta adeln ("Old Black Nobility").

Rothschilds nästa stora projekt var att starta den globala slavhandeln, köpa slavar från korrupta stamhövdingar i Afrika som arbetade med dem genom att kidnappa medlemmar ur konkurrerande stammar för att sälja dem som slavar.

Rothschild-slavhandlarna tog då dessa kidnappade slavar på sina fartyg i trånga celler till Amerika och Karibien där de såldes. Många dog till sjöss på grund av dåliga förhållanden.

Rothschilds bankirer lärde sig tidigt att kriget var ett bra sätt att fördubbla sina pengar på, genom att på kort tid låna ut pengar till de båda stridande sidorna. Men för att vara garanterade återbetalningen, var de tvungna att få skattelagar inrättade, som skulle kunna användas för att tvinga till återbetalning.

KM Rothschilds privata fiat-förfalskande bankirer planlade evig hämnd mot de amerikanska kolonisterna och de ryssar som hjälpte dem att förlora det amerikanska frihetskriget (1776)

När Rothschilds förlorade den amerikanska revolutionen, skyllde de på den ryska tsaren och ryssarna för att bistått de kolonisterna genom att blockera brittiska fartyg.

De svor evig hämnd på de amerikanska kolonisterna, precis som de hade gjort när ryssarna och deras allierade krossade Kazarien 1000 e Kr.

Rothschilds och deras engelska oligarki som omgav dem konspirerade att återta Amerika, och detta blev deras huvudsakliga besatthet.

Deras huvudplan plan var att sätta upp en amerikansk centralbank, med babylonisk penga-magi och hemlig pengaförfalskning.

Rothschild KM försöker återta USA år 1812 på uppdrag av den khazariska maffian men misslyckas, återigen på grund av rysk inblandning

Detta misslyckande gjorde Rothschild KM rasande, och riktade återigen evig hämnd mot både ryssarna och de amerikanska kolonisterna och planerar att infiltrera dessa och kapa både nationerna och tillgångs-rensa, tyrannisera och sedan massmörda båda nationerna och deras befolkning.

KMs försök att inrätta en privatägd amerikanska centralbank blockerades av president Andrew Jackson, som kallade dem satanister och svor att röka ut dem med kraft och vilja av Gud den allsmäktige

Rothschild-bankirerna omgrupperar och fortsätter sina hemliga försök att installera sin egen babyloniska pengar-magi-bank i USA.

Slutligen 1913 lyckas Rothschild KM att etablera ett större brohuvud inne på amerikansk mark och en ond fiende till allt amerikanskt kommer innanför dess portar

Figur 6: Federal reserve bildas 1913.
År 1913 kunde Rothschild KM etablera ett brohuvud genom att muta korrupta, förrädiska medlemmar av kongressen för att rösta igenom den olagliga, okonstitutionella Federal Reserve Act på julafton utan att vara den nödvändiga antalet närvarande representanter som krävs krävs för beslut. Lagen undertecknades därefter av den korrupta, köpta presidenten, som var en förrädare till USA, liksom de i kongressen som röstade för det.

Rothschild KM skapar sedan det illegal skattesystemet i USA

KM installerar ett olagligt, okonstitutionellt skattesystem för att se till att amerikanerna skulle få betala för den amerikanska regeringens höga utgifter, godkända av den köpta, korrupta kongressen och nickedockorna till presidenter, som förts till makten genom korrupta kampanjer finansierade av KM.

Det är lätt för KM att samla in tillräckligt med pengar för att välja vem de vill, för när du styr en bank som är en hemlig stor falksmyntare, har du alla pengar som du önskar. Vid ungefär samma tid som de skapade sitt illegala skattesystem i USA, mutade de också medlemmar av kongressen till att godkänna Internal Revenue Service, som är deras privata inkassobolag inkorporerat i Puerto Rico.

Strax därefter sätter de upp Federal Bureau of Investigation att skydda sina bankirer, för att tjäna sina mörkläggningsbehov och hindra dem från att någonsin åtalas för sina barn-offer-ritualer, pedofilnätverk och för att även fungera som ett förtäckt underrättelse system på deras vägnar.

Observera att FBI inte har några officiella riktlijer, enligt Library of Congress, och har ingen rätt att existera eller utfärda lönecheckar.

Rothschild KM sjösatte den bolsjevistiska revolutionen i Ryssland för att utkräva oerhörd grym, blodig hämnd på oskyldiga ryssar, vilket de hade planerat i många år, ända sedan Kazarien förstördes

Rothschilds KM förberedde och iscensatte och konstruerade den ryska revolutionen genom att använda sina centralbanker för att betala för den bolsjevikiska infiltrationen av Ryssland och deras revolution på uppdrag av den khazariska maffian (KM).

Figur 7: Alexandr Solzhenitsyn angående Bolshevisternas makt över massmedia även idag.

