DoldaSkolan.se

"De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, knappt märkbar, så vaksam, så sammankopplad, så komplett, så genomträngande, att de inte nör tala högre än de andas då de tala fördömande om den"

U.S. President Woodrow Wilson (1856-1924)

"Somliga tror till och med att att vi är del i en hemlig sammanslutning som arbetar mot USA's intressen, och karakteriserar min familj och mig som 'internationalister' och att vi konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur, en enhetlig värld så att säga.
Ifall detta är anklagelsen, då står jag skyldig, och jag är stolt över det."

David Rockefeller (1915-2017)

"Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen."

David Rockefeller talar på FNs företagskonferens 1994.

David Rockefeller (1915-2017)

"den riktiga sanningen är den, som du och jag vet, att finanselement inom de stora maktstrukturerna har ägt den amerikanska regeringen sedan Andrew Jacksons tid [president 1829-1837]."

U.S. President Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945)

"Om kongressen har fått rätten att genom konstitutionen själva trycka upp pengar, vilket har givits dem, då skall inte detta delegeras till andra individer eller företag."

U.S. President Andrew Jackson (1829-1837)

"Regeringen ska skapa, ge ut och cirkulera alla pengar och krediter som behövs för att tillgodose regeringens finansieringskraft samt konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer skulle skattebetalarna bli besparade enorma summor ränta. Pengar skulle sluta att vara mästaren och istället bli tjänaren åt mänskligheten."

U.S. President Abraham Lincoln (1861-1865)

"Det är väl att befolkningen inte förstår vårt bank- och pennings-system, för ifall de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen nästa dag."

U.S. Industrialist Henry Ford (1863-1947)

Falska flaggor
11 September
• Bevisguide till 11 september
Här presenteras en del av den tekniska bevisningen om 11 september. Det finns många referenser så att man kan fortsätta studierna på egen hand.
Av Nils, 2016-06-21

• Vilka sprängde tvillingtornen?
En frisk kärleksfull människa kan inte förstå mänsklig ondska. Bomberna över Hiroshima och Nagasaki var ondska. Det fanns inte en man i uniform i dessa städer – bara barn, kvinnor och gamla. Bilder från de mest ohyggliga former av tortyr på Abu Ghurayb-fängelset i Bagdad som lades ut på nätet för några år sedan, kan ingen normal människa se på. Vi stöter bort obehaglig information. Det var ondska som organiserade de fasansfulla terrorhandlingarna i New York i september 2001 – men ondskan var inte av islamsk natur.
Av Brage Norin, 2014-09-23


Artikel-kommentar av
Nils
Enligt mig några av de starkaste tekniska bevisen!

Bevisguide till terrorattackerna den 11 september

Detta dokument syftar främst till att läsaren ska bli introducerad till och förstå en del av den tekniska bevisningen och få referenser till att kunna fortsätta utreda saken enklare på engen hand.

Figur 1: Översikt över World Trade Center i New York med tornen (WTC1, WTC2) och byggnad nummer 7 ( WTC7).
Följande bevisdelar behandlas:
 1. Byggnadnummer 7
  Fritt fall; plötslig och symmetrisk kollaps; total kollaps; smält järn och sprängämnet termit.
 2. Tornen 1 och 2
  Smält järn; benfragment, pulveriserad betong och utslungade järnbalkar; sfäriska järnkulor; plötslig och symmetrisk kollaps och sprängämnet termit.
 3. Vittnesmål och experter

Byggnad nummer 7

Figur 2: Byggnad nummer 7, WTC7

Byggnad nummer 7 (World trade center 7 – WTC7) hette även Salomon Brothers Building och var 100 meter bred och 190 meter hög med 47 våningar. Tornen störtade samman på förmiddagen men byggnad nummer 7 gjorde detta först på eftermiddagen 5:20 PM flera timmar senare. Det var fortfarande ljust ute och många kameror filmade händelsen. Notera att byggnaden aldrig träffades av ett flygplan.

Följande fakta är bevis för att byggnaden sprängdes:
 1. Byggnaden föll i fritt fall under 2,3 sekunder medan hela förloppet tog ca 6,5 sekunder.
 2. Byggnaden rasade på grund av brand enligt FEMA och NISTs separata rapporter. Att relativt få och osymmetriska eldar kan leda till en plötslig och symmetrisk kollaps är omöjligt.
 3. Byggnaden kollapsade totalt.
 4. Bevis för smält järn och andra restprodukter från sprängämnet termit har hittats i dammet. Vanlig diffussions-eld kan inte smälta järn.

