DoldaSkolan.se

"De vet att det finns en makt någonstans så organiserad, knappt märkbar, så vaksam, så sammankopplad, så komplett, så genomträngande, att de inte nör tala högre än de andas då de tala fördömande om den"

U.S. President Woodrow Wilson (1856-1924)

"Somliga tror till och med att att vi är del i en hemlig sammanslutning som arbetar mot USA's intressen, och karakteriserar min familj och mig som 'internationalister' och att vi konspirerar med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur, en enhetlig värld så att säga.
Ifall detta är anklagelsen, då står jag skyldig, och jag är stolt över det."

David Rockefeller (1915-2017)

"Vi står på gränsen till en global omstrukturering. Allt vi behöver är den rätta stora krisen och nationerna kommer att acceptera den nya världsordningen."

David Rockefeller talar på FNs företagskonferens 1994.

David Rockefeller (1915-2017)

"den riktiga sanningen är den, som du och jag vet, att finanselement inom de stora maktstrukturerna har ägt den amerikanska regeringen sedan Andrew Jacksons tid [president 1829-1837]."

U.S. President Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945)

"Om kongressen har fått rätten att genom konstitutionen själva trycka upp pengar, vilket har givits dem, då skall inte detta delegeras till andra individer eller företag."

U.S. President Andrew Jackson (1829-1837)

"Regeringen ska skapa, ge ut och cirkulera alla pengar och krediter som behövs för att tillgodose regeringens finansieringskraft samt konsumenternas köpkraft. Genom att anta dessa principer skulle skattebetalarna bli besparade enorma summor ränta. Pengar skulle sluta att vara mästaren och istället bli tjänaren åt mänskligheten."

U.S. President Abraham Lincoln (1861-1865)

"Det är väl att befolkningen inte förstår vårt bank- och pennings-system, för ifall de gjorde det, tror jag att det skulle bli revolution innan morgonen nästa dag."

U.S. Industrialist Henry Ford (1863-1947)

Politiska lögner
Förintelsen
• Bluffen i Auschwitz
Den sionistiska propagandan om den så kallade förintelsen är intimt förknippad med extremistjudarnas ekonomiska krav på ersättning. Utgivaren av den amerikanske juden David Coles skrift tillhörde tidigare denna majoritet som har gått på myten om förintelsen. Men om denna propaganda i framtiden kom­mer att avslöjas som världens vidrigaste bluff som lanserats bland annat av ekonomiska utpressningsskäl, så kan det mycket väl hända att denna myt så småningom blir en mycket sorglig och bitter verklighet.
Av David Cole, 1999
• Skärskådad
Jürgen Graf är schweizare, född år 1951. Han är ingen lärd historiker, utan en vanlig tänkande människa, som slagits av de många orimligheterna i den officiella bilden av ”förintelsen”. Han har sammanställt allt tillgängligt relevant material till en presentation, som är mycket övertygande i sin saklighet. Denna skrift är en förkortad version av författarens tidigare bok, ”Der Holocaust-Schwindel”. Båda böckerna har givits ut i många upplagor på ett dussintal språk. Många läsare har uppgivit att deras bild av nutidshistorien i grunden förändrad sedan de läst Grafs verk.
Av Jürgen Graf, 1999


Månlandningen
• Månboken
Denna bok som avslöjar bluffen med månlandningarna är skriven av Brage Norin, Skogså Tankesmedja. Här får läsaren vara med om den hisnande resan då en riktig fysiker förklarar hur absurt det är att tro på den officiella lögnen om att vi varit på månen.
Av Brage Norin, 2013-08-19

Nyhetssändningar
• Broder Nathaniel
Broder Nathaniel är jude som vid vuxen ålder blivit ortodox kristen. Han avslöjar satanisternas makt i USA och även hur han manipulerades som barn i och med att han var jude.
Av Nils, 2021-01-31

Estoniakatastrofen
• Estonia sänktes med sprängladdningar
Det är närmast uppenbart att en stor mörkläggning har orkestrerats av bland annat den svenska regeringen och massmedia. Det man har kunnat fastställa är att färjan användes för att smuggla militärt materiel från före detta Sovjet. Flera besättningsmän, som vittnen intygat, hade överlevt olyckan men var försvunna.
Av Nils, 2018-06-04


Artikel-kommentar av
Nils
Den kristna Nathaniel Kapner har gjort ett fantastiskt jobb med att avslöja satanisternas totala infiltrering av USA.

Broder Nathaniel avslöjar hur sionister styr USA - Alla nyhetssändningar 2010-2016


Broder Nathaniel är jude som vid vuxen ålder blivit ortodox kristen. Han avslöjar satanisternas makt i USA och även hur han manipulerades som barn i och med att han var jude.

Broder Nathaniel Kapners nyhetssändningar


Nathaniel ute i samhället och predikar sin övertygelse.

Broder Nathanael bor i Rocky Mountains i Colorado, USA. I åtta år (1996-2005) har han engagerat sig för det offentliga uppdraget som gatu-evangelist och internet-publicist, för att skapa ett kristet medvetande och inflytande till alla sfärer av det amerikanska livet.

Nathaniel:

"Genom föra tillbaka kristna symboler till det allmänna rummet och med vårt engagemang kan vi tillsammans göra vår stiftelses vision verklighet. ”

Broder Nathaniel höll en mängd nyhets-avsnitt på youtube, innan han blev nedstängd. Nedan kan du ladda ner alla avsnitt som mp3 eller avsnitt som filmklipp.