I en välplanerad vild och omänsklig åderlåtning som bedövade världen, lössläpptes bolsjevisternas fulla raseri på uppdrag av KM för att få hämnd på ryssarna. Detta hade planerats sedan förstörelsen av Khazarien.

Bolsjevikerna, under ledning av Rothschilds KM, våldtog, torterade och massmördade cirka 100 miljoner ryssar, däribland kvinnor, barn och spädbarn. Några av tortyr- och åderlåtningsmetoderna var så extrema, att vi inte kommer nämna dem närmare här i denna artikel. Men läsare som vill veta kan göra en djupgående forskning på internet angående "Red Terror" eller "Bolshevik Cheka" eller titta på den klassiska filmen "The Checkist" som är tillgänglig på youtube.

Rothschilds khazariska maffia (KM) beslutade än en gång att rentvätta sin egen historia för att infiltrera och kapa hela judendomen

Rothschilds KM skapade en generalplan för att kontrollera hela judendomen och hjärntvätta judarna. Rothschilds KM har kapat judendomen, omdanade den enligt babylonisk talmudism (luciferianism eller satanism), och fick kontroll över bankyrken och Wall Street-yrken i allmänhet, kongressen, de stora massmedierna; tillsammans med de flesta rikedomar och ekonomiska medel för framgång.

Således kunde Rothschild KM ge ut rikedom och framgång till de judar som drack deras häxdryck och använda dem till nickedockor, tillgångar och Sayanims (Judar i USA som förråder sitt land till förmån för Israel). På detta sätt, kapade Rothschild judendomen.

Deras finansiering av det israeliska knesset (riksdagen) och konstruktionen av den med frimurare ockulta arkitekturen visade sitt engagemang för den ockulta och babyloniska talmudismen och allt det onda som åtföljer det, inklusive barnoffer till deras hemliga gud Baal. De satte upp ett NWO-system (den nya världsordningen) som kallas världssionismen som undervisar och indoktrinerar mottagliga judar med en paranoid grupp-illusion om raslig överlägsenhet, vilka antar att alla icke-judar har avsikten att massmördande alla judar.

Figur 8: Frimurare har tydligen haft inflytande under bygget av det israeliska knesset (riksdagen).

De kallade denna rasistiskt paranoida mass-judiska vanföreställning av världs-erövring, "Världs-sionism", som egentligen är en form av förtäckt babylonisk talmudism eller luciferianism som hade varit okänt för vanliga judar. Systemet har utformats för att använda judar som täckmantel, men också för att smörja dem med babylonisk penga-makt, för att använda dem som tillsatta nickedockor, och för att senare offra dem till Lucifer i två steg.

Det första steget skulle vara deras planerade andra världskrig i nazisternas arbetsläger, avskurna från matleveranser, vilket resulterade i dödandet av cirka 200 000 judar från svält och sjukdomar, tillsammans med ca 90 000 icke-judiska fångar av samma orsaker, enligt Röda Korsets officiella siffror. Detta antal är 5% av vad den khazariska maffian (även kallade världssionister) påstår.

Den andra stora uppoffringen skulle vara den slutgiltiga, när deras nya världsordnings-kung, den luciferiska kungen, skulle placeras i makten över jorden, och när alla tre abrahamitiska religionerna skulle utrotas - särskilt judendomen, som skulle få skulden för alla krig och förstörelser av världen.

Då skulle Rothschilds åter förvandla sig in i en helt ny identitet som inte förknippas med judendomen i någon form, inte ens världs-sionism.

Det är viktigt att inse att Rothschild KM tog ner Tyskland till ingenting efter första världskriget, skapade ett vakuum för fascismen, och sedan återuppbyggde det, skapade nazismen och installerade Hitler som en motkraft till deras ryska bolsjevism.

Hitler blev ett problem för KM när han bröt sig fri och började agera till förmån för det tyska folket och de fria människorna i världen, och utvecklade sitt eget banksystem utanför Rothschilds.

Hitler införde ett finansiellt system som var fritt från ocker och till nytta för arbetarklassen. Detta tvingade fram den fullkomliga förstörelsen av Tyskland och det tyska folket, eftersom Rothschild och Khazarien aldrig kan tillåta ett ekonomiskt system som inte är beroende av ocker att existera.

Vi ser samma sak i dag med det khazariska kriget mot islam, eftersom islam förbjuder ocker. Det är därför som Israel är så högljudda och aggressiva med att förstöra de islamiska människorna i världen.

KM förväntade sig att detta skulle bli ett stort andra världskrig och när de stödde båda sidorna, kan detta användas för att industrialisera hela världen och maximera deras bank-pengar-makt.

Figur 9: Benjamin Netanjahu (Bibi).