Fritt fall av byggnad nummer 7

Att en byggnad faller med fritt fall betyder att det inte finns något i vägen för kollapsen – inte ens byggnaden själv! Ifall man hade släppt ett bowlingklot från taket hade det fallit lika snabbt genom luften som byggnaden föll. Ifall man hade lyft ut de översta våningarna och släppt dem utanför byggnaden med bara luft under hade de också fallit med fritt fall. Problemet är ju när hela byggnaden är i vägen för sig själv. Detta kan kanske vara svårt att övertyga sig om. Det enda som kan få en byggnad att falla med fritt fall är ifall man spränger bort majoriteten av de bärande pelarna och gör detta återkommande med några våningars mellanrum.

Så här reagerar sprängexperten Danny Jowenko [7] när han får se kollapsen av byggnad nummer 7. Han tog aldrig tillbaks sitt vittnesmål utan vidhöll att det var en kontrollerad demolering [9].

NIST blev klara med sin första draft release [6] om byggnad nummer 7 den 21 augusti 2008. Där förnekade de faktumet att byggnaden föll med fritt fall. David Chandler kommenterar detta här [8]. Det finns två mycket underliga fel i draft-rapporten [6] varav det senare heller inte rättas till i den slutgiltiga versionen [1]:

 1. På sidan 40 i [6] står det att ”the descent speed was approximately constant”. Att man kan skriva detta är för en fysiker ganska besynnerligt. Det är ju tydligt att man antar konstant acceleration. Vill man få det att framstå att man inte är så kompetent så man kan begå fel nummer 2 nedan?
 2. Formeln t = √(2h/g) på sidan 45 i [6] kan endast användas vid konstant acceleration. Enligt deras egen graf nedan kan man utläsa att byggnaden faller med konstant acceleration under ca 2.3 sekunder. Man kan då givetvis inte använda ett värde på 3.9 sekunder och tro att man har på så sätt visat att byggnaden faller 40% långsammare än fritt fall!

Det är väl underligt att NIST hävdar i sin datorsimulering av byggnadens kollaps att dom har en förklaring på hur denna kollapsen gick till och samtidigt gör felen ovan.

Några månader senare släpper NIST den slutgiltiga versionen [1]. Där de erkänner fritt fall på sidan 46 under hela 2.3 sekunder. Följande graf publiceras:

Figur 3: Graf från NISTs slutgiltiga rapport om byggnad nummer 7

Den röda linjen visar en linjär regression som har lutningen 32.2 ft/s2 (lika mycket som 9.81 m/s2) och är samma som tyngdaccelerationen vilket betyder fritt fall. David Chandler visar detta också i videon [10] med grafen nedan:

Här ser man att Chandler får resultatet 9.9 m/s2 vilket är osignifikant skillt från fritt fall. (Siffran visar något snabbare än fritt fall men det felet kan man bortse ifrån då det kan bero på mätosäkerhet eller på grund av att sprängningarna skapar ett vacuum mellan våningarna som hjälper till att suga ihop våningarna snabbare än fritt fall).

Figur 4: David Chandler beräknar byggnad nummer 7's konstanta acceleration under fallet.

NIST förklarar på sidan 45 [1] att byggnaden faller 40 % långsammare än fritt fall vilket inte är annat än lögn och David Chandler [10] förklarar även detta.

Plötslig och symmetrisk kollaps av byggnad nummer 7

Att byggnaden faller plötsligt och helt symmetriskt, det vill säga den vänstra sidan börjar falla samtidigt som den högra, är verkligen underligt. Byggnaden är 100 m bred och det brinner bara sporadiskt på några ställen i byggnaden (det är dock mycket rök). En stålrams-skyskrapa har aldrig förut totalt rasat ihop på grund av eld (det finns olika åsikter om detta påstående dock men går man igenom dem noga visar det sig att påståendet är sant). Vidare är det knappast troligt att de båda sidorna rasar samtidigt. Ifall en sida rasar lite före så kommer byggnaden att vinklas ditåt och det är synnerligen otroligt att byggnaden väljer att rasa igenom sig själv där det finns mest motstånd. På detta klipp kan man se byggnaden rasa [11].