Ladda ner alla nyhetsavsnitt i en zip-fil:
Nathaniel-Mp3-Collection.zip (1,4 GB).

Senaste från Oktober 2021

Broder Nathaniel slår huvudet på spiken!

Innehållsförteckning


Sändningar 2010

En video med alla nyhetssändningar 2010

Sändning Video Ljud
2010-07-16 A New Vision for America Video.mp4 Ljud.mp3
2010-07-22 Breaking The Zionist Power Video.mp4 Ljud.mp3
2010-07-29 Curse Of Synagogue _ State Video.mp4 Ljud.mp3
2010-08-09 Who Owns The Media Video.mp4 Ljud.mp3
2010-08-14 International Jewry's Iran War Cry Video.mp4 Ljud.mp3
2010-08-17 How The Jewish Lobby Works Video.mp4 Ljud.mp3
2010-08-21 Who Owns The Federal Reserve Pt 1 Video.mp4 Ljud.mp3
2010-08-24 Who Owns The Federal Reserve Pt 2 Video.mp4 Ljud.mp3
2010-08-26 Who Owns The Federal Reserve Pt 3 Video.mp4 Ljud.mp3
2010-08-31 Why I Left Judaism Video.mp4 Ljud.mp3
2010-09-02 Democracy _ The Jewish Vote Video.mp4 Ljud.mp3
2010-09-04 The Real Issue Of Jewish Genes Video.mp4 Ljud.mp3
2010-09-08 9_11's Unanswered Question Video.mp4 Ljud.mp3
2010-09-10 White Anger or White Stupor Video.mp4 Ljud.mp3
2010-09-14 Israel's Stacked Deck Video.mp4 Ljud.mp3
2010-09-18 Conquest Through Immigration Video.mp4 Ljud.mp3
2010-09-23 What's Behind The Kosher Scam Video.mp4 Ljud.mp3
2010-09-28 Zionists Infiltrate The Tea Party Video.mp4 Ljud.mp3
2010-09-30 It's 'Jews for Sarah' Time! Video.mp4 Ljud.mp3
2010-10-05 Obama Boys Bail Out Video.mp4 Ljud.mp3
2010-10-07 Israel's Master Plan Video.mp4 Ljud.mp3
2010-10-11 Zionist War On The Middle Class Video.mp4 Ljud.mp3
2010-10-14 Senator Lieberman's War Crimes Video.mp4 Ljud.mp3
2010-10-19 Israel's Loyalty Oath Exposed Video.mp4 Ljud.mp3
2010-10-23 The Destiny Of America Video.mp4 Ljud.mp3
2010-11-01 Mandate For The Tea Party Video.mp4 Ljud.mp3
2010-11-08 Bernanke's Funny Money Scam Video.mp4 Ljud.mp3
2010-11-17 Spy Deal For Israeli Freeze Video.mp4 Ljud.mp3
2010-11-19 Chertoff's TSA Death Scanners Video.mp4 Ljud.mp3
2010-11-24 The New Jewish Hit Parade Video.mp4 Ljud.mp3
2010-11-27 TSA's Zionist Food Chain Video.mp4 Ljud.mp3
2010-12-02 Food Bill's Mark Of The Beast Video.mp4 Ljud.mp3
2010-12-05 Jewish Money At Forbes 400 Video.mp4 Ljud.mp3
2010-12-07 Food Crisis Coming To America Video.mp4 Ljud.mp3
2010-12-11 The Zionists Behind FEMA Camps Video.mp4 Ljud.mp3
2010-12-14 Seats Of Jewish Power Video.mp4 Ljud.mp3
2010-12-19 Could The Military Save The Dollar Video.mp4 Ljud.mp3
2010-12-21 The Boys Behind Gold _ Silver Video.mp4 Ljud.mp3
2010-12-27 Greek Bishops Defy World Jewry Video.mp4 Ljud.mp3
2010-12-30 Monsanto's Zionist Bedfellows Video.mp4 Ljud.mp3