Rothschild KM mutade sedan och manade ledamöter i kongressen att skicka amerikanska soldater till deras förberedelse och konstruktion av första världskriget

Som en fortsättning på deras väl beprövade mönster att finansiera båda sidor i alla krig för att maximera vinsten, förvärva fler federala skattepengar och ökad internationell makt, mutade, utpressade och påmanade Rothschild-khazarerna än en gång kongress-medlemmarna att förklara krig mot Tyskland 1917.

Detta underlättades av en KM-falskt-flagg-attack med förlisningen av Lusitania.

Rothschild KM har sedan utvecklat det vanliga mönstret av hemliga falsk-flagg-attacker som ett standardförfarande för att framkalla USA att föra krig för den khazariska maffian.

Efter andra världskriget var klart, utplacerade Rothschild KM det kalla kriget, och använde detta som en ursäkt för att få nazistiska vetenskapsmän och hjärn-kontrol-experter genom "Operation Paperclip".

Detta tillät dem att inrätta ett globalt spion-system som långt överskridit någon av deras tidigare insatser.

Enligt detta nya system, fortsätter de att infiltrera och kapa alla amerikanska institutioner, inklusive de olika amerikanska kyrkosystemen, frimureriet (speciellt den skotska Rite och York Rite), den amerikanska militären, underättelsetjänsten och de flesta privata försvarsindustrierna, domstolsväsendet och de flesta byråer till amerikanska regeringen inklusive de flesta regeringar i världen och de båda stora politiska partierna i USA också.

Rothschild KM sätter upp nazistiska arbetsläger som en förevändning för att senare manipulera de allierade att bevilja dem sin egen privata koloni i Palestina, med hjälp av mark stulen från palestinierna

Rothschild KM kunde använda sin egen missmärkta, så kallade "Förintelsen", att fungera som en hjärn-kontroll-avtryckare för att förhindra och motstå varje kritik av sina sionistiska ageranden.

Sanningen är den att Rothschild KM inrättade de nazistiska arbetslägren för att göra enorma vinster till sina bolag som drev dessa arbetsläger och levererade till den nazistiska krigsmaskinen.

När Rothschild KM fick sitt eget privata hemland i Israel 1947 genom sina hemliga politiska manipulationer, började de i hemlighet se hela Palestina som sitt nya Khazarien, och började konspirera för att folkmörda alla palestinierna och stjäla hela Palestina för sig själva. Deras planer inkluderar deras fantasi att skapa det "utökade Israel" genom att ta över hela Mellanöstern och manipulera de dumma amerikanska gojerna (icke-judar) att kämpa och dö för deras räkning, ta in alla arabländerna under Israels och khazariska maffians (KM) kontroll, så att de kan tillgångs-strippa dess rikedomar och naturresurser, särskilt deras råolja.

Den senast granskade genetiska forskningen av Johns Hopkins, en respekterad judisk doktor i medicin visar att 97,5% av judarna som bor i Israel har absolut inga antika hebreiska DNA, de är därför inte semiter, och de har inga gamla blodsband till landet Palestina alls. Däremot bär 80% av palestinierna antika hebreiska DNA och är därmed de verkliga semiterna, och har gamla blodsband till palestinsk mark. Detta innebär att de verkliga antisemiterna är de israeler som stjäl palestinsk mark för att bygga israeliska bosättningar, och det är israelerna som är de som tyranniserar och mass-mördar oskyldiga palestinier.

Rothschild KM beslutar att förändra sig igen och expandera sina led

Under tiden insåg Rothschild KM att de inte kunde hålla sig gömda från allmänheten mycket längre om de inte omdanade sig igen och utökar sitt hemliga ledarskap.

Så de arbetade hårt för att ytterligare infiltrera och kapa frimureriet och dess hemliga utlöpare, och valde in topp-medlemmar i sina pedofilnätverk och barnofferritualer.

Figur 10: AIPAC - en av Israels gigantiska lobbyorganisationer.
Dessutom var nyckelpersoner i kongressen invalda i deras hemliga sataniska nätverk genom att ge dem särskild makt, höga regerings-, militär- och underättelse-positioner, åtföljt av stora monetära belöningar och hög status. Massiva KM spion-fronter använder israel-amerikansk "israel först" medborgare med dubbla medborgarskap som infiltratörer uppsatta inne i USA för att slussa de khazariska bankirernas falska pengar till politiker och deras valkampanjer, i syfte att äga och kontrollera dem när de blivit valda.

Rothschild KM beslutar att hjärn-kontrollera de amerikanska massorna för att göra det mycket lättare att manipulera dem till att godkänna deras olagliga, okonstitutionella, oprovocerade, odeklarerade, ovinnbara eviga krig som behövs för att göra enorma vinster och få mer världsmakt

Figur 11: Varför finns det krig?

