DoldaSkolan.se

"De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, knappt märkbar, så vaksam, så sammankopplad, så komplett, så genomträngande, att de inte nör tala högre än de andas då de tala fördömande om den"

U.S. President Woodrow Wilson (1856-1924)

"Somliga tror till och med att att vi är del i en hemlig sammanslutning som arbetar mot USA's intressen, och karakteriserar min familj och mig som 'internationalister' och att vi konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur, en enhetlig värld så att säga.
Ifall detta är anklagelsen, då står jag skyldig, och jag är stolt över det."

David Rockefeller (1915-2017)

"Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen."

David Rockefeller talar på FNs företagskonferens 1994.

David Rockefeller (1915-2017)

"den riktiga sanningen är den, som du och jag vet, att finanselement inom de stora maktstrukturerna har ägt den amerikanska regeringen sedan Andrew Jacksons tid [president 1829-1837]."

U.S. President Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945)

"Om kongressen har fått rätten att genom konstitutionen själva trycka upp pengar, vilket har givits dem, då skall inte detta delegeras till andra individer eller företag."

U.S. President Andrew Jackson (1829-1837)

"Regeringen ska skapa, ge ut och cirkulera alla pengar och krediter som behövs för att tillgodose regeringens finansieringskraft samt konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer skulle skattebetalarna bli besparade enorma summor ränta. Pengar skulle sluta att vara mästaren och istället bli tjänaren åt mänskligheten."

U.S. President Abraham Lincoln (1861-1865)

"Det är väl att befolkningen inte förstår vårt bank- och pennings-system, för ifall de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen nästa dag."

U.S. Industrialist Henry Ford (1863-1947)

Maktens historia
Makten brott
• Napoleon mot Rothschild
Napoleons goda kamp för Frankrike och dess folk i början av 1800-talet har grovt förvanskats! Hade Napoleon lyckats med att regera Frankrike och influera de europeiska affärerna, hade Rothschilds Nya Världs-Ordnings-kommunism blivit dödad i sin linda. Så vore även den judiska farsoten med penga-belåning, vilken fortfarande förslavar Europa och USA.
Av Nils, 2019-12-29


• Var Hitler en Rothschild?
I denna artikel avslöjas Hitlers band till Rothschild-familjen. Den förklarar att den ytterst onda makteliten finansierar båda sidor i alla konflikter och styr mänskligheten genom att söndra och härska.
Av David Icke, 2003-08-17


Maktens ursprung
• Khazariska Maffian
Den Khazariska maffian verkar vara roten till otroligt mycket ont här i världen. En ytterst verklig, rasistisk och satanistisk maffia som hotar samtliga människor på planeten.
Av Nils, 2017-12-29

• Bill Cooper
Här kan du lyssna på Bill Coopers gigantiska arkiv. Han var en fantastisk grävade journalist med bakgrund inom militären. Han hade en egen radioshow och skrev en mycket populär bok, Behold a Pale Horse. Han älskade den amerikanska konstitutionen och var en nagel i ögat på den djupa staten. Han avslöjade många djupa konspirationer och är mycket trovärdig. Han föddes 6 Maj 1943 och mördades av civilklädda poliser framför hans hus, vid midnatt 6 November 2001.
Av Nils, 2021-01-06

• Jim Marrs illuminati
Några månader innan hans död avslöjar topp-författaren Jim Marrs fullkomligt illuminatiordern. Det blev, kanske inte förvånande, hans sista bok. Den vågar lysa upp maktens hemliga och mörka lögner med otaliga citat och referenser. Boken är en fantastisk sammanfattande grundbult för framtiden.
Av Nils, 2021-05-14

• Mystery Babylon
Mystery Babylon är den urgamla religionen som fortfarande styr vårt samhälle i bakgrunden. Religionen är utformad för att med hemliga nätverk förslava mänskligheten genom socialism och satanism. Den hatar Jesus eftersom man anser att kristendomen har förvanskat denna ursprungliga religion.
Av Nils, 2021-01-17


Maktens ideologi
• Frimuraren
Många frimurare har blivit totalt grundlurade. De är med i en organisation där de inte vet vem som styr eller vad agendan är. Frimureriet fungerar som ett filtreringssystem för att hjälpa de sjukaste och mest kontrollerbara människorna till höga positioner i vårt samhälle.
Av Nils, 2023-03-19

• Protokollen
En av världens mest läsvärda böcker! Den mycket sjuka och onda satanistiska makt som för länge sedan infiltrerat och tagit över de ledande rörelserna bland judar, kristna och muslimer avslöjas här. Detta dokument är satanisternas egen plan för att förslava världen.
Författare: Okänd, Slutet av 1800-talet

• Leonard Cohens texter förklarade
Det är förbluffande hur mycket som Leonard Cohen avslöjar om makteliten och dess agenda. Eftersom maktelitens värld är okänd hos många kommer jag först berätta kort om hemligheterna kring hur världen, de som styr och dess hemska plan för framtiden ser ut. Sedan kommer jag sakligt gå igenom några sång-texter och förklara dess redan faktiskt ganska tydliga budskap.
Av Nils, 2018-06-04


Artikel-kommentar av
Nils
Satanisternas inflytande och dess djävulska plan för mänskligheten (NWO) är roten till mycket ont i världen.