Sändningar 2011

En video med alla nyhetssändningar 2011

Sändning Video Ljud
2011-01-10 Mandate For America 2011 Video.mp4 Ljud.mp3
2011-01-12 US States Going Belly Up Video.mp4 Ljud.mp3
2011-01-15 Gold, The Dollar, The Debt Video.mp4 Ljud.mp3
2011-01-20 Kissing Zionist College Goodbye Video.mp4 Ljud.mp3
2011-01-23 Obama Tabs GE Factory-Closer Video.mp4 Ljud.mp3
2011-01-26 Obama's 'Failed' State Of The Union Video.mp4 Ljud.mp3
2011-01-31 The Jewish Spirit Of Our Times Video.mp4 Ljud.mp3
2011-02-01 Big Brother Gov Wants Your Gold! Video.mp4 Ljud.mp3
2011-02-06 Confessions Of A Former Jew Video.mp4 Ljud.mp3
2011-02-08 The Oligarchs Of Globalization Video.mp4 Ljud.mp3
2011-02-15 Symbols Of ObamaNation Video.mp4 Ljud.mp3
2011-02-17 Want A Job At Goldman Sachs Video.mp4 Ljud.mp3
2011-02-19 Obama's Paid Protesters Invade Wisconsin Video.mp4 Ljud.mp3
2011-02-21 Silver _ Coming Food Riots Video.mp4 Ljud.mp3
2011-02-23 Obama's Zionist Masters Video.mp4 Ljud.mp3
2011-02-28 America's Multicultural Nightmare Video.mp4 Ljud.mp3
2011-03-02 The Zionist Plan For Libya Video.mp4 Ljud.mp3
2011-03-08 3 Steps To The Anti-Christ Video.mp4 Ljud.mp3
2011-03-11 Hi Ho Silver! Goodbye Dollar! Video.mp4 Ljud.mp3
2011-03-16 Japan, Quakes _ The Jewish Question Video.mp4 Ljud.mp3
2011-03-19 Tel Aviv's Command To Attack Libya Video.mp4 Ljud.mp3
2011-03-21 Zionist 'Odyssey Dawning' In Africa Video.mp4 Ljud.mp3
2011-03-22 The Myth Of The Chosen People Video.mp4 Ljud.mp3
2011-03-28 The Jewish Talmud Exposed Video.mp4 Ljud.mp3
2011-03-30 The Battle For Oil In Libya Video.mp4 Ljud.mp3
2011-04-01 Big Brother At The Airport Video.mp4 Ljud.mp3
2011-04-03 The REAL Tribe SEEKING Regime Change In Libya Video.mp4 Ljud.mp3
2011-04-05 Why Did Goldstone Betray The Truth Video.mp4 Ljud.mp3
2011-04-08 The 'Obama Doctrine' Debunked Video.mp4 Ljud.mp3
2011-04-11 Why Did Fox Terminate Glenn Beck Video.mp4 Ljud.mp3
2011-04-14 Controversial Cartoons On Goldstone's Retraction Video.mp4 Ljud.mp3
2011-04-16 Goldstone's Betrayal SPARKS Political Cartoon Backlash! Video.mp4 Ljud.mp3
2011-04-18 Trump For President 2012 Video.mp4 Ljud.mp3
2011-04-26 Senator Schumer Wants Your Guns! Video.mp4 Ljud.mp3
2011-04-30 Why Obama's 'Birth Certificate' Is A Fraud Video.mp4 Ljud.mp3
2011-05-05 Presidential Picks For 2012 Video.mp4 Ljud.mp3
2011-05-09 The ADL's War On White America Video.mp4 Ljud.mp3
2011-05-17 AIPAC's Prelude To Treason 2011 Video.mp4 Ljud.mp3
2011-05-21 Mt Athos Prophecies on '666' Video.mp4 Ljud.mp3
2011-05-27 Zionist 'Thugs' Behind America's Police State Video.mp4 Ljud.mp3
2011-05-30 The Strange Case Of Dominique Strauss-Kahn Video.mp4 Ljud.mp3
2011-06-03 Growing Up Jewish Video.mp4 Ljud.mp3
2011-06-21 The Great American Disconnect Video.mp4 Ljud.mp3
2011-06-26 A Brave New Zionist World Video.mp4 Ljud.mp3
2011-07-03 My Life As An Orthodox Monk Video.mp4 Ljud.mp3
2011-07-07 The Jews Who Murdered Tsar Nicholas II Video.mp4 Ljud.mp3
2011-07-13 Goldman Sachs Betrayal Of America Video.mp4 Ljud.mp3
2011-07-18 The Difference Between Putin _ Obama Video.mp4 Ljud.mp3
2011-07-22 Did Israel's Mossad Do 9_11 Video.mp4 Ljud.mp3
2011-07-30 The Jews Who Run Capitol Hill Video.mp4 Ljud.mp3
2011-08-08 The American Dream Is Over Video.mp4 Ljud.mp3
2011-08-16 Christian Roots Of White Nations Video.mp4 Ljud.mp3
2011-08-21 How The Jews Mock Jesus Christ Video.mp4 Ljud.mp3
2011-08-27 The Jews Behind NATO's Rape Of Libya Video.mp4 Ljud.mp3
2011-09-07 America's Coming Nightmare Video.mp4 Ljud.mp3
2011-09-13 Jewish Hollywood's Fatal Embrace Video.mp4 Ljud.mp3
2011-09-19 Zionist Visions Of 1984 Video.mp4 Ljud.mp3
2011-09-24 Dangers Of A 'Jewish' State Video.mp4 Ljud.mp3
2011-10-03 Can White America Survive Video.mp4 Ljud.mp3
2011-10-10 The 'Holocaust Denial' Debate Video.mp4 Ljud.mp3
2011-10-18 Is Elie Wiesel A Fraud Video.mp4 Ljud.mp3
2011-10-24 The Meaning Of Icons Video.mp4 Ljud.mp3
2011-10-30 While The Euro _ Dollar Die Video.mp4 Ljud.mp3
2011-11-06 The Illustrated Protocols Of Zion Video.mp4 Ljud.mp3
2011-11-10 Attack On Iran Means WWIII Video.mp4 Ljud.mp3
2011-11-17 Prepare For Martial Law Video.mp4 Ljud.mp3
2011-11-23 Wall Street Boyz Occupy MF Global...Celente, Too! Video.mp4 Ljud.mp3
2011-11-30 Will The Jews Let Ron Paul Win Video.mp4 Ljud.mp3