Rothschild KM beslöt att ta fullständig kontroll över alla offentliga utbildningar genom att inrätta utbildningsdepartementet (i USA) och skapa globalistiska och socialistiska utbildningar baserade på politisk korrekthet, mångfald och läran att "pervers-het är normalt". Fluor tillsätts i kranvattnet och i tandkräm. Tandläkare är hjärn-kontrollerade att tro att fluor förebygger karies, och att det inte är skadligt för hjärnans funktion eller sköldkörtelfunktionen, vilket det är.

Anledningen för tillsatsen av fluor i den allmänna vattenförsörjningen och i tandkräm är att dumma ner amerikaner med att i genomsnitt sänka den operativa IQ-nivån och göra folk mycket mer fogliga än de normalt skulle vara. Program för att utveckla och använda vaccinationer för att dumma ner barn och skapa ett stort antal framtida kroniska hälsoproblem inleddes.

Läkare har hjärnkontrollerats och vilseletts av partisk forskning där man plockat russinen ur kakan och ignorerat de studier som varit negativa, vilket varit de flesta. Alla vaccin-cellinjer är förorenade med SV-40, ett känt, cancerogent och långsamt-verkande virus.

Figur 12: Sionismen (Z) håller grepp om världen.
KM använde sin penga-makt för att få kontroll över alla allopatiska medicin-skolor, och inrättade och kontrollerar den amerikanska medicin föreningen och andra medicinska grupper, för att se till att deras agenda, baserad på lögner och svek, fortsatte.

En del av denna massiva plan var att dumma ner och hjärn-kontrollera de amerikanska massorna var KMs uppköp och konsolidering av alla amerikanska massmedier till sex Stora Kontrollerade MassMedier (SKMM), som ägs och kontrolleras av deras underhuggare för deras räkning. SKMM fungerar som en olaglig nyhets-kartell, och den borde delas upp enligt antikorruptionslagar för sitt spionage och olagliga propaganda, som vapen i krig, mot det amerikanska folket.

Cheferna för Rothschild KM beslutade att det var dags att använda USA för att slutföra sin slutliga nertagning och ockupation av hela världen genom att iscensätta en stor falsk-flagg-attack inne i Amerika för att skylla på islamister som de vill att USA felaktigt ska angripa på deras vägnar

Så cheferna för KM använder sina bästa israel-amerikanska "israel-först" dubbla medborgare som bor i USA (även kallade PNACers och neocons) att planera en större kärnvapen attack på USA den 11 september 2001 (Reds.anm. attacken utfördes förmodligen i huvudsak av timade termit-spräng-laddningar).

Bibi Netanyahu, den operativa chefen för KM, utplacerade Mossad och de dubbla medborgara att ställa upp och utföra denna attack på USA där SKMM skulle skylla attacken på muslimer.

De informerade sina bästa rabbiner och "vänner till världs- sionismen" att inte flyga den dagen och att hålla sig borta från New York city, som även "Larry Silverstein" gjorde, en av insatsens främsta män.

De använde deras huvudsakliga infiltratörer i försvarsdepartementet att lura "Able Danger"-utredarna att gå till Pentagons sjö-underättelse-mötesrum, där de skulle komma att mördas av en Tomahawk kryssningsrobot som avfyrades från en israelisk Dolphin klass diesel-ubåt som köpts från Tyskland.

Trettiofem av "Able Danger"-utredarna som utredde och spårade den israeliska stölden av 350 avvecklade W-54 Davy Crockett nukleära kärn-bränsleelement ur en bakdörr på Pantex i Texas, mördades av denna Tomahawk träff, vilken var tidsinställd med detonationen av bomber för-planterade i sjö-underättelse-flygeln, som nyligen hade blivit förstärkt till ingen nytta.

Den israeliska mossad-bulvanföretaget, Urban Moving Systems, användes för att transportera minikärnvapnen gjorda av de stulna W-54 nukleära kärn-bränsleelementen från Pantex (och ursprungligen tillverkade vid bearbetningsanläggningen i Hanford), där de förvarades i den israeliska ambassaden i New York city och transporterades till tvillingtornen för detonationen av tvillingtornen den 11 september 2001. (Reds.anm. attacken utfördes förmodligen i huvudsak av timade termit-spräng-laddningar).

Den otroligt onda hemliga agendan hos den khazariska maffian (KM) är nu avslöjad offentligt för första gången av VeteransToday.com's egen Gordon Duff. Vi vet nu att Bibi Netanyahu orkestrerade kärnvapenattacken på USA den 11 september 2001 och gjorde det enligt den övergripande khazariska maffians (KM) agenda

Figur 13: Moloch.
Håll er nu hårt i stolen, detta är en mycket stor hemlighet och förklarar en hel del av vad som pågår i USA, allt orsakat av Israel och den khazariska maffian (KM) som har infiltrerat nästan alla amerikanska institutioner inom regeringen och samhället.