Vittnet Barry Jennings befann sig i byggnaden innan kollapsen och gav flera vittnesmål [16].

Total kollaps av byggnad nummer 7

Nedan ser man att kollapsen var närmast total och att byggnaden hade fallit den mest arbetssamma vägen igenom sig själv utan mycket skada på omkringliggande byggnader. På sida 20 i dokument [12] diskuterar även Steven Jones det underliga kollaps-resultatet. Notera även att i rapporten från FEMA [5] kapitel 5 om WTC7 på sidan 31 hävdar man att:

”...the best hypothesis has only a low probability of occurrence.”, där deras bästa hypotes är kollaps på grund av eld."

Figur 5: Byggnad nummer 7 har kollapsat rakt ner igenom sig själv

Smält järn och sprängämnet termit

Se kapiteln nedan angående sprängningen av tornen.

Tornen WTC1 och WTC2

Figur 6: Det norra tornet WTC1 syns till vänster med sin antenn och det södra tornet WTC2 syns till höger. Byggnad nummer 7 (WTC7) syns till hälften skymd till vänster bakom WTC1.

World trade center bestod av 7 byggnader varav byggnad nummer 1 och 2 var de två tornen. Byggnad nummer 2, även kallat det södra tornet, var det andra tornet att träffas av ett flygplan men det första att kollapsa. 8:46 AM träffas det av ett flygplan och rasade 9:59 AM. Byggnad nummer 1, även kallat det norra tornet och hade en stor antenn-pelare på taket, träffades av ett flygplan 9:03 AM och rasade 10:28 AM.

Här [14] kan man se flera filmklipp av hur tornen kollapsar.

Följande fakta är bevis för att byggnaden sprängdes:

 1. Smält järn kan ses flöda ut ur ett av tornen innan det kollapsar. Vanlig diffussions-eld kan inte smälta järn.
 2. Videor visar explosioner och att föremål slungas långt ut från byggnaden under kollapsen. Betong pulveriseras och hundratals benfragmet har hittats på intilliggande byggnad.
 3. Sfäriska järnkulor har hittats i dammet.
 4. Byggnaden rasar plötsligt och symmetriskt. Att relativt få och osymmetriska eldar kan leda till en plötslig, snabb och symmetrisk kollaps är omöjligt.
 5. Byggnaderna kollapsade totalt.
 6. Sprängämne av typen termit har hittats i dammet.

Smält järn flödar ut ur tornen

Figur 7: Smält järn ses flöda ut ur byggnaden innan den kollapsar.

På sidan 387 i dokument [4] bekräftar NIST (National Institute of Standard and Technology) mycket riktigt att smält metall flödar ut ur byggnaden. Man kan även se detta i videon [13]. NIST förklarar att detta är ett flöde av smält aluminium som har smältpunkt mellan 475 °C och 640 °C. Man skriver så här [15] som svar på fråga 21:

”Pure liquid aluminum would be expected to appear silvery. However, the molten metal was very likely mixed with large amounts of hot, partially burned, solid organic materials (e.g., furniture, carpets, partitions and computers) which can display an orange glow, much like logs burning in a fireplace.”

Figur 8: Smält aluminium uppträder silvrigt.

Saken är den att smält aluminium är silvrigt som man ser i Figur 8. Steven E Jones har gjort experiment [17] där han försökt blanda i olika material för att få det att glöda som järn. Hans försök har entydigt pekat på att smält aluminium kommer se silverfärgat ut oavsett vilka kontorsmaterial man blandar i.

Man kan dock få aluminium att se någorlunda rödaktigt ut genom att värma det till en högre temperatur. Se t ex filmklippet [18]. Problemet med att använda det som förklaring är att den smälta metallen rinner undan och det är mycket svårt att värma den ytterligare. Se detta klippet med ytterligare experiment [19].

Eftersom järn har en smältpunkt vid 1538 °C som är mycket högre än aluminium innebär detta allvarliga konsekvenser. NIST har varken erkänt eller förklarat hur dessa höga temperaturer kunnat uppstå.

På hemsidan [20] diskuterar AE911Truth.org dessa höga temperaturer. Se även Steven E Jones dokument där han tar upp de saker han tycker är underligt med 11 September [12].