Sändningar 2012

En video med alla nyhetssändningar 2012

Sändning Video Ljud
2011-12-07 Beauty Will Save The World Video.mp4 Ljud.mp3
2011-12-14 How The Jews Stole Christmas Video.mp4 Ljud.mp3
2011-12-20 Gingrich Grovels For The Jewish Vote Video.mp4 Ljud.mp3
2011-12-30 Jewry's Push To Stop Ron Paul Video.mp4 Ljud.mp3
2012-01-05 The Jews Behind The NDAA Video.mp4 Ljud.mp3
2012-01-12 The Jewish War On Vladimir Putin Video.mp4 Ljud.mp3
2012-01-19 Has Jewry Infiltrated The Local Police Video.mp4 Ljud.mp3
2012-01-23 Obama's Unshakable Bondage To Bibi Video.mp4 Ljud.mp3
2012-02-02 The New Jewish Class Wars Video.mp4 Ljud.mp3
2012-02-07 Jewry's Push For War On Iran Video.mp4 Ljud.mp3
2012-02-14 Putin Trumps Zionist Plan For Syria Video.mp4 Ljud.mp3
2012-02-23 Who's Behind The Firing Of Pat Buchanan Video.mp4 Ljud.mp3
2012-03-01 The Church VS The Synagogue Video.mp4 Ljud.mp3
2012-03-09 How Putin Will Change The World Video.mp4 Ljud.mp3
2012-03-17 Is Hillary Clinton A Zionist Shill Video.mp4 Ljud.mp3
2012-03-24 Jewish Imperialism _ The US Military Video.mp4 Ljud.mp3
2012-03-29 The Mystery Of Monastic Silence Video.mp4 Ljud.mp3
2012-04-04 SWIFT...Jewry's Weapon Of Mass Destruction Video.mp4 Ljud.mp3
2012-04-09 Kissinger _ The Jews Video.mp4 Ljud.mp3
2012-04-18 Messiah Came To Conquer Death Video.mp4 Ljud.mp3
2012-04-22 NSA's Jewish Spy Masters Video.mp4 Ljud.mp3
2012-04-29 CISPA - Internet Spy Bill Exposed Video.mp4 Ljud.mp3
2012-05-06 Who's Your Favorite Anti-Semite Video.mp4 Ljud.mp3
2012-05-10 Woody Allen's Neurotic Jewish Wasteland Video.mp4 Ljud.mp3
2012-05-13 Obama's Alleged Homosexual Past Video.mp4 Ljud.mp3
2012-05-17 Who Will Lead After Ron Paul Video.mp4 Ljud.mp3
2012-05-20 The End Of White America Video.mp4 Ljud.mp3
2012-05-27 Modern Man In A Jewish Age Video.mp4 Ljud.mp3
2012-06-03 The Jews Behind US Spy Drones Video.mp4 Ljud.mp3
2012-06-26 Why Israel Is A Threat To World Peace Video.mp4 Ljud.mp3
2012-07-01 Three Faces Of The Anti-Christ Video.mp4 Ljud.mp3
2012-07-08 America's Doomed Economy Video.mp4 Ljud.mp3
2012-07-15 Secrets Of The Synagogue Video.mp4 Ljud.mp3
2012-07-22 Obama _ UN Coming For Your Guns! Video.mp4 Ljud.mp3
2012-07-29 Putin Foils The Jews In Syria Video.mp4 Ljud.mp3
2012-08-04 Will Israel Be The Next World Power Video.mp4 Ljud.mp3
2012-08-12 Banksters _ The End Of Cash Video.mp4 Ljud.mp3
2012-08-19 Pussy Riot's Global Showdown Video.mp4 Ljud.mp3
2012-08-24 Are Jews The Chosen People Video.mp4 Ljud.mp3
2012-08-29 Homeland Security's Deadly Ammo Plan Video.mp4 Ljud.mp3
2012-09-05 Symbols Of Rachel Corrie's Murder Video.mp4 Ljud.mp3
2012-09-12 Bad News For WikiLeaks Video.mp4 Ljud.mp3
2012-09-18 Anti-Amerikan Protests Exposed Video.mp4 Ljud.mp3
2012-09-25 Judaism _ The Religion Of The Anti-Christ Video.mp4 Ljud.mp3
2012-10-02 Who Owns The Media 2012 Video.mp4 Ljud.mp3
2012-10-11 Presidential Debates...No Jobs For Johnny Video.mp4 Ljud.mp3
2012-10-15 Rabbis Against Zionism Video.mp4 Ljud.mp3
2012-10-22 Today's International Jew Video.mp4 Ljud.mp3
2012-10-29 The Obama Hoax Finally Revealed Video.mp4 Ljud.mp3
2012-11-05 How The Jews Control Elections Video.mp4 Ljud.mp3
2012-11-13 Obama's New Social Order Video.mp4 Ljud.mp3
2012-11-19 Israel...Butchers Of Gaza Video.mp4 Ljud.mp3
2012-11-27 Petraeus Under Jewry's Thumb Video.mp4 Ljud.mp3
2012-12-02 Israel Gives UN Vote The Finger Video.mp4 Ljud.mp3
2012-12-11 When Jews Rule The World Video.mp4 Ljud.mp3
2012-12-16 The Globalization Of Hanukkah Video.mp4 Ljud.mp3
2012-12-23 My Journey Into The Orthodox Church Video.mp4 Ljud.mp3
2012-12-31 Jews Lead Gun Control Charge Video.mp4 Ljud.mp3