Nu för första gången någonsin kommer den mycket specifika hemliga och oerhört onda agendan av den khazariska maffian (KM) avslöjas. Tack vare en intervju som Mike Harris hade med VeteransToday.com's seniora chefsutgivare på sin pratshow "The short end of the stick" den 3 oktober 2015.

Jag har hört en hel del chockerande insider-hemligheter under åren men denna tar verkligen priset och förklarar exakt vad Israel och dess hantlangare i USA har varit för oss på uppdrag av Rothschilds khazariska maffia (KM) som har förstört nästan varje aspekt av våra liv och skapat en dålig ekonomi, massor av arbetslöshet och undersysselsättning, massiva brott, alkoholism och droger, förstört skolor som fördummar barnen, olika rashygien-program som fluorid i den offentliga vattnet och i tandkräm, och kvicksilver i vacciner som är ett stort bedrägeri, och otrolig stor politisk korruption.

Denna intervju sänder nu chockvågor runt om i världen och när man betänker det innehåll som Gordon Duff avslöjar för första gången någonstans offentligt, kommer du att bli chockad. Och du kommer att förstå att Bibi Netanyahu är den operativa chefen för den khazariska maffian (KM) och var den som beställt och övervakat den israeliska kärnattacken på USA den 11 september 2001.

I den här intervjun avslöjar Gordon Duff en skriftlig utskrift av vad som sades vid ett möte mellan Bibi Netanyahu och amerikanska förrädare och några andra spioner 1990. Gordon Duff avslöjade att Netanyahu var en KGB-spion som Jonathan Pollard. Och vi vet nu att Israel startades som en satellit-stat till det bolsjevikiska Ryssland och det var ganska olyckliga när Sovjetunionen föll.

Benjamin Netanyahu hade ett möte på Finks bar i Jerusalem, ett välkänt vattenhål för mossad-agenter. Här är vad han sade som har tagits direkt från utskriften av inspelningen och som bevittnats och är 100% helt autentiserad:

"Om vi åker fast ersätter de oss bara med personer från samma tygbit. Så det spelar ingen roll vad du gör, USA är en guldkalv och vi kommer att suga den torr, hacka upp den och sälja bort den bit för bit tills det inte finns någonting kvar förrutom världens största välfärdsstat som vi kommer att skapa och kontrollera. Varför? Eftersom det är Guds vilja och USA är stort nog att ta smällen så vi kan göra det om och om igen. Det är så vi gör med länder som vi hatar. Vi förstör dem mycket långsamt och låter dem lida för att de vägrar vara våra slavar."

Detta är precis vad Rothschilds khazarian maffia (KM) har gjort med Amerika eftersom det framgångsrikt infiltrerat och kapat Amerika 1913. Kunskapen om vad Bibi sade på uppdrag av Rothschilds khazariska maffia (KM) bör göra oss alla rasande och motivera oss att driva dessa onda varelser från USA och ta vår framstående republik tillbaka.

När Bibi Netanyahu nämnde Guds vilja, är den gud han syftade på Baal (även känd som den stora Ugglan eller Moloch), guden dessa khazarer tror kräver att de dyrkar honom genom ständig åderlåtning och smärtsamma människooffer och massmord och att om de "säljer sina själar" till Baal (även kallad Lucifer eller Satan) kommer de att belönas med otroliga rikedomar, berömmelse och stor makt. Det som faktiskt händer när de "säljer sina själar" är att deras själar rycks bort och de blir omänskliga eller själlösa och tar efter egenskaperna hos Baal, det vill säga att de blir psykopatiska och onda.

Vad Bibi Netanyahu diskuterade var den kommande kärnvapenattacken på Amerika på den 11 september 2001, och när han nämnde "de kommer bara ersätta oss" syftade han till topp-cirkeln av gruppen om tolv som han själv lyder inunder, som Veteranstoday.com egen kolumnist och radioprogram-värd Stew Webb avslöjade till världen genom att identifiera 11 av de 12 som kallar sig "Illuminati" eller "Disciples of Satan". Dessa män gör barnoffer-ritualer varje halvår i Denver där de äter barnens hjärtan, dricker deras blod efter att de utfört pedofili på dem.

Ni läsare, måste få ut denna information till alla vi kan, sedan förena oss och driva ut dessa själlösa Baal-dyrkar-avskum ur alla vinklar och vrår av USA och föra dem alla inför rätta och slutlig dom för deras otroliga ondhet de begått.

Den som förstår att Bibi Netanyahu tycker att amerikaner är som en guldkalv att stjäla tillgångarna från och slakta bör vara rasande och drivas till samhällsorganisering och politiska åtgärder mot israeliska spionage i USA genom Federal Reserve System, AIPAC, JINSA, försvarspolitiska råd, CFR och liknande.