Benfragment, pilveriserad betong och utslungade järnbalkar

Figur 9: World Financial Center Building 3 (WFC3) utmarkeras med blå pil. Deutsche Bank Building utmarkeras med röd pil och World Trade Center 7 (WTC7) med grön pil. Notera att benfragment hittades på taket av Deutsche Bank Building.

Benfragment och andra kroppsdelar har hittats på Deuche Bank Building [21] [22] [23] [24]. Inga kvarlevor har hittats för över 1000 offer från kollapserna [22]. Ifall byggnaderna har rasat utan hjälp av sprängämne, hur kan då benfragment uppstå? Hur kan offrens kroppar kunna finfördelas och slungas ut från byggnaden och landa på en närliggande byggnads tak? Varför har man inte kunnat finna spår från 1000 personer?

Figur 10: World Financial Center Building 2 och 3 (WFC2 och WFC3). Notera skadan från en järnbalks-sektion som slungats in i WFC3.

På videon [25] kan man se massiva järnbalkar slungas ut under kollapsen.

I Figur 10 kan man se hur WFC3 har träffats av en järnbalkssektion. Att avståndet från de kollapsande tornen är stort kan man förstå från den vänstra bilden i Figur 9.

Figur 11: Pulveriserad betong.

Man ser också på videon [26] massiva dammoln som bildats genom att betongen pulveriserats. Dammet kan också ses i Figur 11.

Benfragmenten, dammet och de utsungade massiva järnbalkarna kan konsistent förklaras med användandet av sprängmedel men de kan inte förklaras med en pannkakskollaps som orsakats av eld.

Sfäriska järnkulor

Mängder av sfäriska järnkulor har hittats i dammet från kollapserna. Dessa upptäckter diskuteras i [27] av AE911Truth.org. I filmklipp [28] diskuterar man det också. I rapporten [29] på sida 18 har t ex RJ Lee Group, Inc. dokumenterat detta. Även US Geological Survey dokumenterar detta med bilderna i Figur 12.

Figur 12: Sfäriska järnrika kulor fotograferade av US Geological Survey [30]

Här talar professor Steven Jones om innebörden av järnsfärerna [31] och här talar Mark Basile [32].

Sfäriska järnkulor är bevis på att järnet varit upphettat över dess smältpunkt. Sfäriska järnkulor bildas genom att smält järn faller till marken som regndroppar och stelnar då de kyls under fallet. Att dessa järnkulor är specifikt för dammet efter kollapserna visar entydigt på mycket höga temperaturer. Dessa temperaturer kan inte nås genom vanlig diffussions-eld såsom explosionen av flygbränsle eller brand i kontorsmöbler. Du kan te x aldrig få en järnspis att smälta oavsett hur mycket du eldar i den.

Plötslig konstant och symmetrisk kollaps

I den här videon [34] visar David Chandler att kollapsen inte bara började plötsligt och var symmetrisk utan den skedde under konstant acceleration också. Detta stämmer väl överens med användandet av timade sprängladdningar som var förprogrammerade att sprängas motsvarande den uppmätta konstanta accelerationen.

Sprängämnet termit

Figur 13: Den kemiska reaktionen av termit.

Kemiprofessorn Niels Harrit har i ett internationellt sammarbete med andra forskare påvisat nanotermit i dammet efter byggnadskollapserna i en vetenskaplig rapport [33]. Det som talar för att termit använts är dels att man kan se smält järn flöda ut från byggnaden innan kollapsen samt att man hade stora mängder smält järn i bråtet efter den. Han gör även ett TV-framträdande angående lanseringen av rapporten [36].

Figur 14: Nanotermit funnet i dammet efter kollapserna [33].

Figur 11 visar den kemiska reaktionen av termit. Till vänster om reaktionspilen skall aluminiumpulver och rost blandas. För att reaktionen skall starta behöver man tillföra hög värme. Under reaktionen går syret över till aluminiumet och en förhållandevis stor mängd energi frisläpps. Den stora mängden energi som frigörs får järnet att uppträda i smält form. Aluminiumpulvret uppträder ofta som vit rök. I videon [35] förklarar David Chandler vad nanotermit är.