Sändningar 2013

En video med alla nyhetssändningar 2013

Sändning Video Ljud
2013-01-06 What Really Happened At Sandy Hook Video.mp4 Ljud.mp3
2013-01-13 Trends To Watch In 2013 Video.mp4 Ljud.mp3
2013-01-20 A Military Coup In America Video.mp4 Ljud.mp3
2013-01-27 Why Jews Must Believe In Jesus Video.mp4 Ljud.mp3
2013-02-03 Jewish Lobby Crushes Chuck Hagel Video.mp4 Ljud.mp3
2013-02-10 Dirty Tactics Of The Jewish Lobby Video.mp4 Ljud.mp3
2013-02-18 Can Jews Be Saved Video.mp4 Ljud.mp3
2013-02-26 Satan At The Wailing Wall Video.mp4 Ljud.mp3
2013-03-06 The Return Of The Idiot Video.mp4 Ljud.mp3
2013-03-08 Exposing Zionist Christians Video.mp4 Ljud.mp3
2013-03-12 The End Of Sovereign America Video.mp4 Ljud.mp3
2013-03-19 Gun Control Fight Goes Viral! Video.mp4 Ljud.mp3
2013-03-25 Obama Puppet Goes To Israel Video.mp4 Ljud.mp3
2013-04-01 Why Jews Push Gay Marriage Video.mp4 Ljud.mp3
2013-04-16 Boston Marathon...Liberty Graveyard Video.mp4 Ljud.mp3
2013-04-21 Boston's Prelude To Martial Law Video.mp4 Ljud.mp3
2013-04-29 Why Jews Love Big Sis Video.mp4 Ljud.mp3
2013-05-07 The Coming Of The Anti-Christ Video.mp4 Ljud.mp3
2013-05-12 Four Horsemen Of The Apocalypse Video.mp4 Ljud.mp3
2013-05-26 National ID Lurks In Immigration Bill Video.mp4 Ljud.mp3
2013-05-31 McCain Meets Terrorists In Syria Video.mp4 Ljud.mp3
2013-06-03 A Religious Solution To A Jewish Problem Video.mp4 Ljud.mp3
2013-06-09 Obama's NSA Spy Op Revealed! Video.mp4 Ljud.mp3
2013-06-14 Edward Snowden...When Truth Becomes Treason Video.mp4 Ljud.mp3
2013-06-17 Obama's Jewish War On Syria Video.mp4 Ljud.mp3
2013-06-23 The Jews Who Own The Media Video.mp4 Ljud.mp3
2013-06-30 Supreme Court's Gay Marriage Agenda Video.mp4 Ljud.mp3
2013-07-04 Politically Incorrect Jewish News - 7_4_13 Video.mp4 Ljud.mp3
2013-07-07 The Great Transformation Video.mp4 Ljud.mp3
2013-07-10 Politically Incorrect Jewish News - 7_11_13 Video.mp4 Ljud.mp3
2013-07-17 Politically Incorrect Jewish News - 7_18_13 Video.mp4 Ljud.mp3
2013-07-25 Politically Incorrect Jewish News - 7_26_13 Video.mp4 Ljud.mp3
2013-07-28 Globalization And Jewish Nationalism Video.mp4 Ljud.mp3
2013-07-31 Politically Incorrect Jewish News - 8_1_13 Video.mp4 Ljud.mp3
2013-08-05 Jewish Directed Iran Sanctions Backfire Video.mp4 Ljud.mp3
2013-08-11 Dostoevsky Versus The Jews Video.mp4 Ljud.mp3
2013-08-17 Gun Grabbers Make Home Visits Video.mp4 Ljud.mp3
2013-08-27 Putin's A Game Changer! Video.mp4 Ljud.mp3
2013-08-29 Syria...Another War For The Jews Video.mp4 Ljud.mp3
2013-09-18The Kosher Seal Revealed Video.mp4 Ljud.mp3
2013-10-23 America's New Social Classes Video.mp4 Ljud.mp3
2013-10-30 Why ObamaCare Must Be Stopped Video.mp4 Ljud.mp3
2013-11-06 ObamaCare 'Code' Can't Be Fixed Video.mp4 Ljud.mp3
2013-11-13 TPP _ One World Government Video.mp4 Ljud.mp3
2013-11-19 Holocaust On Tour In Iran Video.mp4 Ljud.mp3
2013-11-28 4 Point Plan To Stop AIPAC Video.mp4 Ljud.mp3
2013-12-05 Repeal ObamaCare Impeach Obama Video.mp4 Ljud.mp3
2013-12-12 The Mugging Of America Video.mp4 Ljud.mp3
2013-12-20 The Fed's Pipeline To Israel Video.mp4 Ljud.mp3