Rothschild KM planterade ut 25 kärnvapen i stora amerikanska städer och andra större städer i Europa för att utöva utpressning mot dem. Detta kallas för deras "Samson Option", och avslöjades och upptäcktes först av Seymour Hersh

Figur 14: Zionists nukeing the world?

Rothschild KM fick också några S-19 och S-20 stridsspetsar från en korrupt kongressledamot i uppdrag att köpa upp ukrainska Mirvs på uppdrag av den amerikanska staten för att avveckla dem. Istället sålde han dem till Israel och delade pengarna med andra viktiga inblandade kongressledamöter.

Detta är högförräderi och kapitalt brott som bestraffas med avrättning. Direkt efter sin attack på Amerika, berättade Rothschild KM för den amerikanska regeringen att de skulle detonera kärnvapen i vissa amerikanska städer, däribland Washington DC, om administrationen vägrade låta Israel skapa sin egen stora polisstat-ockupationsstyrka inne i Amerika, baserat på konsolideringen av alla amerikanska brottsbekämpning och alfabetorganisationer under central Israelisk kontroll.

Denna nya israeliska ockupations-kraft som kallas Homeland Security (DHS) drevs ursprungligen av dubbla medborgare och perversa. Den tidigare DHS direktören Janet Napolitano stäms för sexuella trakasserier av män som arbetar på DHS som hon beordrat flytta in sina kontor till männnens toalett.

Dubbla medborgare-förrädaren Michael Chertoff, (ett namn översatt från ryska som "djävulens son"), var det kriminella geni som inrättade DHS, tillsammans med tidigare chefen för den östtyska stasi, Marcus Wolfe, som anställdes som en särskild konsult och dog mystiskt så fort hans uppdrag var slutfört.

Rothschilds KM trodde aldrig att de skulle bli blottlagda för deras kärnvapenattack på USA den 11 september 2001, men de gjorde ett av de största taktiska misstagen som begåtts i historien och hade övertro på sin hand från överskotts-hybris, baserad på för mycket enkel framgång på grund av deras extreme penga-makt i det förflutna.

Snart får var och en av det amerikanska folket veta att det var Bibi Netanyahu och hans Likudist-parti som utförde attacken mot USA den 11 september på uppdrag av Rothschild KM

De trodde att de hade fullständig kontroll över SKMM och kunde förhindra att något av de hemliga IAEA och Sandia Labs utredningarna från att någonsin släppas till den amerikanska allmänheten.

De gjorde ett allvarligt taktiskt misstag, för nu är sanningen om deras roll i 11 september-attacken på USA publicerad på det globala internet, världens nya Gutenberg press. Vad Rothschild KM inte förstod var kraften av internet och hur sannings-delar publiceras och sprids av den respons den fick av människorna i världen och spred sig som en löpeld, med ljusets hastighet. Sanningen har blivit utsläppt till massorna överallt.

Detta otroliga taktiska misstag från KM är så stort att det faktiskt kommer att döma dem till fullständig exponering och den eventuellt fullständiga förstörelse de förtjänar. Bibi Netanyahus order att gå vidare och utföra kärnvapenattacken på USA den 11 september kommer gå till historien som en av KMs största misstag, och KM kommer vara de som kommer få skulden för dess exponering och förstörelse av världen som nu gaddar ihops sig mot dem.

Ryssarna har nu läckt IAEA och Sandia Labs och Able Danger filer som gavs till dem av Edward Snowden. Snart kommer alla dessa filer ges till alla amerikaner och världen via internet, och detta kan inte stoppas.

Ett antal ryssar i den högsta militärledningen i Ryssland och i de högsta ledarpositionerna i den ryska regeringen inser att det var samma organiserade brottssyndikat som organiserade khazarierna till bolsjeviker som massmördade 100 miljoner oskyldiga ryssar - och dessa män vill ge igen.

Det är därför de ser till att Rothschild-bankirerna kommer att gå i konkurs, vilket kommer att halshugga den khazariska maffian från sitt obegränsade, falska penningflöde. Detta är anledningen till skapandet av BRICS utvecklingsbank - för att ersätta den amerikanska petro-dollarn som världens reservvaluta med den här. Till skillnad från den amerikanska petrodollarn backas BRICS pengar upp av guld, silver och riktiga råvaror, där ingen förfalskning är tillåten.

SKMM misslyckas, och de flesta amerikaner tror inte längre någon av de nationella berättelserna även på bästa sändningstid, särskilt de under 30 år som klarar att på internet plocka russinen ur kakan och ta fram fakta från internet och bygga sina egna övertygelser.

Så många internetanvändare förkastar nu SKMM att sanningen om israelernas attack på USA den 11 september blir lättare att tro på för varje dag som går. Snart vet alla i hela USA att Bibi Netanyahu och hans Mossad och dubbla medborgare gjorde attacken.