Judarnas fiende nummer ett!

Judarna är nog det mest hatade folket genom tiderna. De har landsförvisats från en mängd länder och de tycks ofta ha hatats av folken där de befunnit sig, och så är det även idag. När man tittar närmare på sanningen av orsaken till hatet, ser man hur de styrs och utnyttjas av en mycket ond makt. Judarna manipuleras och försöker omvändas och utnyttjas till onda göromål. Manipulationen, som jag visar i denna artikeln, är så elegant och slug att de goda judarna hittills inte klarat att bryta denna onda lilla minoritets makt.

Förtrycket mot judarna

Förtrycket och manipulationen som en liten manipulativ minoritet utövar på den judiska befolkningen är mycket ond och sjuk. Ofta manipuleras judar att förtrycka andra folk i sin tur. Denna förtryckande manipulation verkar tyvärr vara ytterst svår att bryta. Många liknande manipulationer sker av andra folkgrupper också, eftersom man vill härska genom att bygga upp hat och söndring mellan människor.

Exemplet Barbra Spectre

Den amerikanska judinnan Barbara Learner Spectre har med svenska regeringens hjälp skapat den judiska lärande-föreningen Paideia. I en TV-intervju ( här ) säger hon följande:

”Jag tror det finns forskning … anti-semitism för att Europa ännu inte lärt sig bli multikulturellt, och jag tror vi kommer vara delaktiga i striderna som med nödvändighet måste ske.

Europa kommer inte bestå av de enhetliga samhällena de varit det senaste århundradet. Judar kommer att vara i centrum av detta. Det är en stor transformering för Europa och den går nu in i ett multikulturellt tillstånd och judar kommer att bli ogillade för sin centrala roll i detta. Men utan denna ledande roll och transformering kommer Europa inte överleva.”

Varför säger Babra Spectre detta? Det finns en globalistisk konspiration att göra Europa mångkulturellt med hjälp av invandring [https://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395]. Barbra hävdar att den är judisk och att judar kommer få skulden för detta. Varför säger hon detta? Varför inte låta det vara en hemlighet i så fall?

Enligt mig är hon inte judinna och konspirationen är i själva verken inte judisk. Hon och de som utfört den säger dock att de är judar och vill att vi ska tro att den är judisk. Hon vill skapa splittring och hat mellan judar och icke-judar.

Talmud - Sjuk och manipulerande

En av de vanligaste judiska religiösa texterna är Talmud. Den är ytterst rasistisk och fientlig mot Goyims (icke-judar). Är man uppväxt i denna versionen av religionen är det inte konstigt om man i vuxen ålder har svårt att respektera andra folkgrupper som likvärdiga. Här följer några utdrag från Talmud [Ref]:

Midrasch Talpioth, p. 225-L

Jehova skapade icke-juden i mänsklig form så att juden inte skulle behöva betjänas av djur. Icke-juden är följaktligen ett djur i mänsklig form och dömdes att tjäna juden dag och natt.

Pereferkowicz, Talmud t.v., p. 11

En goy-pojke (icke-jude) efter nio år och en dag gammal, och en flicka efter tre år och en dag gammal, anses vara smutsiga.

Yevamoth 98a

En icke-jude är "i lagens mening faderlös", oavsett om fadern är känd eller inte. Hedniska barn är i huvudsak åsnor och hästar, dvs. djur.

Sanhedrin 55b

R. Joseph sa: Kom och hör! En jungfru i åldern tre år och en dag kan förvärvas i äktenskap genom samlag, och om hennes avlidne mans bror sambor med henne, blir hon hans. Straffet för äktenskapsbrott kan uppstå genom henne; [som en niddah] förorenar hon honom som har anknytning till henne, så att han i sin tur förorenar det som han ligger på, som ett plagg som ligger på en person drabbad av gonorré.

Sanhedrin 54b

Raba sade: Samlag med ett barn under nio års ålder betraktas inte som samlag med ett barn över det. Samuel sade: Samlag med ett barn under tre år behandlas inte som med ett barn över det. (24) Det vill säga Raba gör nio år till minimum; men om man begick sodomi med ett barn av mindre ålder uppstår ingen skuld. Samuel gör tre till det minsta.