Sändningar 2014

En video med alla nyhetssändningar 2014

Sändning Video Ljud
2014-01-03 Petrodollar Scam Breaking Down Video.mp4 Ljud.mp3
2014-01-15 Will A New Napoleon Arise Video.mp4 Ljud.mp3
2014-02-01 Let's Unite To End The Fed Video.mp4 Ljud.mp3
2014-02-10 National Monetary Reform Convention Now! Video.mp4 Ljud.mp3
2014-02-18 Money For People NOT Jewish Bankers Video.mp4 Ljud.mp3
2014-02-27 Do We Want A Jewish State Video.mp4 Ljud.mp3
2014-03-08 How To Become A Constitutional Expert On Money Video.mp4 Ljud.mp3
2014-03-12 The Religion Of Vladimir Putin Video.mp4 Ljud.mp3
2014-03-20 Can The Jews Stop Putin Video.mp4 Ljud.mp3
2014-03-28 Nationalist Solution To Money Video.mp4 Ljud.mp3
2014-04-01 The Real Battle For Ukraine Video.mp4 Ljud.mp3
2014-04-12 Sucking Up To Sheldon Adelson Video.mp4 Ljud.mp3
2014-04-23 The Religion Of The Future Video.mp4 Ljud.mp3
2014-05-04 'Jews For Jesus' Hypes The Holocaust Video.mp4 Ljud.mp3
2014-05-13 America's Lies On Ukraine Video.mp4 Ljud.mp3
2014-05-20 Stop The Jews From Rebuilding The Temple Video.mp4 Ljud.mp3
2014-05-30 Eurosceptics Revolt! Video.mp4 Ljud.mp3
2014-06-04 Obama's Billion Dollar Cold War Begins Video.mp4 Ljud.mp3
2014-06-11 What If Jews Ran America Video.mp4 Ljud.mp3
2014-06-15 Cantor's Out, Brat's In! Video.mp4 Ljud.mp3
2014-07-02 Has America Ceased To Exist Video.mp4 Ljud.mp3
2014-07-09 Obama Scam On Immigration Video.mp4 Ljud.mp3
2014-07-14 Gaza _ The Myth Of Israel's Right To Exist Video.mp4 Ljud.mp3
2014-07-21 Ukraine's False Flag Plane Shoot Down Video.mp4 Ljud.mp3
2014-07-29 Israel's Plan To Obliterate Gaza Video.mp4 Ljud.mp3
2014-08-03 BRICS...Breaking The Jewish Money Power Video.mp4 Ljud.mp3
2014-08-11 How Jews Justify Gaza Genocide Video.mp4 Ljud.mp3
2014-08-19 Is Michael Brown A National Hero Video.mp4 Ljud.mp3
2014-08-25 Fed's Fischer Bail-Ins Coming For Your Cash Video.mp4 Ljud.mp3
2014-09-01 The Four Curses On Judaism Video.mp4 Ljud.mp3
2014-09-09 Moral Rot Of Zionist Christians Video.mp4 Ljud.mp3
2014-09-16 Jewish War On Holy Russia Video.mp4 Ljud.mp3
2014-09-23 Is ISIS Good For The Jews Video.mp4 Ljud.mp3
2014-09-30 My Jewish Bloodlines Video.mp4 Ljud.mp3
2014-10-08 Robots Grabbing Your Job Video.mp4 Ljud.mp3
2014-10-16 A Platform For Monetary Reform Video.mp4 Ljud.mp3
2014-10-21 The Ebola Dictatorship Video.mp4 Ljud.mp3
2014-10-28 Why Judaism Is Bankrupt Video.mp4 Ljud.mp3
2014-11-05 Secrets Of Jewish Money Control Video.mp4 Ljud.mp3
2014-11-12 Zionist Christians Teach Jewish Heresy Video.mp4 Ljud.mp3
2014-11-24 Obama's Free Pass To Illegals Video.mp4 Ljud.mp3
2014-12-01 Real Money And The Jewish Dialectic Video.mp4 Ljud.mp3
2014-12-11 Who Is The True Israel Video.mp4 Ljud.mp3
2014-12-17 Return Of The Jewish Neocons Video.mp4 Ljud.mp3
2014-12-23 America Meets Ghost Of Christmas Future Video.mp4 Ljud.mp3