Figur 14 visar exemplar av de rödgråa chipsen som hittats. Dessa chipsen har en röd och en grå sida och de reagerar termitiskt vid antändning. Hur detta sprängmedel har framställts är inte fastställt.

Vetenskapsmän, ögonvittnen och experter

Terence Fell

Terence Fell jobbar som lektor i statsvetenskap vid Mälardalens Högskola (MDH).

Han ger en intervju [37] där han bland annat säger att han inte skulle förvånas ifall 11 september visade sig vara en konspiration.

Steven Jones

Steven Jones är en amerikansk fysikprofessor på Brigham Young University (BYU).

Han publicerade ett mycket läsvärt dokument [12] där han gör ett gott försök att förklara att den officiella versionen angående den 11 september inte håller. (Artikeln finns som digital bilaga till detta dokument med uppdaterade länkar).

Han ger en intervju här [38] angående sig själv och 11 september.
Niels Harrit

Niels Harrit var doktor i kemi vid Köpenhamns Universitet.

Här blir han intervjuad om 11 september av BBC [39]. Han är en av de internationella forskare som står bakom den vetenskapliga artikeln [33] där man påvisar oreagerat och reagerat sprängämne i dammet efter 11 september 2001 i New York.


Richard Gage

Richard Gage har varit byggnadsarkitekt i över 28 år och leder organisationen Architects and Engineers for 911 Truth (AE911Truth.org) där de mycket proffessionellt och vetenskapligt lägger fram bevis [40] angående 11 september 2001. Organisationen består av fler än 2 500 arkitekter och ingenjörer samt över 21 000 övriga medlemmar.

En intervju av honom kan ses här [41].
David Chandler

David Chandler är en mycket pedagogisk fysiklärare som har gjort många lättförståeliga filmklipp om fysiken bakom 11 september.

Här går han igenom sin syn på 11 september [42].
Danny Jowenko

Danny Jowenko var expert på byggnads-demolering och stod som ägare för Jowenko Explosieve Demolitie som hade sitt huvudkontor i Nederländerna.

Han ger en kort telefonintervju [9] angående hans tidigare mycket kontroversiella utalanden andgående den 11 september.

Han dog 2011 i en bilolycka.


Erik Lawyer

Erik Lawyer är brandman från New York och grundande rörelsen Firefighters for 911 Truth. Han ger [43] ett tydligt tal angående den mycket ofullständiga utredningen angående 11 september.


Barry Jennings

Barry Jennings var ett mycket viktigt vittne angående explosioner i byggnad WTC7 och kritiserade den officiella versionen av 11 september.

Han dog den 19 augusti 2008 några dagar efter att NIST släpp deras första draft-versionen [6] den 1 augusti 2008 angående kollapsen av byggnad nr 7.

Han ger några mycket viktiga intervjuer som kan ses här [16].