Den amerikanska militärkommandot vet att Bibi Netanyahu beordrade sin Mossad och sina dubbelmedborgare att attackera USA med hjälp av kärnvapen den 11 september 2001 på uppdrag av Rothschilds khazariska maffia (KM)

Flera djpt hemliga operationer används nu globalt för att avslöja och halshugga Rothschild KM från deras ändlösa, elastiska penningmängd.

Deras dagar av anti-mänsklig kraft är nu räknade. Hemligheten, ett otroligt välutbildat amerikanskt lag som kallas "Nuclear Snake-Eaters" är nu i hårt arbete att söka alla inkommande israeliska diplomatiska påsar och transporter; kör förbi och flyger över synagogor och israeliska ambassader och Mossads säkerhets-hus med högteknologisk gammastrålning och helium-3 neutrondetektorer; och använder sig av ultra högteknologiska specialanpassade fokuserade satelliter för att söka efter eventuella lagrade kärn-bränsleelement, samt arbetar hårt för att återställa alla av israelerna stulna kärn-bränsleelement var som helst i världen utanför Israel.

Detta super-elitlag larmades av Michael Shrimptons telefonsamtal till MI-6 underrättelsetjänst om att en israelisk stadskärnvapenladdning var planterad nära den olympiska stadion. Denna uppmaning försatte honom felaktigt i fängelse. Stadskärnvapenladdningen hittades av "Nuclear Snake-Eaters", som kom in i England och avarmerade denna atombomben. Tyvärr hade MI-6 velat att denna kärnladdning skulle sprängas för att skaffa mer makt till den khazariska maffian i England, som har sin hemmabas i finansdistriktet City of London, eftersom de förlorat kraft så snabbt.

Figur 15: We the people som det står i den amerikanska konstitutionen.

Ett hemligt namn för dessa KM-ledare som styr stora delar av världen från City of London är "Gog och Magog", trots att det finns många historiker som tror att är det hemliga namnet på Ryssland, vilket det inte är. Det är det hemliga namnet på den övre KM, och representerar uppenbarligen den plats där de ursprungligen kom ifrån.

Det hemliga laget av super-elit "Nuclear Snake-eaters" är redo att sättas in mot Israel när som helst ifall nationen skulle kollapsa efter att de flesta europeiska företagen flyttar sin verksamhet från Israel och USA stänger allt stöd, i syfte att följa amerikansk lag. Det är olagligt att ge stöd till en nation som har kärnvapen, och som inte har undertecknat icke-spridningsavtalet. Israel har kärnvapen detekterbara från satellitbaserade Helium-3 sensorer och har aldrig erkänt det, inte heller har de undertecknat "icke spridningsavtalet". Vi måste alla ställa krav på vår kongress och regering att lyda lagen och omedelbart avbryta allt monetärt och militärt stöd till Israel, samt stoppa allt israeliskt spionage från direktörer i AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the “Joint” in NYC, and the ADL, etc.

Det är okänt men misstänks att ett betydande antal av dessa stulna kärnvapen redan har blivit återtagna. Det har rapporterats av insiders som ett mycket högtidligt meddelande till Bibi Netanyahu och hans Likudister, liksom alla toppmedlemmar av israeliska spion-fronter i Amerika, som AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the “Joint” in NYC, and the ADL, etc. Vad hanlade då denna allvarliga varning om? Om insider-rapporterna är korrekta, fick dessa människor veta att om det inträffar en israel-baserad falsk-flagg-attack, kommer de som beställde den eller var inblandade jagas i enlighet med säkerheten för den amerikanska staten och elimineras, och de israeliska försvarsstrukturerna kommer i samband med detta att pulveriseras.

Resten av Rothschild KM historien kommer sannolikt att bestämmas av dig

Framtiden för Rothschild KM kommer sannolikt att bestämmas av Veterantoday.com's läsare och vi människor som lär oss hemligheten med den förbjudna historiska khazariska maffian som raderats från historieböckerna och bibliotek av KM för att skydda sin onda historia som ingen hade accepterat om den vore känd.

Så dela denna historia med din familj, dina vänner och bekanta och låt den spridas som en löpeld. Var tydlig med detta - om KM inte kan kan fungera i extrem sekretess, kommer den att bli attackerad från alla håll och förstöras för all framtid. Så ta bort deras sekretess genom att exponera deras dolda historia för alla amerikaner att känna till och förstå.

Det är därför de har arbetat så hårt för att köpa in och kontrollera SKMM och offentliga massutbildningar inklusive högskolor och universitet för att se till att människor i världen aldrig skulle kunna få reda på deras hemliga ondhet, som är så omänsklig, så mordinriktad att hela världen skulle gaddat ihop sig för att angripa dem från alla kanter och på varje nivå som de befinner sig på.