Sändningar 2015

En video med alla nyhetssändningar 2015

Sändning Video Ljud
2015-01-04 Will Hagee Have A Rapture Video.mp4 Ljud.mp3
2015-01-12 Did Mossad Do Charlie Hebdo Video.mp4 Ljud.mp3
2015-01-20 Enabling A Big Brother Future Video.mp4 Ljud.mp3
2015-01-28 Dieudonn‚ Defies Holocaust Religion! Video.mp4 Ljud.mp3
2015-02-04 Greece Resists IMF Swindle Video.mp4 Ljud.mp3
2015-02-10 America Hits Dead End In Ukraine Video.mp4 Ljud.mp3
2015-02-17 Five Faces Of Judaism Video.mp4 Ljud.mp3
2015-02-26 Bibi Comes To Capitol Hill Video.mp4 Ljud.mp3
2015-03-06 World War 3...Birth Of A Brave New World Video.mp4 Ljud.mp3
2015-03-11 Gay Marriage Or States Rights Video.mp4 Ljud.mp3
2015-03-18 Generals March To A Neocon Tune Video.mp4 Ljud.mp3
2015-03-25 What Does It Mean To Be Jewish Video.mp4 Ljud.mp3
2015-03-31 What 2020 Will Bring Video.mp4 Ljud.mp3
2015-04-06 Refuting Jews For Judaism Video.mp4 Ljud.mp3
2015-04-15 Bad Start With Hillary Video.mp4 Ljud.mp3
2015-04-21 Animal Farm For Modern Man Video.mp4 Ljud.mp3
2015-04-29 Baltimore Riots...Prelude to Urban War Video.mp4 Ljud.mp3
2015-05-07 How To Fix America Video.mp4 Ljud.mp3
2015-05-14 Russia Tips The Grand Chess Board Video.mp4 Ljud.mp3
2015-05-21 Nuland Sticks Her Nose In Minsk Video.mp4 Ljud.mp3
2015-05-26 ISIS In Greater Israel's Scheme Video.mp4 Ljud.mp3
2015-06-07 Elections For Jews Only Video.mp4 Ljud.mp3
2015-06-16 How The IMF Really Works Video.mp4 Ljud.mp3
2015-06-22 Should We Bless The Jews Video.mp4 Ljud.mp3
2015-06-29 Jewish Tyranny At Supreme Court Video.mp4 Ljud.mp3
2015-07-06 Big Brother's Forced Vaccinations Video.mp4 Ljud.mp3
2015-07-13 The Church In Same-Sex America Video.mp4 Ljud.mp3
2015-07-19 Auschwitz 'Bookkeeper' Gets Jewish Justice Video.mp4 Ljud.mp3
2015-07-22 Will Jews Kill Iran Deal Video.mp4 Ljud.mp3
2015-07-27 Trump's Got A Trump Card Video.mp4 Ljud.mp3
2015-08-04 When Trump Makes A Deal Video.mp4 Ljud.mp3
2015-08-11 Thought Police...Prison Without Bars Video.mp4 Ljud.mp3
2015-08-19 The Church In Putin's Eyes Video.mp4 Ljud.mp3
2015-08-25 Trump's Deck Of Jewish Cards Video.mp4 Ljud.mp3
2015-09-01 Bro Nathanael-If I Were President Video.mp4 Ljud.mp3
2015-09-09 Ben Carson's Fractured Foreign Policy Video.mp4 Ljud.mp3
2015-09-15 University Of Illinois 'Israel' Scandal Video.mp4 Ljud.mp3
2015-09-23 Refugee Crisis Or Political Ploy Video.mp4 Ljud.mp3
2015-10-01 Hagee's Horses Of The Apocalypse Debunked Video.mp4 Ljud.mp3
2015-10-06 The Future Belongs To Russia Video.mp4 Ljud.mp3
2015-10-14 Obama Mocked By Entire World Video.mp4 Ljud.mp3
2015-10-22 Trump's Got Plans For America Video.mp4 Ljud.mp3
2015-10-27 Why I Believe In Jesus Christ Video.mp4 Ljud.mp3
2015-11-03 GOP Warmongers Shill For Israel Video.mp4 Ljud.mp3
2015-11-12 Bad Future For Jerusalem Video.mp4 Ljud.mp3
2015-11-16 Mossad's Fingerprints On Paris Attacks Video.mp4 Ljud.mp3
2015-11-24 Why The Jews Love Hillary Video.mp4 Ljud.mp3
2015-11-30 Why Turkey Shot Down Russian Plane Video.mp4 Ljud.mp3
2015-12-07 Trump Takes The Kosher Seal Video.mp4 Ljud.mp3
2015-12-15 Hillary Slams Trump On Muslim Ban Video.mp4 Ljud.mp3
2015-12-20 How Putin Celebrates Christmas Video.mp4 Ljud.mp3