Referenser

Ref# Dokument Länk
[1] NIST report on building 7 http://www.nist.gov/manuscript-publication-search.cfm?pub_id=861610
[2] Final NIST reports http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/wtc_finalreports.cfm
[3] NIST report on towers 1-8 http://www.nist.gov/manuscript-publication-search.cfm?pub_id=101356
[4] NIST report on towers 9-Appendix C http://www.nist.gov/manuscript-publication-search.cfm?pub_id=101030
[5] Fema report of 2002 http://www.fema.gov/media-library/assets/documents/3544
[6] First draft on WTC7 by NIST called NIST NCSTAR 1A http://www.nist.gov/manuscript-publication-search.cfm?pub_id=909254
[7] Danny Juvenko about WTC7 https://www.youtube.com/watch?v=k82vowo7doE
[8] NIST finally admits free-fall https://www.youtube.com/watch?v=Rkp-4sm5Ypc
[9] Danny Jowenko on phone https://www.youtube.com/watch?v=wtbRd6gzFWk
[10] David Chandler on the free fall collapse of building 7 https://www.youtube.com/watch?v=rVCDpL4Ax7I
[11] This is an orange (WTC7) https://www.youtube.com/watch?v=qf_aMyy8aSQ
[12] Why indeed by Steven E Jones 2006 http://wtc7.net/articles/stevenjones_b7.html
[13] Molten iron flowing from tower https://www.youtube.com/watch?v=OmuzyWC60eE
[14] Compilation of collapses of WTC1 and WTC2 https://www.youtube.com/watch?v=ZxnSNPjfPcY
[15] Aluminum glows like logs in a fireplace http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/faqs_wtctowers.cfm
[16] Testimony by Barry Jennings https://www.youtube.com/watch?v=OmeY2vJ6ZoA
[17] Molten aluminum experiment by Steven E Jones to try NIST theory https://www.youtube.com/watch?v=SQdkyaO56OY
[18] Molten aluminum somewhat red https://www.youtube.com/watch?v=NUYqGX6a4vQ
[19] Molten aluminum is silvery at melting point https://www.youtube.com/watch?v=bWU2yQunAHU
[20] High temperatures http://www1.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/347-high-temperatures-persistent-heat-a-molten-steel-at-wtc-site-challenge-official-story.html
[21] Bone fragments AE911Truth.org http://www1.ae911truth.org/home/596-wtc-bone-fragments-still-surface-a-decade-after-911.html
[22] Bone fragments 911research http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/bodies.html
[23] Bone fragments BBC http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4885750.stm
[24] Bone fragments NYDailyNews http://www.nydailynews.com/news/9-11-victims-id-bones-deutsche-bank-article-1.266195
[25] Massive girders and proof of cuttercharges https://www.youtube.com/watch?v=tXJ-k-iOg0M
[26] Pulverized concrete https://www.youtube.com/watch?v=9zm88ILz-ss
[27] Iron-rich microspheres discussed http://www1.ae911truth.org/home/348-previously-molten-iron-spheres-were-in-wtc-dust-reveal-use-of-thermitic-materials.html
[28] Iron-rich microspheres discussed https://www.youtube.com/watch?v=l0Uww-T68E4
[29] Iron-rich microspheres http://www1.ae911truth.org/documents/nyenvirolaw_WTCDustSignatureCompositionAndMorphology.pdf
[30] US Geological Survey photos of iron-spheres http://pubs.usgs.gov/of/2005/1165/graphics/IRON-03-IMAGE.jpg
[31] Steven Jones on iron-rich spheres in the dust https://www.youtube.com/watch?v=1eiBgbd9OxE
[32] Mark Basile explaing nano-thermite and iron-spheres https://www.youtube.com/watch?v=PZNAd45vK-4
[33] Scientific paper on nano-thermite where Niels Harrit found explosives in the dust http://www.911research.wtc7.net/mirrors/bentham_open/ActiveThermitic_Harrit_Bentham2009.pdf
[34] David Chandler on the timed tower collapse https://www.youtube.com/watch?v=AJf7pWVyvIw
[35] Nano thermite by David Chandler https://www.youtube.com/watch?v=M5RDvs1ZGlc
[36] Niels Harrit on nano-thermite https://www.youtube.com/watch?v=YXYF5i_Slj8
[37] Terence Fell http://newsvoice.se/2011/10/09/terence-fell-svensk-statsvetare-ifragasatter-den-officiella-911-utredningen/
[38] Steven Jones interview https://www.youtube.com/watch?v=wkaX5n3pfZE
[39] Niels Harrit on BBC https://www.youtube.com/watch?v=IT-pFzOo5YM
[40] Architects and Engineers for 911 truth http://www.ae911truth.org/38-home-posts/78-education.html
[41] Richard Gage https://www.youtube.com/watch?v=3Zbv2SvBEec
[42] David Chandler https://www.youtube.com/watch?v=-nX8xt5YOjg
[43] Firefighter Eric Lawyer https://www.youtube.com/watch?v=uor8NhUr_90
;
Här presenteras en del av den tekniska bevisningen om 11 september. Det finns många referenser så att man kan fortsätta studierna på egen hand.
Av Nils, 2016-06-21
En frisk kärleksfull människa kan inte förstå mänsklig ondska. Bomberna över Hiroshima och Nagasaki var ondska. Det fanns inte en man i uniform i dessa städer – bara barn, kvinnor och gamla. Bilder från de mest ohyggliga former av tortyr på Abu Ghurayb-fängelset i Bagdad som lades ut på nätet för några år sedan, kan ingen normal människa se på. Vi stöter bort obehaglig information. Det var ondska som organiserade de fasansfulla terrorhandlingarna i New York i september 2001 – men ondskan var inte av islamsk natur.
Av Brage Norin, 2014-09-23