Raba sade: Det betyder detta: När en vuxen man har samlag med en liten flicka är det ingenting, för när flickan är mindre än detta [tre år] är det som om man sätter fingret i ögat; men när en liten pojke har samlag med en vuxen kvinna gör han henne till "en tjej som är skadad av en träbit."

Fientlighet mot kristna

Nedan föjer utdrag fientliga mot kristna [https://experimentlandet.blogg.se/2013/may/de-antikristliga-fariseerna.html]:

Sanhedrin 43a

Jesus var skyldig till trolldom och avfall: han förtjänade att avrättas

Aboda Sara 16b, 17a

Judar bör hålla sig borta från kristna. Kristna är sammansvurna med helvetet, och kristendomen är värre än incest

Sanhedrin 90a 100b

De som läser evangelierna är dömda till helvetet

Jebamot 49b

Jesus var en oäkting född genom äktenskapsbrott

Sanhedrin 99a

När Messias kommer skall han förgöra de kristna

Sanhedrin 105a

Jesus begick tidelag, fördärvade folket moraliskt, och är förpassad till helvetet

Majoriteten av dagens judar tar givetvis avstånd från de här sataniska citaten. De allra flesta vet inte ens om vad som står i Talmud eller i gamla testamentet (Torah), eftersom de inte är religiösa. Med andra ord så går det inte att skuldbelägga en hel grupp människor för något som enstaka antikrister (hatiska rabbiner) under århundraden har plitat ner.

En iaktagelse: Är inte satanisternas hat och uppenbara lögner om Jesus en av de starkaste indicierna på att han faktiskt existerat som revolutionär och profet?

Israel och dess flagga

Figur 2: Israels flagga med Rothschilds satanistiska märke.

Den kända sången av Iron Maiden, The numberof the beast, nämner att bestens nummer är 666 i ett Bibelcitat (Uppenbarelseboken 13:18):

”Låt han som har förståelse identifiera Bestens nummer. För det är ett mänskligt nummer och numret är 666”

På Israels flagga finns 2 ljusblå streck med ett hexagram emellan dem. Hexagrammet som kallas för Davidsstjärnan har egentligen inte används av kung David, utan härstammar från den satanistiska bankfamiljens Rothschilds emblem taget på 1600-talet.

Enligt den förre satanisten och illuminati-medlemmen Bill Schnabelen räknas stjärnans 6 spetsar, 6 streck och 6 vinklar till att bli just 666.

Figur 3: Rothschilds satanistiska märke betyder 666.

Ifall du föreställer dig att du är satan själv. Skulle det inte vara lockande att infiltrera israels folk och hissa upp din flagga där? Kan de två blåa strecken på flaggan (som inte finns på Rothschilds ursprungliga märke) föreställa de två bibliska floderna Nilen och Eufrat (det utökade Israel)?

Det som gjorts i judarnas namn

Det var judar som låg bakom den fruktansvärda bolschevistiska revolutionen i Ryssland. Det var judar som låg bakom den fruktansvärda franska revolutionen med mycket mördande av kristna t ex. Det är judar som använder sig av apartheid och begår etnisk rensning i Palestina idag.

Precis som det är viktig för ett lands folk att få dess företrädare att vara goda är det viktigt för judarna att få dessa satanister att sluta företräda dem.

Israel under konstant attack

Anledningen till att Israel ständigt är i krig är att man vill kontrollera och trycka ner de goda judarnas röster om godhet och fred. Precis som man i Sverige förtrycker oliktänkande med epitet såsom rasist, antisemit och nazist, förtrycker man goda judar genom att säga att de är förrädare och opatriotiska. Man försöker få judar att alltid känna sig hatade och ständigt vara i skräck. Man lurar i dem att ifall icke-judarna får makten skulle de utrota dem. Man lurar i dem lögnen om förintelsen och överdriver kraftigt andra förföljelser.

Figur 4: Boken Ben Gurion Scandals som avslöjar satanisternas brott mot sitt "eget" folk.

Detta är givetvis mycket svårt för en oinvigd att förstå. Att Israel själv orkestrerar terrorism mot sig själv och att mycket av förföljelserna mot judarnar ligger zionisterna själva bakom. Detta avslöjas i boken "Ben Gurion Scandals", där juden Naeim Giladi vittnar om hur Israeliska grupper styrda av Mossad sponsrat terror mot judarna. Han avslöjar att Mossad med hjälp av terrordåd, sänkta flyktingfartyg, annan skrämsel och mördande av judar, arbetade för att pådriva den judiska befolkningstillväxten i Palestina.