Sändningar 2016

En video med alla nyhetssändningar 2016

Sändning Video Ljud
2016-01-04 What To Expect In 2016 Video.mp4 Ljud.mp3
2016-01-11 Obama Rebrands Gun Control Video.mp4 Ljud.mp3
2016-01-18 What If Cruz Becomes President Video.mp4 Ljud.mp3
2016-01-28 World News Wrap Up..January 2016 Video.mp4 Ljud.mp3
2016-02-04 What Putin Can Teach Trump Video.mp4 Ljud.mp3
2016-02-04 Will Trump Be Denied The Nomination Video.mp4 Ljud.mp3
2016-02-11 How To Survive The Holocaust Video.mp4 Ljud.mp3
2016-02-23 Why Israel Gets Away With Murder Video.mp4 Ljud.mp3
2016-03-19 A Knock At Midnight Video.mp4 Ljud.mp3
2016-03-19 What You Don't See About The Antichrist Video.mp4 Ljud.mp3
2016-04-04 What If Our Jobs Don't Come Back Video.mp4 Ljud.mp3
2016-04-11 Layers Of Jewish Power Video.mp4 Ljud.mp3
2016-04-16 Are You A Boy Or Are You A Girl Video.mp4 Ljud.mp3
2016-04-23 Trump Ransacks Hillary's Foreign Policy Video.mp4 Ljud.mp3
2016-04-28 Night Of The Living Dead Video.mp4 Ljud.mp3
2016-05-06 Will Trump Defy The Jewish Lobby Video.mp4 Ljud.mp3
2016-05-15 The Riddle Of Jewish Success Video.mp4 Ljud.mp3
2016-05-24 If Prince Was Your Girlfriend Video.mp4 Ljud.mp3
2016-05-30 How Jews Talk Video.mp4 Ljud.mp3
2016-06-05 Trump's Catch 22 Military Policy Video.mp4 Ljud.mp3
2016-06-23 The Constitution's Fatal Flaw Video.mp4 Ljud.mp3
2016-07-05 Who Will Replace Elie Wiesel Video.mp4 Ljud.mp3
2016-07-14 Bernie Joins The Bar Mitzvah Video.mp4 Ljud.mp3
2016-07-17 The Travesty Of Justice Ginsburg Video.mp4 Ljud.mp3
2016-07-22 Who's Applauding Internet Censorship Video.mp4 Ljud.mp3
2016-07-26 Trump Plays The LGBTQ Card Video.mp4 Ljud.mp3
2016-08-04 Gen Allen's Insane Democrat War Cry Video.mp4 Ljud.mp3
2016-08-15 How Jews Lost The Lord's Prayer Video.mp4 Ljud.mp3
2016-08-24 Can Trump Get The Black Vote Video.mp4 Ljud.mp3
2016-08-31 Khizr Khan As Democratic Hit Man Video.mp4 Ljud.mp3
2016-09-14 Is Hillary Clinton The Antichrist Video.mp4 Ljud.mp3
2016-09-20 Hillary Clinton Wants Your Guns! Video.mp4 Ljud.mp3
2016-09-25 Is Putin Controlling US Elections Video.mp4 Ljud.mp3
2016-09-29 How The Trump-Clinton Debate Was Rigged Video.mp4 Ljud.mp3
2016-10-05 Let's Make 9_11 'Jewish Remembrance Month!' Video.mp4 Ljud.mp3
2016-10-12 US 'False Flag' Against Russia Puts Hillary In Video.mp4 Ljud.mp3
2016-10-20 Trump Drains The Swamp In Final Debate Video.mp4 Ljud.mp3
2016-10-25 Trump In The Eye Of The Storm Video.mp4 Ljud.mp3
2016-11-01 What A Hillary Presidency Would Bring Video.mp4 Ljud.mp3
2016-11-11 President Trump Video.mp4 Ljud.mp3
2016-11-16 Will Trump Break The Media Video.mp4 Ljud.mp3
2016-11-28 Synagogue And State Slays America Video.mp4 Ljud.mp3
2016-12-09 Trump's 'Mad Dog' Military Policy Video.mp4 Ljud.mp3
2016-12-14 How Rex Tillerson Corrupted The Boy Scouts Video.mp4 Ljud.mp3
2016-12-19 When The Antichrist Comes Video.mp4 Ljud.mp3

Sändningar 2017

Sändning Video Ljud
2017-01-05 My Jewish Past Video.mp4 Ljud.mp3
2017-01-08 Don't Move The Embassy Mr Trump! Video.mp4 Ljud.mp3
2017-01-15 Trump's First 100 Days Video.mp4 Ljud.mp3
2017-01-25 Trump Takes A Dip In The Jewish Swamp Video.mp4 Ljud.mp3
2017-01-31 'Mad Dog' Mattis Barks At Russia Video.mp4 Ljud.mp3
2017-02-09 If Putin's A Killer-America's A Butcher Video.mp4 Ljud.mp3
2017-02-14 Trump Fights Israel's War On Iran Video.mp4 Ljud.mp3
2017-02-22 Jewish Facial Recognition Video.mp4 Ljud.mp3
2017-02-28 Why Don't The Rabbis Believe In Jesus Video.mp4 Ljud.mp3
2017-03-06 How Trump Can Beat The Deep State Video.mp4 Ljud.mp3
2017-03-12 America's Two Minutes Of Hate Video.mp4 Ljud.mp3
2017-03-18 The Partisan Video.mp4 Ljud.mp3


Den sionistiska propagandan om den så kallade förintelsen är intimt förknippad med extremistjudarnas ekonomiska krav på ersättning. Utgivaren av den amerikanske juden David Coles skrift tillhörde tidigare denna majoritet som har gått på myten om förintelsen. Men om denna propaganda i framtiden kom­mer att avslöjas som världens vidrigaste bluff som lanserats bland annat av ekonomiska utpressningsskäl, så kan det mycket väl hända att denna myt så småningom blir en mycket sorglig och bitter verklighet.
Av David Cole, 1999
Jürgen Graf är schweizare, född år 1951. Han är ingen lärd historiker, utan en vanlig tänkande människa, som slagits av de många orimligheterna i den officiella bilden av ”förintelsen”. Han har sammanställt allt tillgängligt relevant material till en presentation, som är mycket övertygande i sin saklighet. Denna skrift är en förkortad version av författarens tidigare bok, ”Der Holocaust-Schwindel”. Båda böckerna har givits ut i många upplagor på ett dussintal språk. Många läsare har uppgivit att deras bild av nutidshistorien i grunden förändrad sedan de läst Grafs verk.
Av Jürgen Graf, 1999
Denna bok som avslöjar bluffen med månlandningarna är skriven av Brage Norin, Skogså Tankesmedja. Här får läsaren vara med om den hisnande resan då en riktig fysiker förklarar hur absurt det är att tro på den officiella lögnen om att vi varit på månen.
Av Brage Norin, 2013-08-19
Det är närmast uppenbart att en stor mörkläggning har orkestrerats av bland annat den svenska regeringen och massmedia. Det man har kunnat fastställa är att färjan användes för att smuggla militärt materiel från före detta Sovjet. Flera besättningsmän, som vittnen intygat, hade överlevt olyckan men var försvunna.
Av Nils, 2018-06-04
Broder Nathaniel är jude som vid vuxen ålder blivit ortodox kristen. Han avslöjar satanisternas makt i USA och även hur han manipulerades som barn i och med att han var jude.
Av Nils, 2021-01-31