Den stora frågan kvarstår: Vad är den egentliga orsaken till att ledarna för den khazariska maffian är så otroliga onda och grymma mot mänskligheten. Är det en biprodukt från genetiskt arv eller från uppväxtmiljön? Vissa tror att denna grova parasitism och lust till massmord, att engagera sig i pedofili och åderlåtning och barn-offer beror på en förgiftande kultur, bäst beskriven som ett malignt stam-tänkande, som kännetecknas av en paranoid grupp med illusionen om deras ras överlägsenhet. Andra tror att ledarna för KM har blodsband till Cain, är "barn av Cain", som är Djävulens egen och har absolut ingen själ eller mänskligt samvete, men är rena rovdjur. Men samtidigt är det underligt att de kan ha två ansikten, att de är så bra på att ha en så fin yta på utsidan och en så ond på insidan. Kanske det kan vara båda faktorerna. I varje fall är det dags att avslöja detta onda, den största ondskan som världen någonsin upplevt. Det är dags för världen att arbeta tillsammans för att utrota detta problem nu och för evigt, med alla medel som krävs.

Mike Harris är finansskribent på VeteransToday.com, en radiopratare, tidigare finans-ordförande för det republikanska partiet, guvenörs-kandidat för Arizona och Senior Vise President för Adamus Defense Group i Schweiz. Mike är en expert i full kontakt MMA. Hans långsiktiga expertis har vunnit honom en hel del respekt och smeknamnet "Iron Mike". Mike var en del av VeteransToday.com som deltog i Damaskus konferensen mot terrorism och religiös extremism. Mike gav ungefär tjugofem TV-sända intervjuer som sändes till miljontals tittare i Syrien, Irak, Libanon och Iran. I dessa intervjuer betonade Mike och stödde den historiska förklaring av huvudtalaren, VeteransToday Senior skribent och ordförande Gordon Duff att det verkliga problemet bakom världsterrorismen är ett stort organiserat brottssyndikat.

En bonusvideo till de som har tid och intresse att finna huvudet på den khzariska maffians (KM) orm:


Många frimurare har blivit totalt grundlurade. De är med i en organisation där de inte vet vem som styr eller vad agendan är. Frimureriet fungerar som ett filtreringssystem för att hjälpa de sjukaste och mest kontrollerbara människorna till höga positioner i vårt samhälle.
Av Nils, 2023-03-19
Det är förbluffande hur mycket som Leonard Cohen avslöjar om makteliten och dess agenda. Eftersom maktelitens värld är okänd hos många kommer jag först berätta kort om hemligheterna kring hur världen, de som styr och dess hemska plan för framtiden ser ut. Sedan kommer jag sakligt gå igenom några sång-texter och förklara dess redan faktiskt ganska tydliga budskap.
Av Nils, 2018-06-04
Napoleons goda kamp för Frankrike och dess folk i början av 1800-talet har grovt förvanskats! Hade Napoleon lyckats med att regera Frankrike och influera de europeiska affärerna, hade Rothschilds Nya Världs-Ordnings-kommunism blivit dödad i sin linda. Så vore även den judiska farsoten med penga-belåning, vilken fortfarande förslavar Europa och USA.
Av Nils, 2019-12-29
Här kan du lyssna på Bill Coopers gigantiska arkiv. Han var en fantastisk grävade journalist med bakgrund inom militären. Han hade en egen radioshow och skrev en mycket populär bok, Behold a Pale Horse. Han älskade den amerikanska konstitutionen och var en nagel i ögat på den djupa staten. Han avslöjade många djupa konspirationer och är mycket trovärdig. Han föddes 6 Maj 1943 och mördades av civilklädda poliser framför hans hus, vid midnatt 6 November 2001.
Av Nils, 2021-01-06
Mystery Babylon är den urgamla religionen som fortfarande styr vårt samhälle i bakgrunden. Religionen är utformad för att med hemliga nätverk förslava mänskligheten genom socialism och satanism. Den hatar Jesus eftersom man anser att kristendomen har förvanskat denna ursprungliga religion.
Av Nils, 2021-01-17
Den Khazariska maffian verkar vara roten till otroligt mycket ont här i världen. En ytterst verklig, rasistisk och satanistisk maffia som hotar samtliga människor på planeten.
Av Nils, 2017-12-29
I denna artikel avslöjas Hitlers band till Rothschild-familjen. Den förklarar att den ytterst onda makteliten finansierar båda sidor i alla konflikter och styr mänskligheten genom att söndra och härska.
Av David Icke, 2003-08-17
Några månader innan hans död avslöjar topp-författaren Jim Marrs fullkomligt illuminatiordern. Det blev, kanske inte förvånande, hans sista bok. Den vågar lysa upp maktens hemliga och mörka lögner med otaliga citat och referenser. Boken är en fantastisk sammanfattande grundbult för framtiden.
Av Nils, 2021-05-14