Man vill skapa ett starkt Israel och skyr inga medel, inte ens när det gäller mördandet av sitt egna folk!

Satanisternas förtryckande verktyg: Bankerna, Massmedia och Frimureriet

Figur 4: Frimurarnas satanistiska märke med ett G i mitten, som står för "Generation" på engelska. Det är mannens sexuella kraft man dyrkar. Det undre svarta v'et är kvinnans särade lår och det uppochned-vända vita v'et är mannens överliggande lår i samlagets missionärsposition. Ibland ersätts G'et med ett allseende öga som det strålar ifrån. Det föreställer mannens sprutande organsm.

Massmedia och de stora bankerna ägs till en övervägande andel av judar. Med hjälp av listig styrning och infiltration lyckas man kontinuerligt få de grundlurade satanistiska judarna att nå toppen i dessa organisationer. Man undersöker flitigt sjuka organisationer såsom frimureriet efter lämpliga kandidater. Dessa kandidater premieras sedan mycket långsamt och i det fördolda till ledande positioner i samhället.

Hur hjälper vi judarna att bryta sig ur förtrycket?

Det en satanistisk jude hatar mest är när en jude säger sig vara kristen men samtidigt också hävdar att han är jude! Det är därför viktigt att judar tar avstånd från rasism, pedofili och satanism; Men allra effektivast är ju ifall de offentligt följer den kristna läran och Jesus!

Vi behöver alltså stödja de goda judiska rörelserna och exponera de onda brott som begås i judarnas namn. Vi behöver krossa utsugningen av vår välfärd som bankerna utför. Vi behöver exponera massmediernas förtryck över vår demokrati och deras ständiga propaganda som ökar hatet mellan människor. Det satanist-kontrollerade frimureriet måste stämplas som terrornätverk och bannlysas.

Vi måste lära människor se skillnad mellan onda och goda judar och fortsätta sprida sanningen trots massmedias hat och förtryck!


Många frimurare har blivit totalt grundlurade. De är med i en organisation där de inte vet vem som styr eller vad agendan är. Frimureriet fungerar som ett filtreringssystem för att hjälpa de sjukaste och mest kontrollerbara människorna till höga positioner i vårt samhälle.
Av Nils, 2023-03-19
Det är förbluffande hur mycket som Leonard Cohen avslöjar om makteliten och dess agenda. Eftersom maktelitens värld är okänd hos många kommer jag först berätta kort om hemligheterna kring hur världen, de som styr och dess hemska plan för framtiden ser ut. Sedan kommer jag sakligt gå igenom några sång-texter och förklara dess redan faktiskt ganska tydliga budskap.
Av Nils, 2018-06-04
Napoleons goda kamp för Frankrike och dess folk i början av 1800-talet har grovt förvanskats! Hade Napoleon lyckats med att regera Frankrike och influera de europeiska affärerna, hade Rothschilds Nya Världs-Ordnings-kommunism blivit dödad i sin linda. Så vore även den judiska farsoten med penga-belåning, vilken fortfarande förslavar Europa och USA.
Av Nils, 2019-12-29
Här kan du lyssna på Bill Coopers gigantiska arkiv. Han var en fantastisk grävade journalist med bakgrund inom militären. Han hade en egen radioshow och skrev en mycket populär bok, Behold a Pale Horse. Han älskade den amerikanska konstitutionen och var en nagel i ögat på den djupa staten. Han avslöjade många djupa konspirationer och är mycket trovärdig. Han föddes 6 Maj 1943 och mördades av civilklädda poliser framför hans hus, vid midnatt 6 November 2001.
Av Nils, 2021-01-06
Mystery Babylon är den urgamla religionen som fortfarande styr vårt samhälle i bakgrunden. Religionen är utformad för att med hemliga nätverk förslava mänskligheten genom socialism och satanism. Den hatar Jesus eftersom man anser att kristendomen har förvanskat denna ursprungliga religion.
Av Nils, 2021-01-17
Den Khazariska maffian verkar vara roten till otroligt mycket ont här i världen. En ytterst verklig, rasistisk och satanistisk maffia som hotar samtliga människor på planeten.
Av Nils, 2017-12-29
I denna artikel avslöjas Hitlers band till Rothschild-familjen. Den förklarar att den ytterst onda makteliten finansierar båda sidor i alla konflikter och styr mänskligheten genom att söndra och härska.
Av David Icke, 2003-08-17
Några månader innan hans död avslöjar topp-författaren Jim Marrs fullkomligt illuminatiordern. Det blev, kanske inte förvånande, hans sista bok. Den vågar lysa upp maktens hemliga och mörka lögner med otaliga citat och referenser. Boken är en fantastisk sammanfattande grundbult för framtiden.
Av Nils, 2021-05-14